Pretraga Opšta bolnica Đorđe Joanović Zrenjanin

Bilten "Glas bolnice"

Tekst o JZPZ

Palijativno zbrinjavanje

Projekat „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji"

Imate pravo!

Kampanja "I plus i minus!"

Produži život

Projekat "Razvoj zdravstva Srbije"

Projekti

• Razvoj zdravstva Srbije I i II faza – Ceo projekat se finansira iz budžeta Svetske banke. Prva faza projekta podrazumeva strukturno, tehničko i resorno obnavljanje i unapređenje zdravstvenih ustanova. Tokom ovog projekta rekonstruisano je Porodilište koje je sada jedno od nasavremenijih u Srbiji. Zatim, jedan od rezultata projekta je je bio i informatizacija ustanova. Naša bolnica je unapredila softver koji je prvi put instaliran tokom 2003. godine. Druga faza projekta posvećena je akreditaciji ustanova. Tokom realizacije projekta naša bolnica je bila prva koja je ušla u pripremu za akreditaciju primenjujući standarde akreditacije. Takođe, dodatno smo unapredili informacioni sistem i to u delu radiologije. Lekari u našoj bolnici imaju mogućnost da vide radiološki snimak istovremeno kada i radiolog. Na ovaj način omogućili smo pacijentima bržu i savremeniju uslugu.

• Akreditovanje jedinica za moždani udar (Intenzivni tretman moždanog udara) – Projekat je finansirao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. Pošto su u našem regionu dominantne bolesti krvnih sudova i krvotoka bilo je neophodno da aktivno učestvujemo u unapređenju usluga koje bi smanjile procenat stanovništva obolelih od moždanog udara. Strateški cilj je da se smanji stopa smrtnosti čiji je uzrok moždani udar. U okviru ovog projekta bolnica je ostvarila dobru saradnju sa neurološkom klinikom u Novom Sadu. Jedinica za tretman moždanog udara počela je sa radom u martu 2010. godine. U proseku oko 200 pacijenata godišnje dobije usluge u Jedinici za moždani udar.

• Regionalni projekat Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine ima za cilj da uvede savremeni tretman STEMI srčanog udara. Sa Institutom za kardiovaskularne bolesti potpisan je ugovor o hitnom zbrinjavanju i neophodnim intervencijama bolesnicima sa infarktom miokarda. Do sada je postignut je značajan rezultat u smanjenju smrtnosti od srčanog udara. Ovim projektom omogućeno je pacijentima da se u kritičnim situacijama iz kućnih uslova odmah transportuju na Institut.

• „Podrška Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije” – Projekat je finansirala Evropska unija

• „Tehnička podrška u upravljanju medicinskim otpadom“ - Projekat je finansirala Evropska Unija

• „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji”– Projekat je finansirala Evropska unija. Glavni cilj projekta da je da se poboljša kvalitet života pacijenata koji boluju od neizlečivih bolesti i da se pomogne njihovim porodicama.

• „Podrška uvođenju Nacionalnog programa za skrining na rak dojke, grlića materice i debelog creva“ - Projekat finansira Evropska unija. Cilj projekta je smanjenje smrtnosti i poboljšanje kvaliteta života pacijenata obolelih od raka dojke, grlića materice i debelog creva.

• Borba protiv korupcije – Opšta bolnica Zrenjanin je aktivno učestvovala u prvim koracima u borbi protiv korupcije u zdravstvu. Izrađen je Plan integriteta i uveden mehanizam za primanje poklona. Opšta bolnica Zrenjanin je prva koja je prihvatila da sarađuje na projektu „Građanska povelja kao glavni borac protiv korupcije u zdravstvu“. Rezultat ovog projekta je Građanska povelja. Projekat finansira Program Ujedinjenih nacija za razvoj. Takođe, učestvovali smo u projektu „Aktivni građani protiv korupcije: primena dobrih praksi u borbi protiv korupcije u lokalnoj zajednici”, koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Vlade Republike Srbije i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

AZUS
Brojač

Zahvalnica Građanima

IN MEMORIAMGlavni meni

Novi nacionalni vodiči

Bilten psihijatrijskog odelenja

Opšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License. | Designed by Bojan Vukov