Pretraga Opšta bolnica Đorđe Joanović Zrenjanin

Bilten "Glas bolnice"

Tekst o JZPZ

Palijativno zbrinjavanje

Projekat „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji"

Imate pravo!

Kampanja "I plus i minus!"

Produži život

Projekat "Razvoj zdravstva Srbije"

Javne nabavke
JN 18/2018 - Sanacija hidroizolacije ravnog krova Nove bolnice 31 maj 2018 u 12 časova i 20 minuta
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 23/2018 - Ortopedske proteze 30 maj 2018 u 14 časova i 20 minuta
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 20/2018 Održavanje medicinske opreme 30 maj 2018 10č i 35min
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 7/2018 - Održavanje birotehničke opreme 30 maj 2018 u 10 časova i 30 minuta
Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 7/2018 - Održavanje birotehničke opreme 30 maj 2018 u 10 časova i 20 minuta
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 22/2018 - Medicinska guma i plastika 30 maj 2018 u 9 časova i 15 minuta
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 20/2018 Održavanje medicinske opreme 30 maj 2018 08č i 23min
Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 7/2018 - Održavanje birotehničke opreme 29 maj 2018 u 14 časova i 5 minuta
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 10/2018 - Ugradni potrošni materijal u hirurgiji 28 maj 2018 u 12 časova i 5 minuta
Izmena odluke o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 17/2018 Osiguranje 28 maj 2018 11č i 41min
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JNMV 10/2018 - Održavanje zdravstvenog informacionog sistema 28 maj 2018 u 8 časova i 45 minuta
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 15/2018 Testovi za hemijsko određivanje urina urin test trake 28 maj 2018 07č i 49min
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu (preuzimanje)

JN 18/2018 - Sanacija hidroizolacije ravnog krova Nove bolnice 25 maj 2018 u 12 časova
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 (preuzimanje)

JN 22/2018 - Medicinska guma i plastika 25 maj 2018 u 10 časova i 20 minuta
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

1 PP II/2018 Gelovi i pasta za EEG 24 maj 2018 13č i 57min
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 12-2018 lekarski pregledi za zaposlene na radnom mestu sa povecanim rizikom 23 maj 2018 u 9h 30 min
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 14-2018 HIRURŠKI MATERIJAL 22 maj 2018 u 10h
odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 16/2018 Potrošni materijal za održavanje higijene 18 maj 2018 13č i 39min
Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Pojašnjenje broj 2 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 21-2018 Materijal za angio salu - dijagnostički kateteri 18 maj 2018 u 12h
Obavestenje broj 1 o izmeni KD (preuzimanje)
Prva izmena KD (preuzimanje)

JN 13/2018 Nabavka UZ aparata
Odluka o dodeli ugovora 18 maj 2018 08 h i 20 min (preuzimanje)

JN 18/2018 - Sanacija hidroizolacije ravnog krova Nove bolnice 17 maj 2018 u 9 časova i 15 minuta
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 12-2018 lekarski pregledi za zaposlene na radnom mestu sa povecanim rizikom 16 maj 2018 u 12h 40min
Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 10/2018 - Ugradni potrošni materijal u hirurgiji 16 maj 2018 u 10 časova i 10 minuta
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 13/2018 - CD R diskovi 700 MB 16 maj 2018 8 časova i 25 minuta
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 21-2018 Materijal za angio salu - dijagnostički kateteri 15 maj 2018 u 11h 55 min
poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN15-2018 Testovi za hemijsko određivanje urina urin test trake
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 14 maj 2018 12 h i 45 min (preuzimanje)

JNMV 3/2018 - Tehnički materijal 14 maj 2018 10 časova i 55 minuta
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 7-2018 MATERIJAL ZA ANGIO SALU 14 maj 2018 u 10h 30 min
Obavestenje o obustavi postupka za P7 (preuzimanje)

JN 5/2018 - Sredstva za dezinfekciju 14 maj 2018 8 časova i 5 minuta
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JN 16/2018 Potršni materijal za održavanje higijene
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 11maj2018 11h i 30 min (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija 11maj2018 11 h i 30 min (preuzimanje)

JNMV 12-2018 LEKARSKI PREGLEDI ZA ZAPOSLENE NA RADNOM MESTU SA POVECANIM RIZIKOM 10 maj 2018 u 13h 30 min
Poziv za podnisenje ponuda (preuzimanje)
konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 8/2018 Medicinsko tehnički materijal 10 maj 2018 12č i 05min
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JNMV 11/2018 Lična dozimetrijska kontrola za zaposlene koji rade u zoni jonizujućih zračenja 10 maj 2018 10č i 20min
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 12/2018 Održavanje medicinske opreme -CT sistema
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 10 maj 2018 09 h i 15 min (preuzimanje)

JN 20/2018 Održavanje medicinske opreme 10 maj 2018 09č i 08min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 19-2018 Koncentrat za dijaliznu tečnost 09 maj 2018 u 13h
Poziv za podosenje ponuda (preuzimanje)
konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 17/2018 Osiguranje 09 maj 2018 12č i 56min
Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)
OBAVEŠTENJE o izmeni konkursne dokumentacije 2 (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija 2 (preuzimanje)

JN 11-2018 HLEB PECIVO BRASNO I ULJE 08 maj 2018 u 9h 30 min
odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 10/2018 - Održavanje zdravstvenog informacionog sistema 8 maj 2018 u 8 časova i 20 minuta
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 11/2018 Lična dozimetrijska kontrola za zaposlene koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Odluka o dodeli ugovora 08 maj 2018 08 h i 10 min (preuzimanje)

JNMV 9/2018 - Redovno servisiranje i održavanje liftova 7 maj 2018 u 8 časova
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JN 17/2018 Osiguranje 04 maj 2018 11č i 53min
OBAVEŠTENJE o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 13/2018 Nabavka UZ aparata 04 maj 2018 10č i 40min
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 13/2018 Nabavka UZ aparata 03 maj 2018 11č i 34min
Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Pojašnjenje broj 2 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 3/2018 - Prirodni gas za potrebe OB Zrenjanin 3 maj 2018 u 10 časova i 47 minut
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 14/2018 Hirurški materijal
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 26 april 2018 12 i 30 h (preuzimanje)

JN15-2018 Testovi za hemijsko određivanje urina urin test trake
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 26april2018 11 h (preuzimanje)

JN 9/2018 - Potrošni materijal za Lige Sure aparat 25 april 2018 13 časova i 6 minuta
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 4/2018 - Tehnički materijal 25 april 2018 9 časova i 30 minuta
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 8/2018 Medicinsko tehnički materijal
Odluka o dodeli ugovora 24 april 2017 11 h i 15 min (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka 24 april 2017 11 h i 15 min (preuzimanje)

JN 6/2018 - Portosni materijal za oftalmologiju - Faco metoda 23 april 2018 10 časova i 45 minuta
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 17/2018 Osiguranje 23 april 2018 09č i 54min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 8-2018 lekovi sa liste D 23 april 2018 u 8h 30 min
obavestenje o obustavi postupka za P14 i 18 (preuzimanje)

JN 14-2018 HIRURSKI MATERIJAL 20 april 2018 u 12h 45 min
Pojasnjenje broj 2 konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Obavestenje broj 1 o izmeni KD (preuzimanje)
Prva izmena KD (preuzimanje)

JNMV 10/2018 - Održavanje zdravstvenog informacionog sistema 19 april 2018 u 13 časova i 30 minuta
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)


JNMV 11/2018 Lična dozimetrijska kontrola za zaposlene koji rade u zoni jonizujućih zračenja 19 april 2018 11č i 16min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 14-2018 HIRURŠKI MATERIJAL 18 april 2018 u 10h
Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 9/2018 - Redovno servisiranje i održavanje liftova 18 april 2018 u 10 časova
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 12/2018 Održavanje medicinske opreme CT sistema 17 april 2018 07č i 32 min
Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda i datumu javnog otvaranja (preuzimanje)

JNMV 5/2018 - Kancelarijski materijal 16 april 2018 u 10 časova i 5 minuta
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JN 16/2018 Potrošni materijal za održavanje higijene 16 april 2018 09č i 28min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 4-2018 materijal za angio salu 13 april 2018 u 16h 15 min
odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 9/2018 - Potrošni materijal za Lige Sure aparat 12 april 2018 11 časova i 35 minuta
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 8/2018 Medicinsko tehnički materijal 12 april 2018 10č i 09min
Pojašnjenje 8 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

1-PPI-2018 TESTOVI ZA HEMOSTAZU I KOAGULACIJU ZA AUTOMATSKI APARAT ACL ELITE PRO 11 april 2018 u 13h
odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 15/2018 Testovi za hemijsko određivanje urina urin test trake 11 april 2018 08č i 23min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 8/2018 Medicinsko tehnički materijal 10 april 2018 10č i 21min
Pojašnjenje 6 konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Pojašnjenje 7 konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Obaveštenje o izmeni konkursne dok i datuma javnog otvaranja (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 8/2018 Medicinsko tehnički materijal 5 april 2018 8 časova i 50 minuta
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 14-2018 HIRURŠKI MATERIJAL 04 april 2018 u 13h 50 min
konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 14-2018 HIRURŠKI MATERIJAL 04 april 2018 u 13h 45min
Poziv za JN (preuzimanje)

JN 5/2018 - Sredstva za dezinfekciju 4 april 2018 10 časova i 56 minut
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 8-2018 lekovi sa liste D 04 april 2018 u 9h 30 min
odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 8/2018 Medicinsko tehnički materijal 04 april 2018 08č i 14min
Obaveštenje o pomeranju datuma javnog otvaranja ponuda (preuzimanje)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 4 (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija 4 za JN 8/2018 (preuzimanje)

JNMV 4/2018 - Tehnički materijal 3 april 2018 11 časova i 30 minuta
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JNMV 9/2018 LEKOVI SA D LISTE
Odluka o dodeli ugovora 03april2018 08 h i 10 min (preuzimanje)

