Pretraga Opšta bolnica Đorđe Joanović Zrenjanin

Bilten "Glas bolnice"

Tekst o JZPZ

Palijativno zbrinjavanje

Projekat „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji"

Imate pravo!

Kampanja "I plus i minus!"

Produži život

Projekat "Razvoj zdravstva Srbije"

Kratak istorijat
Za vreme turske okupacije, koja je trajala 160 god, nije bilo uslova za organizaciju zdravstvene zaštite stanovništva. Uglavnom je dominiralo nadrilekarstvo, babe vračare, narodni lekovi. Pri odlasku Turaka, 1716. godine pristupilo se isušivanju močvara , da bi se planskom kolonizacijom naselili ovi krajevi. Zdravstvena zaštita organizovana je na centralističkom principu. Za čitavu monarhiju formira se ''Savet za zdravlje'' koji izdaje kodeks zdravstvenog zakonodavstva. Ove mere za vladavine Marije Terezije bile su osnova stvaranja zdravstvene zaštite i zdravstvene kulture i za daljih 150 godina. Prvi zdravstveni radnici u našem kraju krajem XVIII veka bili su distriktni hirurzi - felčeri, koji su bili pod nadzorom kamernog medikusa u Temišvaru.

Osnivanje bolnice felčerskog ranga i obima pominje se 1769.god.
Slika 1.Sve do 1890.god. Bolnica je postojala kao gradska ustanova, kada prelazi pod upravu Torontalske županije. Na predlog glavnog gradskog fizikusa, dr Hajdeger Lajoša, županijska skupština je 1892.god. izglasala određenu sumu za izgradnju velike centralne bolnice u Zrenjaninu-tadašnjem Velikom Bečkereku. Međutim, do toga nije došlo. Naknadno je odlučeno da se od izglasane svote izgrade još četiri bolnice u drugim srezovima Županije. Tako su dimenzije Bolnice već na samom startu uveliko smanjene, a slična sudbina prati je stalno.
Planove za novu bolnicu izradio je 1892.god. ing Ištvan Kiš. Izgradnja je započela 1894. godine, a 24. novembra 1895.god. svečano je otvorena nova bolnica. Nazvana je '' Josifova opšta bolnica Torontalske županije'', po nedavno umrlom velikom županu Hertelendi Josifu (kasnije je još sedam puta menjala ime). Izgrađena je po paviljonskom tipu i predviđena je za smeštaj 100 bolesnika. Imala je tri paviljona i tri prizemne zgrade. Za upravnika je postavljen dr Hajdeger Lajoš. Tada je Bolnica imala tri lekara: direktor i glavni lekar bio je Lajoš Hajdeger, koji je vodio Hirurško i Očno odeljenje. Na Kožnom i Internom odeljenju bio je lekar dr Mikloš Hadafi. Dežurni lekar Bolnice, koji je u njoj i stanovao, bio je dr Kalman Plehl.
Ostali zaposleni bili su : deset negovateljica, jedna babica, domar, kontrolor, vratar, čuvar i poslužitelj.Slika 2.Lokacija Bolnice imala je u vidu blizinu železničke stanice zbog bolesnika iz okolnih mesta, a to je tada bila periferija grada, oranice, u blizini nije bilo naselja, niti industrije. Ubrzo je u neposrednoj blizini Bolnice izniklo veliko naselje, izdašan železnički saobraćaj i oveći industrijski objekat.
Kraj XIX i početak XX veka donosi čovečanstvu veliki uspon nauke, pa samim tim dolazi i do uspona medicine. Tako i Bolnica samo dve godine nakon otkrića rendgena 1906.godine montira svoj prvi rendgen aparat.
Godine 1906. podiže se novi paviljon, Interno odeljenje. Iste godine Bolnica dobija i prvog specijalistu – okulista dr Andrija Batori. Godine 1908. postavlja se još jedan lekar - dr Regina Fišer, prva žena lekar u čitavoj južnoj Ugarskoj.
Za vreme I Svetskog rata, Bolnica je odigrala veliku ulogu u zbrinjavanju ranjenika. Pri kraju rata, 1918.godine, pojavila se nova teškoća za zdravstvo – epidemija ''španske groznice''. U poratnom periodu, Bolnica ima ogromne teškoće, koje joj onemogućuju napredak u radu.
Pravu prekretnicu u stručnom radu Bolnica doživljava 1925.godine, kada dolaze novi lekari specijalisti i kada se otvaraju nova odeljenja. Rade se velike operacije, dr Zoran Kamenković dolazi u Bolnicu 1923.god. i znatno proširuje operativni program. Na Kožno- veneričnom odeljenju, dr Dimitrije Krstić 1926.god. počinje da koristi mikroskop u dijagnostici venerija i prvi je u Jugoslaviji davao intertekalne injekcije neosalvarzana i bizmuta kod neuroluesa.

Godine 1930. Bolnica prelazi u prvi rang bolnica. Podiže se opšti nivo zdravstvene zaštite, a Bolnica se približava svim slojevima stanovništva. Dok su se pre dvadeset godina u njoj lečili bolesnici slabog materijalnog stanja, što ju je činilo ustanovom azilskog karaktera, sada postaje privlačna za sve strukture stanovništva.
U nedostatku prostora, nova odeljenja smeštana su u pojedina krila postojećih odeljenja. Postoji samo jedno rešenje: proširiti Bolnicu. Pripremne radnje se vrše od 1938. do 1941.god, ali izbija rat i sve ostaje po starom.
U godinama posle rata, zdravstvena služba u gradu radila je u otežanim uslovima. Broj bolesnika je bio povećan, a broj zdravstvenog osoblja se smanjio. Od 60 lekara, koliko ih je bilo pred rat, posle rata ih je ostalo 20. Neki su streljani, neki iseljeni, mobilisani.
Godine 1954. naša bolnica dobija sadašnje ime – OPŠTA BOLNICA ''ĐORĐE JOANOVIĆ'', po tragično umrlom profesoru Medicinskog fakulteta u Beogradu, osnivaču Patološkog instituta, jednom od osnivača Medicinskog fakulteta. Tada je u parku Bolnice otkrivena bista, rad vajara Sretena Stojanovića.Slika 3.Dolazi do prostornog proširenja i premeštanja nekih odeljenja, stručni rad je u stalnom usponu, pristižu novi kadrovi, nabavljaju se novi aparati, otvaraju novi odseci. Godine 1951. osniva se Kardiološka služba, prva u Vojvodini, 1958.god. – Endokrinološka i Hematološka služba, na Hirurškom odeljenju osnivaju se odseci Ortopedije i Urologije, na ORL odeljenju osniva se audiološki odsek.
Problema prostora je stalno prisutan, rešenje se videlo u novom objektu sa čijom izgradnjom se krenulo 1984. godine. Izgradnja je finansirana samodoprinosom građana Srednjobanatskog okruga ( opštine Zrenjanin, Novi Bečej, Žitište, Sečanj i Nova Crnja).
Do sada je izgrađen objekat površine 41 000 m², a finalizovan i stavljen u funkciju prostor od 21 200 m².
Ovaj kratak prikaz razvoja zdravstvene službe ukazuje na trnovit put koji je trebalo savladati da bismo danas imali brojan i visokostručan lekarski kadar i savremeno opremljene zdravstvene ustanove.

AZUS
Brojač

Zahvalnica Građanima

IN MEMORIAMGlavni meni

Novi nacionalni vodiči

Bilten psihijatrijskog odelenja

Opšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License. | Designed by Bojan Vukov