JN 13/2018 - Nabavka ultrazvučnih aparata 2 april 2018 14 časova i 4 minuta
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 9/2018 - Redovno servisiranje i održavanje liftova 2 april 2018 u 11 časova i 38 minuta
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 8/2018 Medicinsko tehnički materijal 30 mart 2018 08č
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija 3 (preuzimanje)

JN 8/2018 Medicinsko tehnički materijal
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 29 mart 2018 13 i 40 h (preuzimanje)

JN 8/2018 Medicinsko tehnički materijal
Pojašnjenje konkursen dokumetnacije 3 29 ma t 2018 13 i 30 h (preuzimanje)

JNMV 5/2018 - Kancelarijski materijal 29 mart 2018 u 9 časova
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 6/2018 - Održavanje programskih modula iz sistema Sigma Merc i obuka za rad na sistemu 29 Mart 2018 8 časova i 24 minuta
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 12/2018 Održavanje medicinske opreme - CT sistema 29 mart 2018 08č i 24min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 10/2018 - Ugradni potrošni materijal u hirurgiji 28 mart 2018 u 9 časova i 26 minuta
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 7-2018 MATERIJAL ZA ANGIO SALU 27 mart 2018 u 8h 30 min
Pojasnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 8/2018 Medicinsko tehnički materijal 27 mart 2018 07č i 51min
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija 2 (preuzimanje)

JN 11-Hleb pecivobrašno ulje
Poziv za podnošenje ponuda 26 mart 2018 13 i 10 h (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 26 mart 2018 13 i 10 h (preuzimanje)

JN 2-2018 Medicinsko tehnički materijal
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 26mart2018 12 i 30 h (preuzimanje)

JN 8/2018 Medicinsko tehnički materijal 26 mart 2018 11č i 53min
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 8/2018 Medicinsko tehnički materijal 26 mart 2018 07č i 44min
Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 41/2017 - Tehnički materijal 21 mart 2018 9 časova i 20 minuta
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 8-2018 lekovi sa liste D 20 mart 2018 u 13h
Obavestenje br 1 o izmeni KD (preuzimanje)
Izmenjena broj 1 konkursna dokumentacija (preuzimanje)
obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda (preuzimanje)

JN 4/2018 Reagensi i testovi za kliničko biohemijsku laboratoriju 20 mart 2018 12č i 05min
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu (preuzimanje)

JNMV 8-2018 lekovi sa liste D 20 mart 2018 u 12h
Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 2/2018 Potrošni materijal za mikrobiologiju
Obaveštenje o obustavi postupka P 7 20mart2018 11h i 18 min (preuzimanje)

JN 2/2018 - Intramedularni klinovi za osteosintezu dugih kostiju i preloma gornjeg okrajka butne kosti 20 mart 2018 u 10 časova i 40 minuta
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 1/2018 - Implanti u ortopediji 20 mart 2018 10 časova i 22 minuta
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JNMV 8-2018 LEKOVI SA LISTE D 16 mart 2018 u 13h
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 4/2018 - Tehnički materijal 16 mart 2018 10 časova i 50 minuta
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)

JNMV 2/2018 Potrošni materijal za mikrobiologiju 16 mart 2018 09č i 22min
Obavestenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)

JNMV 1/2018 Kapsule za nuklearnu medicinu 16 mart 2018 08č i 23min
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 4/2018 Reagensi i testovi za kliničko biohemijsku laboratoriju 15 mart 2018 13č i 52min
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma (preuzimanje)

JN 4/2018 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju
Odluka o obustavi postupka 15mart2018 13 i 50 h (preuzimanje)

JNMV 2/2018 Potrošni materijal za mikrobiologiju
Odluka o obustavi postupka 15mart2018 13 i 50 h (preuzimanje)

JNMV 6/2018 - Održavanje programskih modula iz sistema Sigma Merc i obuka za rad na sistemu 15 Mart 2018 13 časova i 45 minuta
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 43/2017 Materijal i testovi za transfuziju
Obaveštenje o zaključenim ugovorima 15mart2017 10 i 40 h (preuzimanje)

JNMV 5/2018 - Kancelarijski materijal 15 mart 2018 9 časova i 25 minuta
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 8/2018 Medicinsko tehnički materijal
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 6/2018 - Portosni materijal za oftalmologiju - Faco metoda 13 mart 2018 7 časova i 30 minuta
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

2 PP I/2017 - Ugradni materijal u hirurgiji
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 4/2018 - Tehnički materijal 9 mart 2018 10 časova i 10 minuta
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JNMV 4/2018 - Tehnički materijal 7 mart 2018 13 časova i 40 minuta
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 2/2018 Potrošni materijal za mikrobiologiju
Odluka o dodeli ugovora 07 feb 2018 13 h i 30 min (preuzimanje)

JN 07-2018 MATERIJAL ZA ANGIO SALU 06 mart 2018 u 13 i 30h
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 9/2018 - Potrošni materijal za Lige Sure aparat 6 mart 2018 13 časova i 5 minuta
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 6/2018 - Održavanje programskih modula iz sistema Sigma Merc i obuka za rad na sistemu 6 Mart 2018 10 časova i 20 minuta
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 4/2018 Reagensi i testovi za kliničko biohemijsku laboratoriju 05 mart 2018 13č i 35min
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 4/2018 Reagensi i testovi za kliničko biohemijsku laboratoriju 05 mart 2018 13č i 05min
Pojašnjenje 2 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 43/2017 Materijal i testovi za transfuziju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 05 mart 2018 08 i 15 h (preuzimanje)

JN 34/2017 Nabavka hrane i napitaka
Obaveštenje o obustavi postupka 02 mart2018 13 i 35 h (preuzimanje)

JNMV 1/2018 Kapsule za nuklearnu medicinu 2 mart 2018 9 časova i 53 minuta
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 4/2018 Reagensi i testovi za kliničko biohemijsku laboratoriju 01 mart 2018 7 časova i 34 minuta
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 35/2017 Sveže povrće i voće
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28feb2018 13 h i 30 min (preuzimanje)

JN 33/2017 Kese za krv
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28feb2018 13 h (preuzimanje)

JN 32/2017 Gel kartice
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28feb2018 12 h i 50 min (preuzimanje)

JN 37/2017 MATERIJAL ZA DIJALIZU
Obaveštenje o zaključenim ugovorima 27 feb2018 13 č i 35 min (preuzimanje)

JN 45/2017 Dijagnostički reagensi za ispitivanje poremećaja funkcije trombocita i učinka antiagreagacione terapije na aparatu Multiplate
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27 feb 2018 09 i 30 h (preuzimanje)

JN 44/2017 Potrošni materijal za tretmane kontinuirane zamene bubrežne funkcije na Fresenius Multifiltrate aparatu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27 feb 2018 09 i 30 h (preuzimanje)

JNMV 2/2018 Potrošni materijal za mikrobiologiju 26 feb 2018 13č i 10min
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 46/2017 MLEKO I MLEČNI PROIZVODI
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26 feb 2018 12 i 30 h (preuzimanje)

JN 5/2018 - Sredstva za dezinfeksciju 26 februar 2018 10 časova i 44 minuta
Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 2/2018 Potrošni materijal za mikrobiologiju 26 feb 2018 10č i 21min
Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Pojašnjenje broj 2 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 3/2018 - Prirodni gas za potrebe OB Zrenjanin 26 februar 2018 u 09 časova i 53 minut
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 40/2017 NAMIRNICE
Obaveštenje o zaključenim ugovorima 26 feb 2018 09 i 20 h (preuzimanje)

JN 34/2017 Nabavka hrane i napitaka
Obaveštenje o zaključenim ugovorima 22 feb 2018 8 i 30 h (preuzimanje)

JNMV 1/2018 Kapsule za nuklearnu medicinu 21 februar 2018 12č i 44min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 2/2018 Potrošni materijal za mikrobiologiju 21 feb 2018 10č i 04min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

4/2018 - Tehnički materijal 20 februar 2018 13 časova i 10 minuta
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 42 Održavanje medicinske opreme
Odluka o obustavi postupka 14 februar 2018 13 i 30 h (preuzimanje)

JN 42 Održavanje medicinske opreme
Odluka o dodeli ugovora 14 februar 2018 13 i 25 h (preuzimanje)

JN 5/2018 - Sredstva za dezinfekciju 14 februar 2018 13 časova i 21 minut
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 43/2017 Materijal i testovi za transfuziju
Odluka o obustavi postupka 14 februar 2018 11 i 45 h (preuzimanje)

JN 43/2017 Materijal i testovi za transfuziju
Odluka o dodeli ugovora 14 februar 2018 09 i 30 h (preuzimanje)

JN 2/2018 - Intramedularni klinovi za osteosintezu dugih kostiju i preloma gornjeg okrajka butne kosti 12 februar 2018 u 9 časova i 50 minuta
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

41/2017 - Tehnički materijal 12 februar 2018 8 časova i 07 minuta
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 37/2017 MATERIJAL ZA DIJALIZU
Odluka o dodeli ugovora za partiju 18 09 februar 2018 09 i 35 h (preuzimanje)

JN 1/2018 - Implanti u ortopediji 9 februrar 2018 9 časova i 22 minuta
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 6/2018 - Portošni materijal za oftalmologiju - Faco metoda 6 februar 2018 12 časova i 36 minuta
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 6/2018 - Portošni materijal za oftalmologiju - Faco metoda 6 februar 2018 12 časova i 24 minuta
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 6/2018 - Portosni materijal za oftalmologiju - Faco metoda
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 4/2018 Reagensi i testovi za kliničko biohemijsku laboratoriju 06 februar 2018 11č i 32min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

41/2017 - Tehnički materijal 06 februar 2018 8 časova i 55 minuta
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 45-2017 Dijagnosticki reagensi za ispitivanje poremecaja funkcije trombocita i ucinka antiagregacione terapije na aparatu MULTIPLATE 02 feb 2018 u 13h 40 min
odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 46-2017 Mleko i mlecni proizvodi 02 feb 2017 u 13h 35 min
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 44-2017 Potrosni mat za aparat za tretman bubrezne funkcije na FRESENIUS MULTIFILTRATE aparatu feb 2018 u 13 i 30h
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

2 PP I/2017 - Ugradni materijal u hirurgiji
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 3/2018 - Prirodni gas za potrebe OB Zrenjanin 29 januar 2018 u 11 časova i 51 minut
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 30/2017 - Materijal za hirurško šivenje 29 januar 2018 10 časova i 32 minuta
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - zbirno (preuzimanje)
Obaveštenje o obustavi postupka - zbirno (preuzimanje)


JN 37-2017 MATERIJAL ZA DIJALIZU 26 jan 2018 u 12h 10min
Izmena odluke o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 32/2017 - Kancelarijski materijal 26 januar 2018 u 11 časova i 10 minuta
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JN 37-2017 MATERIJAL ZA DIJALIZU 24 jan 2018 u 13h 50 min
IZMENA odluke o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 3/2018 - Prirodni gas za potrebe OB Zrenjanin 23 januar 2018 u 11 časova
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)


JN 2/2018 - Intramedularni klinovi za osteosintezu dugih kostiju i preloma gornjeg okrajka butne kosti 21 januar 2018 u 9 časova i 35 minuta
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 42/2017 Održavanje medicinske opreme 19 januar 2017 14č i 3min
Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 39-2017 materijal za hirursko sivenje 19 jan 2018 u 13h 50 min
Obavestenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)

JN 37-2017 MATERIJAL ZA DIJALIZU 18 JAN 2018 u 14h 50 min
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 46-2017 Mleko i mlecni proizvodi 16 jan 2018 u 15h 30 min
Obavestenje broj 1 o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
izmenjena broj 1 konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 46-2017 Mleko i mlecni proizvodi 16 jan 2018 u 14h 35 min
Pojasnjenje broj 5 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 1/2018 Implantati u ortopediji 16 januar 2018 10č i 53min
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 46-2017 Mleko i mlecni proizvodi 15 jan 2018 13h 30 min
Pojašnjenje 4 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 46-2017 Mleko i mlecni proizvodi 12 jan 2018 13h 30 min
Pojašnjenje broj 3 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 40-2017 Namirnice 11 jan 2018 u 14h 15 min
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 33/2017 Uniforme za službu Sanitarnog nadzora i porodilište
Obaveštenje zaključenom ugovoru 11 januar 2018 11 i 45h (preuzimanje)

JN 46-2017 Mleko i mlecni proizvodi 11 jan 2018 u 11h 40 min
Pojašnjenje 2 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 33/2017 Uniforme za službu Sanitarnog nadzora i porodilište
Odluka o dodeli ugovora 11 januar 2018 10 h i 50 min (preuzimanje)

JN 39/2017 - Materijal za hirurško šivenje 10 decembar 2018 godine 12 časova i 50 minuta
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 32/2017 - Kancelarijski materijal
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 2/2018 - Intramedularni klinovi za osteosintezu dugih kostiju i preloma gornjeg okrajka butne kosti 9 januar 2018 12 časova i 14 minuta
Poziv za ponošenje ponude (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 29 - NEREGISTROVANI LEKOVI 08 jan 2018 13h
Obavestenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)

1/2018 - Implanti u ortopediji 8 januar 2018 9 časova i 03 minuta
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 46-2017 Mleko i mlecni proizvodi 04 jan 2018 u 10h 45 min
Pojasnjenje broj 1 konkursne dokumentacije za JN 46-2017 (preuzimanje)

JN 40-2017 Namirnice
Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

41/2017 - Tehnički materijal 29 decembar 2017 11 časova i 45 minuta
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 45-2017 Dijagnostički reagensi za ispitivanje poremećaja funkcije trombocita i učinka antiagregacione terapije na aparatu MULTIPLATE 29 DEC 2017 U 11h i 10 min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 46-2017 MLEKO I MLECNI PROIZVODI 28 dec 2017 u 12h 25 min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 43-2017 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU 27 dec 2017 u 8h 10min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 32/2017 - Kancelarijski materijal
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 44-2017 Potrosni materijal za aparat za tretman kontinuirane bubrezne funkcije na FRESENIUS MULTIFILTRATE aparatu 26 dec 2017 u 11h 30min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 33 - Uniforme za službu sanitarnog nadzora i porodilište 26 dec 2017 u 9h 15 min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 38/2017 Održavanje medicinske opreme 26 decembar 2017 08č i 03min
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 42/2017 Održavanje medicinske opreme 25 decembar 2017 13č i 51min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 37-2017 MATERIJAL ZA DIJALIZU 11h
Obavestenje o nastavku aktivnosti za P18 (preuzimanje)

JN 38/2017 Održavanje medicinske opreme 22 decembar 2017 10č i 39min
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 37-2017 MATERIJAL ZA DIJALIZU 22 dec 2017 u 9h 45min
Zakljucak o odbacivanju Zahteva za zastitu prava (preuzimanje)

JN 37-2017 MATERIJAL ZA DIJALIZU 22 DEC 2017 07H 50 MIN
Obavestenje o primljenom zahtevu za zastitu prava (preuzimanje)

JN 33-2017 KESE ZA UZIMANJE KRVI 21 dec 2017 u 13 i 30h
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 32-2017 Gel karticesa inkorporiranim serumima itd za aparat IH500 20 DEC 2017 u 15h 45min
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 31-2017 Razblaženi rastvor - acidum boricum 3 posto 1 l
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20 dec 2017 11 i 30 h (preuzimanje)

JN 37-2017 MATERIJAL ZA DIJALIZU 19 dec 2017 u 13h
Pojašnjenje 4 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 37-2017 MATERIJAL ZA DIJALIZU 19 dec 2017 u 10h 30 min
Pojašnjenje 3 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

1 PP I/2017 - Materijal za hirurško šivenje 18 decembar 2017 10 časova i 52 minuta
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 37-2017 MATERIJAL ZA DIJALIZU 15 dec 2017 17h
Pojašnjenje 2 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 31 Razblaženi rastvor acidum boricum 3 posto 1 l
Odluka o dodeli ugovora 15 dec 2017 12 i 45 h (preuzimanje)

JNMV 30/2017 RADNA ZAŠTITNA OBUĆA
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 15 dec 2017 12 h (preuzimanje)

2 PP II/2017 Uvodnici za radijalni pristup 15 decembar 2017 11č i 41min
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 30/2017 RADNA ZAŠTITNA OBUĆA
Odluka o dodeli ugovora JNMV 30/017 15 dec 2017 10 i 35 h (preuzimanje)

JN 35-2017 SVEZE POVRCE I VOCE 15 DEC 2017 u 10h
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 29 - NEREGISTROVANI LEKOVI 15 dec 2017 u 10h
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 37-2017 MATERIJAL ZA DIJALIZU 12 DEC 2017 u 16h 30min
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda (preuzimanje)

JN 37-2017 MATERIJAL ZA DIJALIZU 12 DEC 2017 u 16h
obavestenje br 2 o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena broj 2 konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 34/2017 Nabavka hrane i napitaka
Odluka o dodeli ugovora 12 dec 2017 12 i 30 h (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka 12 dec 2017 12 i 30 h (preuzimanje)

JNMV 28/2017 Hemikalije
Izmena obaveštenja o zaključenom ugovoru 12 dec 2017 11 h (preuzimanje)

JN 36/2017 - Ugradni materijal u hirurgiji 12 decembar 2017 u 09 časova i 10 minuta
Obavestenje o zaključenom ugovoru - zbirno (preuzimanje)
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 8 (preuzimanje)

JNMV 28/2017 Hemikalije
Izmena odluke o dodeli ugovora 12 dec 2017 07 i 30 h (preuzimanje)

JNMV 25/2017 Zaštitna radna odeća i obuća
Obaveštenje o obustavi postupka 2 12 dec 2017 07 i 30 h (preuzimanje)

JN 40-2017 NAMIRNICE 08 dec 2017 u 12h 40 min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 37-2017 MATERIJAL ZA DIJALIZU 08 DEC 2017 u 10h
Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 31/2017 Sredstvo za održavanje podova 08 decembar 2017 09č i 16min
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 39/2017 - Materijal za hirurško šivenje
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 27/2017 Lekarski pregledi zaposlenih koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07 dec 2017 13 i 30 h (preuzimanje)

JNMV 28/2017 Hemikalije
Obaveštenje o zaključenim ugovorima 07 dec 2017 13 i 30 h (preuzimanje)

JNMV 31/2017 Razblaženi rastvor - Acidum boricum 35 1l
Poziv za podnošenje ponuda 07 dec 2017 11 i 40 h (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 07 dec 2017 11 i 40 h (preuzimanje)

JNMV 28/2017 Hemikalije
Obaveštenje o obustavi postupka 06 dec 2017 13 i 50 (preuzimanje)

JNMV 30/2017 RADNA ZAŠTITNA OBUĆA
Poziv za podnošenje ponuda 06 dec 2017 12 i 45 h (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 06 dec 2017 12 i 45 h (preuzimanje)

JNMV 25/2017 Zaštitna radna odeća i obuća
Odluka o obustavi postupka 2 05 dec2017 13h (preuzimanje)

JNMV 29-2017 NEREGISTROVANI LEKOVI 04 DEC 2017 u 16h
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 36/2017 - Ugradni materijal u hirurgiji 01 decembar 2017 u 13 časova i 55 minuta
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 37-2017 MATERIJAL ZA DIJALIZU 01 dec 2017 u 13h
Obavestenje broj 1 o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena broj 1 konkursna dokumentacija 37-2017 (preuzimanje)

JN 37-2017 MATERIJAL ZA DIJALIZU 30 nov 2017 u 16h
Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 28/2017 Hemikalije
Odluka o dodeli ugovora 30 nov 2017 10 i 40 h (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka 30 nov 2017 10 i 40 h (preuzimanje)

JNMV 27/2017 Lekarski pregledi zaposlenih koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Odluka o dodeli ugovora 28 nov 2017 09 č i 30 min (preuzimanje)

2 PP II/2017 Uvodnici za radijalni pristup 27 novembar 2017 11č i 20min
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 30/2017 - Materijal za hirurško šivenje
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 30/2017 - Materijal za hirurško šivenje
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 34-2017 NABAVKA HRANE I NAPITAKA 27 nov 2017 u 10h
obavestenje broj 1 o izmeni konkurse dokumentacije (preuzimanje)
izmenjena broj 1 konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 31/2017 Sredstvo za održavanje podova 23 novembar 2017 08č i 37min
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 27/2017 Lekarski pregledi zaposlenih koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 (preuzimanje)

JN 8/2017 Održavanje medicinske opreme 22 novembar 2017 09č i 38min
Obaveštenje o poništenju postupka javne nabavke za partije 5 do 11 (preuzimanje)

JNMV 27/2017 Lekarski pregledi zaposlenih koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 20 nov 2017 12 i 40 h (preuzimanje)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 20 nov 2017 12 i 40 h (preuzimanje)
Izmena poziva za podnošenje ponuda 20 nov 2017 12 i 40 h (preuzimanje)
Izmena konkursne dokumentacije 20 nov 2017 12 i 40 h (preuzimanje)

JN 37-2017 MATERIJAL ZA DIJALIZU 17 nov 2017 u 14h
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 38/2017 Održavanje medicinske opreme-reverzne osmoze 17 novembar 2017 09č i 03min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 28/2017 Podni stacionarni RTG aparat 15 novembar 07č i 55min
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 28/2017 Hemikalije
Poziv za podnošenje ponuda 15 nov 2017 07h i 50 min (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 15nov2017 07 h i 50 min (preuzimanje)

JN 33-2017 Kese za uzimanje krvi sa epruvetama za uzorkovanje i testiranje krvi
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 27/2017 Lekarski pregledi zaposlenih koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Poziv za podnošenje ponuda 14 nov 2017 10 h i 45 min (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 14 nov 2017 10 h i 45 min (preuzimanje)

JN 32-2017 Gel karticesa inkorporiranim serumima itd za aparat IH500
konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 32-2017 Gel karticesa inkorporiranim serumima itd za aparat IH500 13 nov 2017 13h 30 min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

2 PP II/2017 Uvodnici za radijalni pristup 13 novembar 2017 12č i 47min
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 26/2017 - Nabavka i montaža rashladnog postrojenja 13 11 2017 u 12 časova i 30 minuta
Obavestenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 27-2017 Medicnski potrosni materijal za rad u angio sali 10 NOV 2017 13h
Obavestenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)

JN 29/2017 Održavanje medicinske opreme 08 novembar 2017 13č i 13min
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 24/2017 - Nabavka medicinske opreme
Obavestenje o zaključenom ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JNMV 26/2017 Radna zaštitna odeća i obuća
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07 nov2017 12 h i 30 min (preuzimanje)

JNMV 26/2017 Radna zaštitna odeća i obuća
Odluka o dodeli ugovora 07 nov 2017 10 h i 30 min (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka 07 nov 2017 10 h i 30 min (preuzimanje)

JN 31/2017 Sredstvo za održavanje podova 06 novembar 2017 12č i 47 min
Pojašnjenje 2 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 29/2017 Održavanje medicinske opreme 06 novembar 2017 07h i 29min
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)
Odluka o obustavi za partiju 3 (preuzimanje)

JN 34-2017 NABAVKA HRANE I NAPITAKA 03 nov 2017 u 13h 25 min
poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)


JN 35-2017 SVEZE POVRCE I VOCE 31 okt 2017 u 13h
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 36/2017 - Ugradni materijal u hirurgiji
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 30/2017 - Materijal za hirurško šivenje
Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 25/2017 Zaštitna radna odeća i obuća
Obaveštenje o obustavi postupka 26 oktobar 2017 11či20min (preuzimanje)

JNMV 26/2017 Zaštitna odeća i obuća
Poziv za podnošenje ponuda 26 oktobar 2017 11či20min (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 26 oktobar 2017 11či20min (preuzimanje)

JN 31/2017 Sredstvo za održavanje podova 24 okt 2017 10č i 22min
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 31/2017 Sredstvo za održavanje podova 24 okt 2017 09č i 54min
Pojašnjenje 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 25/2017 Radna zaštitna odeća i obuća
Odluka o dodeli ugovora 20 oktobar 2017 13 č i 15 min (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka 20 oktobar 2017 13 č i 15 min (preuzimanje)

JN 31/2017 Sredstvo za održavanje podova 20 okt 2017 11č i 48min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 29/2017 Održavanje medicinske opreme 19 okt 2017 12č i 12min
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 28/2017 Podni stacionarni RTG aparat
Odluka o dodeli ugovora 19 oktobar 2017 10 č i 50 min (preuzimanje)

JN 30/2017 - Materijal za hirurško šivenje
Obaveštenje o izmeni konkursne dokmentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 30/2017 - Materijal za hirurško šivenje
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 30/2017 - Materijal za hirurško šivenje
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 21-2017 NABAVKA HRANE 16 OKT 2017 13h
Obavestenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)
obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 27-2017 Medicnski potrosni materijal za rad u angio sali 13 okt 2017 u 11h 30min
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 30/2017 - Materijal za hirurško šivenje
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 25/2017 Radna zaštitna odeća i obuća 11 okt 2017 10č i 45min
Obaveštenje o izmeni KD (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 26/2017 - Nabavka i montaža rashladnog postrojenja
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 30/2017 - Materijal za hirurško šivenje
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 28/2017 Podni stacionarni RTG aparat 09 okt 2017 12č i 30min
Obaveštenje o izmeni KD (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija 2 (preuzimanje)

JN 22-2017 Testovi za hemostazu i koagulaciju za autom aparat ACL ELITE PRO 09 okt 2017 10h 45 min
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 28/2017 Podni stacionarni RTG aparat 06 okt 2017 13č i 43min
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 (preuzimanje)

JNMV 25/2017 Radna odeća i obuća
Poziv za podnošenje ponuda 04 oktobar 2017 13 i 45 h (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 04 oktobar 2017 13 i 45 h (preuzimanje)

JN 30/2017 - Materijal za hirurško šivenje
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 29/2017 Održavanje medicinske opreme 03 okt 2017 u 11č i 45min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 24/2017 - Nabavka medicinske opreme
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 28/2017 Podni stacionarni RTG aparat 02 oktob 2017 12č i 52min
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 23/2017 Održavanje medicinske opreme - Servis UZ aparata Philips 29 sept 08č i 04min
Obavestenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)

JN 22-2017 Testovi za hemostazu i koagulaciju za autom aparat ACL ELITE PRO 28 sept 2017 u 9h 10 min
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 25/2017 Tehnički materijal
Odluka o dodeli ugovora 27 oktobar 2017 12 č i 40 min (preuzimanje)

JN 26/2017 Nabavka i montaža rashladnog postrojenja 26 sept 2017 09č i 35min
Pojašnjenje KD 2 (preuzimanje)

JN 28/2017 Podni stacionarni RTG aparat 25 sept 2017 11č i 37min
Pojasnjenje br 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 27-2017 Medicnski potrosni materijal za rad u angio sali 22 sept 2017 u 10h 30min
Obavestenje broj 1 o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena broj 1 konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 23/2017 Održavanje medicinske opreme - Servis UZ aparata Philips 21 sept 2017 13č i 32min
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 27-2017 Medicnski potrosni materijal za rad u angio sali 20 sept 2017 u 14h 20 min
Pojasnjenje br 2 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 28 - Podni stacionarni RTG aparat 14 sept 2017 u 13h
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 27-2017 Medicnski potrosni materijal za rad u angio sali 14 sept 2017 u 10h 45 min
Pojasnjenje br 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 21-2017 NABAVKA HRANE 12 sept 2017 13h 30 min
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 24/2017 - Nabavka medicinske opreme
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 26/2017 - Nabavka i montaža rashladnog postrojenja
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 24-2017 ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE 08 sept 2017 u12H 30 MIN
Obavestenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)

JN 20-2017 MEDICINSKI GASOVI 08 sept 2017 u 12h
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 19-2017 DIJALIZNI KONCENTRAT 08 sept 2017 u 11h
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 23-2017 RADNA ZAŠTITNA ODEĆA I OBUĆA 06 sept 2017 12h 30 min
Obavestenje o obustavi postupka JNMV 23-2016 (preuzimanje)

JNMV 23-2017 RADNA ZAŠTITNA ODEĆA I OBUĆA 06 sept 2017 11h 50 min
Obavestenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)

JN 27-2017 Medicinski potrosni materijal za rad u angio sali 05 sept 2017 u 14h 35 min
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 23/2017 - Održavanje medicinske opreme servis ultrazvučnog aparata Philips HD11XE
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 24/2017 - Nabavka medicinske opreme
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 24/2017 - Nabavka medicinske opreme
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 23/2017 - Održavanje medicinske opreme servis ultrazvučnog aparata Philips HD11XE
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 24/2017 - Nabavka medicinske opreme
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 24-2017 ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE 01 sept 2017 u 11h
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 20-2017 MEDICINSKI GASOVI 01 sept 2017 u 09h 10 min
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 26/2017 - Nabavka i montaža rashladnog postrojenja
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 23/2017 RADNA ZAŠTITNA ODEĆA I OBUĆA
Odluka o dodeli ugovora 31 avgust 2017 9 h (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka 31 avgust 2017 9h (preuzimanje)

JN 24/2017 - Nabavka medicinske opreme
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 17/2017 SANITETSKI MATERIJAL
Obaveštenje o zaključenim ugovorima 25 avgust 2017 11 č i 45 min (preuzimanje)

JNMV 22/2017 - Zamena donjeg dela ekranskog sistema kotla
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 25/2017 - Tehnički materijal
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 23/2017 RADNA ZAŠTITNA ODEĆA I OBUĆA
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 22 avgust 2017 12 č i 15 min (preuzimanje)

JNMV 24-2017 Ispitivanje uslova radne okoline 22 avg 2017 u 12h 10 min
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 24/2017 - Nabavka medicinske opreme
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 18/2017 - Tehnički materijal
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)

JNMV 23/2017 RADNA ZAŠTITNA ODEĆA I OBUĆA
Poziv za podnošenje ponuda 21 avgust 2017 11 č i 45 min (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 21 avgust 2017 11 č i 45 min (preuzimanje)

JN 23/2017 - Održavanje medicinske opreme servis ultrazvučnog aparata Philips HD11XE
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 22-2017 Testovi za hemostazu i koagulaciju za autom aparat ACL ELITE PRO 18 avg 2017 u 13h
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 21/2017 Potrošni materijal za mikrobiologiju 15 avgust 11č i 42min
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 17/2017 SANITETSKI MATERIJAL
Odluka o dodeli ugovora 14 avgust 2017 12 č i 35 min (preuzimanje)

JN 8/2017 - Održavanje medicinske opreme
Odluka o nastavku postupka javne nabavke posle podnetog zahteva za zaštitu prava ponuđača (preuzimanje)

JNMV 22/2017 Zamena donjeg dela ekranskog sistema kotla 11 avgust 2017 u 13č i 04min
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 19/2017 - Naftni derivati
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 20/2017 Potrošni materijal za tretman infektivnog medicinskog otpada i skupljanje opasnog medicinskog otpada
Obaveštenje o zaključenim ugovorima 09 avgust 2017 8 h i 10 min (preuzimanje)

JNMV 22/2017 - Zamena donjeg dela ekranskog sistema kotla
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Obaveštenje o pomeranju roka za dostavljanje i otvaranje ponuda (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 21/2017 Potrošni materijal za mikrobiologiju
Odluka o dodeli ugovora 07 avgust 2017 13 č i 40 min (preuzimanje)

JNMV 20/2017 Potrošni materijal za tretman infektivnog medicinskog otpada i skupljanje opasnog medicinskog otpada
Odluka o dodeli ugovora 03 avgust 2017 12 č i 15 min (preuzimanje)

JNMV 20/2017 Potršni materijal za tretman infektivnog medicinskog otpada i skupljanje opasnog medicinskog otpada
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 17/2017 SANITETSKI MATERIJAL
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 03 avgust 2017 11č i 40 min (preuzimanje)

JN 17/2017 SANITETSKI MATERIJAL
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 03 avgust 2017 11 č (preuzimanje)

JN 21-2017 NABAVKA HRANE
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 15/2017 - Tehnički materijal
Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 1 i 3 (preuzimanje)

JNMV 22/2017 - Zamena donjeg dela ekranskog sistema kotla
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 17/2017 SANITETSKI MATERIJAL
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 2 31 juli 2017 11 č i 30 min (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija 2 31 juli 2017 11 č i 30 min (preuzimanje)

JN 17/2017 SANITETSKI MATERIJAL
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 31 juli 2017 10 h i 05 min (preuzimanje)

JN 16/2017 - Radovi na adaptaciji prostora za Angio salu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 20-2017 MEDICINSKI GASOVI 28 jul 2017 u 12h 25 min
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 19-2017 Koncentrat za dijaliznu tecnost kiseli ds li bez glukoze konc Na 138 - 140 konc Ca 1 25 - 1 75
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 21/2017 Potrošni materijal za mikrobiologiju 26 jul 2017 09č i 30min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 19/2017 - Naftni derivati
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 16/2017 - Radovi na adaptaciji prostora za Angio salu
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV20/2017Potrošni materijal za tretman infektivnog medicinskog otpada i skupljanje opasnog medicinskog otpada
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 24 juli 2017 11 h (preuzimanje)
Izmenjen poziv 24 juli 2017 11 h (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija 24 juli 2017 11 h (preuzimanje)

1 PP II/2017 Održavanje medicinske opreme 21 jul 2017 11č i 40min
Obavestenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)

JNMV 20/2017Potrošni materijal za tretman infektivnog medicinskog otpada i skupljanje opasnog medicinskog otpada
Poziv za podnošenje ponuda 21 jul2017 11 č i 25 min (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 21 jul2017 11č i 25 min (preuzimanje)

JN 18/2017 - Tehnički materijal
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 15/2017 - Tehnički materijal
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2 i 4 (preuzimanje)

JN 17/2017 SANITETSKI MATERIJAL
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 1 20 jul 2017 11 č i 40 min (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija 1 20 jul 2017 1 č i 40 min (preuzimanje)

JN 17/2017 SANITETSKI MATERIJAL
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 19 juli 2017 09 č i 15 min (preuzimanje)

JNMV 19/2017 - Naftni derivati
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 18/2017 - Naftni derivati
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 17/2017 Operacioni čaršavi
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13 juli 2017 12 č i 30 min (preuzimanje)

JN 14/2017 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
Obaveštenje o zaključenim ugovorima 13 juli 2017 11 č i 50 min (preuzimanje)

JN 16/2017 - Radovi na adaptaciji prostora za Angio salu
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 16/2017 - Radovi na adaptaciji prostora za Angio salu
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 14/2017 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
Obaveštenje o obustavi postupka P 19 12 juli 2017 12 časova (preuzimanje)

JNMV 18/2017 - Naftni derivati
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JNMV 16-2017 LEKOVI 11 JUL 2017 u 8h
Obavestenje o zakljucenom ugovoru 11 jul 2017 u 8h (preuzimanje)

JNMV 16-2017 LEKOVI 11 JUL 2017 u 8h
obavestenje o obustavi postupka za partiju 1 (preuzimanje)

JN 17/2017 SANITETSKI MATERIJAL
Poziv za podnošenje ponuda 10 juli 2017 12 č i 30 min (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 10 juli 2017 12 č i 30 min (preuzimanje)

JNMV 17/2017 Operacioni čaršavi
Odluka o dodeli ugovora 07 juli 2017 12 č i 40 min (preuzimanje)

JN 15/2017 - Tehnički materijal
Izmena odluke o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 15/2017 - Tehnički materijal
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 14/2017 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
Odluka o obustavi postupka 03 juli 2017 13 č i 35 min (preuzimanje)

JNMV 18/2017 - Naftni derivati
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 14/2017 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
Odluka o dodeli ugovora 30 juni 2017 12 h 50 min (preuzimanje)

JNMV 17/017 Operacioni čaršavi
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 30 juni 2017 09 h i 25 min (preuzimanje)

1 PP II/2017 Održavanje medicinske opreme 28 jun 2017 13č i 18min
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 16-2017 LEKOVI 28 jun 2017 13h
odluka o obustavi postupka za p1 (preuzimanje)

JNMV 16-2017 LEKOVI 28 jun 2017 13h
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 15-2017 Održavanje Programa za ispravku elektronske fakture 27 JUN 2017 13h 10 min
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 17/2017 OPERACIONI ČARŠAVI
Poziv za podnošenje ponuda 27 juni 2017 09 h (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 27 juni 2017 09 h (preuzimanje)

JN 15/2017 - Tehnički materijal
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 13/2017 Tekstilni proizvodi
Obaeštenje o zaključenim ugovorima 26 juni 2017 09 i 25 h (preuzimanje)

JN 13/2017 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju
Obaveštenje o zaključenim ugovorima 23 juni 2017 13 č i 50 min (preuzimanje)

JNMV 12/2017 Nabavka radne stanice za CT aparat 23 jun 2017 12č i 54min
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 15/2017 Tehnički materijal
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 23 juni 2017 10časova i 30 min (preuzimanje)

JN 16/2017 Radovi na adaptaciji prostora za Angio salu 22 jun 2017 12č i 37min
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 12/2017 Potrošni materijal za održavanje higijene
Obaveštenje o obustavi postupka P 9 22 juni 2017 12č i 30 min (preuzimanje)

JNMV 13/2017 Tekstilni proizvodi
Obaveštenje o obustavi postupka 22 juni 2017 12 časova i 20 min (preuzimanje)

JNMV 14/2017 - Vodeno kupatilo
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

1 PP II/2017 Održavanje medicinske opreme
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 15-2017 Održavanje Programa za ispravku elektronske fakture 20 jun 2017 u 11h 10min
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 11-2017 HLEB I PECIVO 16 JUN 2017 u 13h
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za P1 hleb (preuzimanje)
obavestenje o zakljucenom ugovoru za P2 pecivo (preuzimanje)

1 PP II/2017 - Održavanje medicinske opreme
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka (preuzimanje)
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 13/2017 Tekstilni proizvodi
Odluka o obustavi postupka 16 juni 2017 7 časova (preuzimanje)

JNMV 13/2017 Tekstilni proizvodi
Odluka o dodeli ugovora 16 juni 2017 7 časova (preuzimanje)

JNMV 16-2017 LEKOVI 15 JUN 2017 u 11h 40 min
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 15/2017 - Tehnički materijal
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 8/2017 Održavanje medicinske opreme
Obaveštenje o obustavi postupka 14 juni 2017 13 č i 30 min (preuzimanje)

JNMV 13/2017 Tekstilni proizvodi
Odluka o obustavi postupka 14 juni 2017 12 č i 30 min (preuzimanje)

JNMV 13/2017 Tekstilni proizvodi
Odluka o dodeli ugovora 14 juni 2017 12 č i 30 min (preuzimanje)

JN 14/2017 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
Izmenjena konkursna dokumentacija 2 12 juni 2017 13 i 50 (preuzimanje)

JNMV 12/2017 Nabavka radne stanice za CT aparat 12 jun 9č
ODLUKA O DODELI UGOVORA (preuzimanje)

JN 14/2017 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
Pojašnjenje onkursne dokumentacije 4 09 juni 2017 11č i 20 min (preuzimanje)

JN 14/2017 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 08 juni 2017 12č i 45 min (preuzimanje)

JN 13/2017 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju
Odluka o dodeli ugovora 08 juni 2017 11 č i 55 min (preuzimanje)

JNMV 13/2017 Tekstilni proizvodi
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 08 juni 2017 08č i 30 min (preuzimanje)

JNMV 15-2017 Održavanje Programa za ispravku elektronske fakture 07 jun 2017 u 10h 48 min
konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 15-2017 Održavanje Programa za ispravku elektronske fakture 07 jun 2017 u 10h 45 min
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 14/2017 - Vodeno kupatilo
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 12/2017 - Nabavka radne stanice za CT aparat
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 14/2017 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 05 juni 2017 13 časova i 25 min (preuzimanje)

JN 12/2017 Potrošni materijal za održavanje higijene
Odluka o obustavi postupka P 9 05 juni 2017 12 časova i 50 min (preuzimanje)

JN 12/2017 Potrošni materijal za održavanje higijene
Odluka o dodeli ugovora 05 juni 2017 12 časova (preuzimanje)

JNMV 13/2017 Tekstilni proizvodi
Izmenjena konkursna dokumentacija 1 05 juni 2017 10 časova i 15 minuta (preuzimanje)

JNMV 13/2017 Tekstilni proizvodi
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 1 05 juni 2017 10 časova i 15 minuta (preuzimanje)

JNMV 13/2017 Tekstilni proizvodi
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 05 juni 2017 10 časova i 15 minuta (preuzimanje)

JNMV 12/2017 Nabavka radne stanice za CT aparat 02 jun 12č
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija 2 (preuzimanje)

JNMV 12/2017 Nabavka radne stanice za CT aparat 02 jun 08č i 20min
Pojašnjenje 2 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 9/2017 - Odrzavanje birotehnicke opreme
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JNMV 8/2017 - Ugradni materijal u ortopediji
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JNMV 13/2017
Poziv za podnošenje ponuda 01jun 2017 08 časova i 15 minuta (preuzimanje)

JNMV 13/2017
Poziv za podnošenje ponuda 01jun 2017 08 časova i 15 minuta (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 01 jun 2017 08 časova i 15 minuta (preuzimanje)

JN 7/2017 HIRURŠKI MATERIJAL
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 11-2017 HLEB I PECIVO 30 MAJ 2017 u 10h 50min
ODLUKA O DODELI UGOVORA (preuzimanje)

JNMV 12/2017 Nabavka radne stanice za CT aparat 30 maj 08č i 33min
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 15/2017 - Tehnički materijal
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 12/2017 Nabavka radne stanice za CT aparat 29 maj 10č i 49 min
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 11-2017 lekarski pregledi i zdravstveni uslovi za zaposlene na radnom mestu sa povecanim rizikom 29 maj 2017 10 35n
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 14/2017 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 29 maj 2017 09 i 30 h (preuzimanje)

JN 14/2017 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
Izmenjena konkursna dokumentacija 1 1 25 maj 2017 08 časova i 25 minuta (preuzimanje)

JN 14/2017 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 1 25 maj 2017 08 časova i 25 minuta (preuzimanje)

JNMV 9/2017 - Odrzavanje birotehnicke opreme
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 12/2017 Nabavka radne stanice za CT aparat 24 maj 10č i 46 min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 14/2017 - Vodeno kupatilo
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 8/2017 Održavanje medicinske opreme
Odluka o obustavi postupka 22 maj 2017 13 časova i 10 minuta (preuzimanje)

JN 8/2017 Održavanje medicinske opreme
Odluka o dodeli ugovora 22 maj 2017 13 časova i 10 minuta (preuzimanje)

JNMV 10/2017 - Odrzavanje ZIS-a
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 14/2017 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
Konkursna dokumentacija 18 maj 2017 12 časova i 10 min (preuzimanje)

JN 14/2017 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
Poziv za podnošenje ponuda 18 maj 2017 12 časova i 10 min (preuzimanje)

JNMV 5-2017 LEKOVI 18 MAJ 2017 12h
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 4-2017 LEKOVI SA LISTE D 18 maj 2017 10h
obavestenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)

JN 5/2017 - Tehnički materijal
Obaveštenje o obustavi postupka - zbirno (preuzimanje)

JN 5/2017 - Tehnički materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - P1 (preuzimanje)

JN 7/2017 HIRURŠKI MATERIJAL
Izmena odluke o dodeli ugovora 17maj2017 13 i 45 (preuzimanje)

JN 06-2017 Fizioloski rastvor za pripremu HD tretmana 17 maJ 2017 u 12h 20 min
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 11-2017 lekarski pregledi i zdravstveni uslovi za zaposlene na radnom mestu sa povecanim rizikom 17 maj 2017 11h 50 min
ODLUKA O DODELI UGOVORA (preuzimanje)

JNMV 9/2017 - Odrzavanje medicinske opreme
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 8/2017 Održavanje medicinske opreme 15 maj 2017 13č i 47min
Izmenjena konkursna dokumentacija2 (preuzimanje)

JN 8/2017 Održavanje medicinske opreme 15 maj 2017 13č i 47min
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 9/2017 - Odrzavanje birotehnicke opreme
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 10/2017 - Implantati u ortopediji
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 8/2017 - Održavanje medicinske opreme
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 7/2017 HIRURŠKI MATERIJAL
Odluka o dodeli ugovora 11 maj 2017 12 časova (preuzimanje)

JNMV 8/2017 - Ugradni materijal u ortopediji
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 13/2017 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 09maj2017 13 časova i 40 min (preuzimanje)

JN 13/2017 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju
Izmenjena konkursna dokumentacija 1 09maj2017 13 časov ai 40 minuta (preuzimanje)

JN 13/2017 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 1 9 maj 2017 13 časova i 40 min (preuzimanje)

JN 9/2017 ANTISEPTIK ZA DEZINFEKCIJU RANA I SLUZOKOŽE
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09 maj 2017 09 čas i 45 min (preuzimanje)

JNMV 6/2016 Lična dozimetrijska kontrola za zaposlene koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09 maj 2017 09 čas i 45 min (preuzimanje)

JNMV 6/2016 Lična dozimetrijska kontrola za zaposlene koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09 maj 2017 09 čas i 45 min (preuzimanje)

JNMV 7/2017 Dopunsko osposobljavanje profesionalno izloženih lica
Obaveštenje o zaključenim ugovorima 09 maj 2017 09časova i 40 min (preuzimanje)

JNMV 10/2017 - Odrzavanje ZIS-a
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 13/2017 REAGENSI I TESTOVI ZA KLINIČKO-BIOHEMIJSKU LABORATORIJU
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

11-2017 LEKARSKI PREGLEDI I ZDRAVSTVENI USLOVI ZA ZAPOSLENE NA RADNIM MESTIMA SA POVECANIM RIZIKOM 05 maj 2017 u 14h 10 min
poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 9/2017 ANTISEPTIK ZA DEZINFEKCIJU RANA I SLUZOKOŽE
Odluka o dodeli ugovora 05maj2017 11 časova i 25 min (preuzimanje)

JNMV 8/2017 - Ugradni materijal u ortopediji
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 8/2017 - Održavanje medicinske opreme
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača (preuzimanje)

JN 8/2017 Održavanje medicinske opreme
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 03 maj 2017 09 h i 10 minuta (preuzimanje)

JNMV 5-2017 LEKOVI 28 april 2017 13h
obavestenje o obustavi postupka za P 1-7-8 (preuzimanje)

JNMV 7/2017 Dopunsko osposobljavanje profesionalno izloženih lica
Odluka o dodeli ugovora 27 april 2017 13časova i 25 min (preuzimanje)

JNMV 8/2017 - Ugradni materijal u ortopediji
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 12/2017 Potrošni materijal za održavanje higijene 27 april 2017 u 13č i 17min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 10/2017 - Odrzavanje ZIS-a
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 11-2017 HLEB I PECIVO 25 april 2017 u 12h 15min
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 11-2017 (preuzimanje)

JN 5/2017 - Tehnički materijal
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 4/2017 Osiguranje 24 april 14č i 55min
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 7/2017 HIRURŠKI MATERIJAL
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 24 april 2017 13 časova i 10 minuta (preuzimanje)

JNMV 6/2016 Lična dozimetrijska kontrola za zaposlene koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Odluka o dodeli ugovora 24april2017 12 časova i 55 min (preuzimanje)

JN 3/2017 Medicinsko tehnički materijal 24 april 2017 u 10č i 48min
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)
Obaveštenje o obustavi za 15 partija (preuzimanje)

JNMV 7/2017 Dopunsko osposobljavanje profesionalno izloženih lica
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 (preuzimanje)

JNMV 7/2017 Dopunsko osposobljavanje profesionalno izloženih lica
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 20 april 2017 12 časova i 30 minuta (preuzimanje)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 2 20 april 2017 12 časova i 30 minuta (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija 2 20 april 2017 12 časova i 30 minuta (preuzimanje)

JN 8/2017 Održavanje medicinske opreme 19 april 2017 12č i 15min
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija JN 8/2017 (preuzimanje)

JNMV 7/2017 Dopunsko osposobljavanje profesionalno izloženih lica
Izmenjena konkursna dokumentacija 19 aprl 11 časov ai 30 minuta (preuzimanje)

JNMV 7/2017 Dopunsko osposobljavanje profesionalno izloženih lica
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 19 april 11 časov ai 30 minuta (preuzimanje)

JNMV 7/2017 Dopunsko osposobljavanje profesionalno izloženih lica
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JNMV 5-2017 LEKOVI 18 april 2017 u 11h 40 min
Odluka o obustavi postupka za P 1 - 7 - 8 (preuzimanje)

JN 8/2017 - Održavanje medicinske opreme
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 5-2017 LEKOVI 12 april 2017 u 13 i 20min
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 4-2017 LEKOVI SA LISTE D 12 APRIL 2017 u 10 i 40h
ODLUKA O DODELI UGOVORA (preuzimanje)

JNMV 7/2017 Dopunsko obučavanje i osposobljavanje profesionalno izloženih lica
Poziv za podnošenje ponuda 11 april 2017 13 h i 15 min (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 11 april 2017 13 h i 15 min (preuzimanje)

JNMV Lična dozimetrijska kontrola za zaposlene koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Poziv za podnošenje ponuda 10 april 2017 12 časova (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 10 april 2017 časova (preuzimanje)

JN 8/2017 Održavanje medicinske opreme 06 april 2017 u 13č i 40min
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 10/2017 - Implantati u ortopediji
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 5/2017 - Tehnički materijal
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjen poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 5/2017 - Tehnički materijal
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 6-2017 FIZIOLOSKI RASTVOR 04 april 2017 u 12h 20 min
ODLUKA O DODELI UGOVORA (preuzimanje)

JNMV 3/2017 - Kancelarijski materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JN 5/2017 - Tehnički materijal
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 34-2016 MATERIJAL ZA DIJALIZU 31 mart 2017 12h 40 min
Obavestenje o zakljucenom ugovoru p14 (preuzimanje)

JN 7/2017 HIRURŠKI MATERIJAL
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 31 mart 2017 12 h (preuzimanje)

JNMV 5-2017 LEKOVI 31 mart 2017 u 10h 45 min
Poziva za podnosenje ponuda za JNMV 5-2017 (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija za JNMV 5-2017 (preuzimanje)

JN 3/2017 Medicinsko tehnički materijal
Odluka o obustavi postupka 30 mart 2017 12č i 40min (preuzimanje)

JN 9/2017 Antiseptik za dezinfekcju kože i sluzokože
Poziv za podnošenje ponuda 30 mart 2017 12 h i 30 min (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 30 mart 2017 12 h i 30 min (preuzimanje)

JN 2/2017 SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU U ZONAMA I VISOKOG RIZIKA
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JNMV 4-2017 LEKOVI SA LISTE D 28 mart 2017 u 12h 57 min
Izmenjena br 1 konkursna dokumentacija (preuzimanje)
Izmenjena br 2 konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 4-2017 LEKOVI SA LISTE D 28 mart 2017 u 12h 55 min
Obaveštenje broj 2 o izmeni konkursne dokumentacije za JNMV 4-2017 (preuzimanje)

JN 3/2017 Medicinsko tehnički materijal
ODLUKA O DODELI UGOVORA 28 mart 2017 12č i 55m (preuzimanje)

JNMV 4-2017 Lekovi sa liste D - 28 mart 2017 u 12h 45min
Obavestenje broj 1 o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Obavestenje broj 1 o produzenju roka za podnosenje ponuda (preuzimanje)

JN 7/2017 Hirurški materijal
Poziv za podnošenje ponude (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 2/2017 SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU U ZONAMA I VISOKOG RIZIKA
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 06-2017 Fizioloski rastvor za pripremu HD tretmana 24 mart 2017 u 12h 25 min
Pojasnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 4-2017 LEKOVI SA LISTE D 24 mart 2017 u 11h 25 min
poziv za podnosenje ponuda za JNMV 4-2017 (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija JNMV 4-2017 (preuzimanje)

JN 34-2016 MATERIJAL ZA DIJALIZU 22 mart 2017 u 10h 30 min
Obavestenje o zakljucenim ugovorima sa Fresenius (preuzimanje)

JNMV 3/2017 - Kancelarijski materijal
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 34-2016 MATERIJAL ZA DIJALIZU 16 mart 2017 u 10h
Obavestenje o zakljucenim ugovorima za p 5-7-9 NIPRO (preuzimanje)

JN 36-2016 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU 16 mart 2017 u 9h
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 4 (preuzimanje)

JN 1/2017 IZOTOPSKI TESTOVI
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16 mart 2017 08hi30min (preuzimanje)

JN 4/2017 Osiguranje 15 mart 2017 13 časova i 15 minuta
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 2/2017 SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU U ZONAMA I VISOKOG RIZIKA
Odluka o dodeli ugovora 15 mart2017 11 i 35 (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka 15mart2017 11i35 (preuzimanje)

JNMV 2/2017 HEMIKALIJE
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 5/2017 - Tehnički materijal
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 2/2017 SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU U ZONAMA I VISOKOG RIZIKA
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 09mart2017 13 i 25 (preuzimanje)

JNMV 3/2017 - Kancelarijski materijal
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 36-2016 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU 07 mart 2017 u 12h
Obavestenje o zakljucenim ugovorima za p 1-2-3-5 (preuzimanje)

JN 2/2017 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 06mart2017 14 h (preuzimanje)

JN 3/2017 Medicinsko tehnički materijal
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije JN 3/2017 (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija JN 3/2017 (preuzimanje)

JN 3/2017 - Medicinsko tehnički materijal
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 6 (preuzimanje)
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 7 (preuzimanje)

JN 6-2017 Fizioloski rastvor za pripremu i zavrsetak HD tretmana od 1l i sa odgovarajucim infuzionim sistemom 28 feb 2017 u 10h
Poziv za podnosenje ponuda 6-2017 (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 6-2017 (preuzimanje)

JN 2/2017 SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU U ZONAMA I VISOKOG RIZIKA
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 1 24 feb 2017 09h i 55 min (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija 1 24 feb 2017 u 09h i 55 min (preuzimanje)

JN 2/2017 SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU U ZONAMA I VISOKOG RIZIKA
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 24feb2017 08h 45 min (preuzimanje)

JN 34-2016 MATERIJAL ZA DIJALIZU 23 feb 2017 u 13h 40 min
Odluka o dodeli ugovora za 34-2016 (preuzimanje)

JN 1/2017 IZOTOPSKI TESTOVI
Odluka o dodeli ugovora 21feb2017 08h i 1 5 min (preuzimanje)

JN 3/2017 Medicinsko tehnički materijal
Pojasnjenje broj 5 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 25/2016 - Materijal za hirurško šivenje
Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 10 (preuzimanje)

JNMV 25/2016 - Materijal za hirurško šivenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JNMV 2/2017 HEMIKALIJE
Odluka o dodeli ugovora 20 feb 2017 12 h i 10 min (preuzimanje)

JN 2-2017 SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU U ZONAMA VISOKOG I NISKOG RIZIKA
pojasnjnje konk dokumentacije 17 feb 2017 u 13h 40 min (preuzimanje)

JN 35-2016 SVEŽE POVĆE I VOĆE 17 FEB 2017 U 11h i 55 min
Obavestenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)

JN 33-2016 MLEKO I MLECNI PROIZVODI 17 feb 2017 u 11 h 15 min
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 3/2017 Medicinsko tehnički materijal
Pojasnjenje broj 4 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 3/2017 - MEDICINSKO-TEHNIČKI MATERIJAL
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 3/2017 Medicinsko tehnički materijal
Pojasnjenje broj 2 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 2/2017 SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU U ZONAMA I VISOKOG RIZIKA
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 3/2017 - MEDICINSKO-TEHNIČKI MATERIJAL
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 25/2016 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju
Obaveštenje o zaključenim ugovorima 09022017 (preuzimanje)

JNMV 1/2017 Usklađivanje postojećeg plana zaštite od požara sa važećom zakonskom regulativom
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 36-2016 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU 06 feb 2017 u 12h 10min
ODLUKA O DODELI UGOVORA (preuzimanje)

JN 30-2016 NAMIRNICE 06 feb 2017 u 11h 45 min
Obavestenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)

JN 3/2017 MEDICINSKO-TEHNIČKI MATERIJAL
Poziv za podnošenje ponuda 02022017 (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 02022017 (preuzimanje)

JNMV 2/2017 HAEMIKALIJE
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 01022017 (preuzimanje)

JNMV 1/2017 Usklađivanje postojećeg plana zaštite od požara sa važećom zakonskom regulativom
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 31-2016 Koncentart za dijaliznu tecnost 27 jan 2017 u 13 i 50h
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 35-2016 SVEŽE POVĆE I VOĆE 27jan 2017 u 12 i 25h
ODLUKA O DODELI UGOVORA (preuzimanje)

JN 33-2016 MLEKO I MLECNI PROIZVODI 26 jan 2017 u 12h
ODLUKA O DODELI UGOVORA (preuzimanje)

JNMV 23/2016 - Mobilna telefonija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 24/2016 HEMIKALIJE
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24 01 2017 (preuzimanje)

JN 36-2016 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU 20 jan 2017 u 13 i 40h
Obavestenje broj 1 o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena broj 1 konkursna dokumentacija (preuzimanje)
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda (preuzimanje)

JN 1/2017 IZOTOPSKI TESTOVI
Konkursna dokumentacija 20 01 2017 (preuzimanje)

JN 1/2017 IZOTOPSKI TESTOVI
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 34-2016 MATERIJAL ZA DIJALIZU 19 jan 2017 u 13 i 20h
Izmenjena broj 2 konkursne dokumentacija (preuzimanje)
Obavestenje broj 2 o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 25/2016 - Materijal za hirurško šivenje
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka - Partija 10 (preuzimanje)

JNMV 1/2017 Usklađivanje postojećeg plana zaštite od požara sa važećom zakonskom regulativom
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 25/2016 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora 18 01 2017 (preuzimanje)

JNMV 24/2016 HEMIKALIJE
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)

3-PPII 2016 - Punjenje za linearni zakrivljeni stapler sa nožem
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 22/2016 - Kancelarijski materijal
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 34-2016 materijal za dijalizu 13 jan 2017 u 11h 30 min
Pojasnjenje broj 2 konkursne dokumentacije 34-2016 (preuzimanje)

JNMV 24/2016 HEMIKALIJE
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 31-2016 Koncentrat za dijaliznu tecnost
Odluka o dodeli ugovora 12 jan 2017 12h 40 min (preuzimanje)

JNMV 23/2016 - Mobilna telefonija
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 32/2016 - Prirodni gas
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 25/2016 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 30 - 2016 NAMIRNICE 06 01 2017 13 i 15min
IZMENA ODLUKE O DODELI UGOVORA (preuzimanje)

JNMV 25/2016 - Materijal za hirurško šivenje
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 25/2016 - Materijal za hirurško šivenje
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača (preuzimanje)

JN 32/2016 - Prirodni gas
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)

JNMV 25/2016 - Materijal za hirurško šivenje
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 34-2016 MATERIJAL ZA DIJALIZU 30 dec 2016 u 13h
Obavestenje br 1 o prvoj izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena br 1 konkursna dokumentacija 34-2016 (preuzimanje)

3-PPII-2016 - Punjenje za linearni zakrivljeni stapler sa nožem
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 30-2016 NAMIRNICE 30 dec 2016 u 9h 15 min
ODLUKA O DODELI UGOVORA za 30-2016 (preuzimanje)

JNMV 25/2016 - Materijal za hirurško šivenje
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 34-2016 MATERIJAL ZA DIJALIZU 29 dec 2016 u 10 i 35h
Pojasnjenje br 1 konkursne dokumentacije 34-2016 (preuzimanje)

JNMV 23/2016 - Mobilna telefonija
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 36-2016 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU 28 dec 2016 u 13h 30 min
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 36-2016 (preuzimanje)

JNMV 22/2016 - Kancelarijski materijal
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 25/2016 - Reagensi i testovi za kliničko-biohemijsku laboratoriju
Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 11 (preuzimanje)

JN 25/2016 - Reagensi i testovi za kliničko-biohemijsku laboratoriju
Odluka o obustavi postupka - Partija 11 (preuzimanje)

JN 25/2016 - Reagensi i testovi za kliničko-biohemijsku laboratoriju
Obaveštenje o povučenom zahtevu za zaštitu prava ponuđača (preuzimanje)

JN 34-2016 MATERIJAL ZA DIJALIZU 27 dec 2016 u 13h
poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
konkursna dokumentacija JN 34-2016 (preuzimanje)

JNMV 21/2016 HEMIKALIJE
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JNMV 24/2016 HEMIKALIJE
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 20/2016 - Tehnički materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - zbirno (preuzimanje)
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 6 (preuzimanje)

JNMV 23/2016 - Mobilna telefonija
Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 22/2016 - Kancelarijski materijal
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 23/2016 - Mobilna telefonija
Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 23/2016 - Mobilna telefonija
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 25/2016 - Reagensi i testovi za kliničko-biohemijsku laboratoriju
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača (preuzimanje)

JN 27-2016 KESE ZA UZIMANJE KRVI 23 dec 2016 u 10h
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN 27-2016 (preuzimanje)

JNMV 23/2016 - Mobilna telefonija 21 dec 2016 u 11h i 15m
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 25/2016 - REAGENSI I TESTOVI ZA KLINIČKO-BIOHEMIJSKU LABORATORIJU
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 22/2016 - Kancelarisjkimaterijal
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

3 PP II/2016 Punjenje za linearni zakrivljeni stapler sa nozem 20 dec 2016 u 10h i 25m
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 21-2016 HEMIKALIJE 20 dec 2016 u 09 i 35 časova
Obavestenje o obustavi postupka 21-2016 (preuzimanje)

JN 35 - SVEZE POVRCE I VOCE 19 dec 2016 u 19h 20 min
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 35-2016 (preuzimanje)

JN 26-2016 nabavka hrane i napitaka 12sati i 40min
Obavestenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)

JN 33-2016 Mleko i mlečni proizvodi - 15 dec 2016 u 13h 45 min
Poziv za podnosenje ponuda 33-2016 (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 33-2016 (preuzimanje)

JN 31-2016 Koncentart za dijaliznu tečnost
Pojasnjenje br 1 konkursne dokumentacije 31-2016 14 dec 2016 10h 56 min (preuzimanje)

JN 28/2016 - Ugradni materijal u hirurgiji
Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 6 (preuzimanje)

JNMV 21/2016 Hemikalije
Odluka o dodeli ugovora 13122016 10 i 20 min (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka 13122016 10 i 20 min (preuzimanje)

2 PP II/2016 Održavanje medicinske opreme
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 28/2016 - Ugradni materijal u hirurgiji
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JN 29-2016 Gel kartice sa inkorporiranim serumima za aparat IH-500
Obavestenje o zakljucenom ugovoru 08 dec 2016 u 12 i 30 (preuzimanje)

JNMV 20/2016 - Tehnički materijal
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 25/2016 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju
Pojašnjenje konkursne odkumentacije 1 (preuzimanje)

JN 27-2016 KESE ZA UZIMANJE KRVI
ODLUKA O DODELI UGOVORA 05 dec 2016 (preuzimanje)

JNMV 18-2016 Lekarski pregledi zaposlenih koji rad eu zoni jonizujućih zračenja
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 32/2016 PRIRODNI GAS
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 20/2016 Tehnički materijal
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JN 31 - Koncentrat za dijaliznu tečnost - kiseli - sa ili bez glukoze ---
Poziv za podnošenje ponuda 29 novembar 2016 (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 29 novembar 2016 (preuzimanje)

JN 25/2016 REAGENSI I TESTOVI ZA KLINIČKO-BIOHEMIJSKU LABORATORIJU
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 29-2016 Gel kartice sa inkorporiranim serumima za aparat IH-500
Odluka o dodeli ugovora 25 novembar 2016 (preuzimanje)

JNMV 19/2016 - Valjak za vešeraj
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 21/2015 Hemikalije
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 26-2016 nabavka hrane i napitaka
Odluka o dodeli ugovora 24 novembar 2016 (preuzimanje)

JNMV 20/2016 - Tehnički materijal
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

2 PP II/2016 Održavanje medicinske opreme
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

2 PP II/2016 Održavanje medicinske opreme
ODLUKA O DODELI UGOVORA (preuzimanje)

JN 28/2016 - Ugradni materijal u hirurgiji
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka - Partija 6 (preuzimanje)

JN 24/2016 Sredstvo za održavanje podova
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 30-2016 MAMIRNICE
Poziv za podnošenje ponuda JN 30-2016 21 novembar 2016 (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 30-2016 21 novembarbar 2016 (preuzimanje)

JNMV 19/2016 - Valjak za vešeraj
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 19/2016 - Valjak za vešeraj
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 19/2016 - Valjak za vešeraj
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 27-2016 KESE ZA UZIMANJE KRVI
Obaveštenje br 3 o izmeni konkursne dokumentacije 15 novembra 2016 (preuzimanje)
Izmenjena broj 3 konkursna dokumentacija 15 novembar 2016 (preuzimanje)
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 15 nov 2016 (preuzimanje)

JNMV 18-2016 Lekarski pregledi zaposlenih koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 27-2016 KESE ZA UZIMANJE KRVI
Pojasnjenje br 3 konkursne dokumentacije 10 novembar 2016 (preuzimanje)

JNMV 19/2016 - Valjak za vešeraj
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

2 PP II/2016 Održavanje medicinske opreme
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka (preuzimanje)
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 29-2016 Gel kartice sa inkorporiranim serumima za aparat IH-500
Obaveštenje br 1 o izmeni konkursne dokumentacije od 08 novembra 2016 (preuzimanje)
Izmenjena br 1 konkursna dokumentacija od 08 novembra 2016 (preuzimanje)

JN 23/2016 Održavanje medicinske opreme
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 24/2016 Sredstvo za održavanje podova
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 27-2016 KESE ZA UZIMANJE KRVI
Obavestenje br 2 o izmeni KD - 01 movembar 2016 (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija br 2 od 01 nov 2016 (preuzimanje)

JN 21/2016 - Nabavka ginekološkog ultrazvučnog aparata
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 27-2016 KESE ZA UZIMANJE KRVI
Pojašnjenje broj 2 konk dokumentacije 31 oktobar 2016 (preuzimanje)

JN 17-2015 LEKOVI
Obavestenje o zakljucenim ugovorima 02 novembar 2015 (preuzimanje)

JN 27-2016 KESE ZA UZIMANJE KRVI
Obavestenje br 1 o izmeni KD - 28 oktobar 2016 (preuzimanje)
Izmenjena br 1 KD - 28 oktobar 2016 (preuzimanje)

JN 27-2016 KESE ZA UZIMANJE KRVI
Pojasnjenje br 1 konkursne dokumentacije 28 oktobar 2016 (preuzimanje)

JN 28/2016 - Ugradni materijal u hirurgiji
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjen poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 23/2016 Održavanje medicinske opreme
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 18-2016 Lekarski pregledi zaposlenih koji rad eu zoni jonizujućih zračenja
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 18-2016 Lekarski pregledi zaposlenih koji rad eu zoni jonizujućih zračenja
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 23/2016 Održavanje medicinske opreme
Odluka o obustavi (preuzimanje)

JN 29-2016 Gel kartice za sa inkorporiranim serumima i dr za aparat IH-500 19 oktobar 2016
Poziv za podnošenje ponuda 29-2016 19 oktobar 2016 (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 29-2016 19 oktobar 2016 (preuzimanje)

JN 23/2016 Održavanje medicinske opreme
ODLUKA O DODELI UGOVORA (preuzimanje)

JN 28/2016 - Ugradni materijal u hirurgiji
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 27-2016 KESE ZA UZIMANJE KRVI
Poziv za podnošenje ponuda 18 oktobar 2016 (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 27-2016 18 oktobar 2016 (preuzimanje)

JN 24/2016 Sredstvo za održavanje podova
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
IZMENJENA konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 22/2016 - Nabavka fleksibilnog video-endoskopa za kolonoskopiju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 24/2016 Sredstvo za održavanje podova
Odgovor na zahtev za pojašnjenje 3 (preuzimanje)
Odgovor na zahtev za pojašnjenje 4 (preuzimanje)

JN 26-2016 nabavka hrane i napitaka
Poziv za podnošenje ponuda 13 oktobar 2016 (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 26-2016 13 oktobar 2016 (preuzimanje)

JN 24/2016 Sredstvo za održavanje podova
Odgovor na zahtev za pojašnjenje 2 (preuzimanje)

JN 17-2016 nabavka hrane i napitaka
Obavestenje o obustavi postupka po partijama (preuzimanje)

JN 24/2016 Sredstvo za održavanje podova
Odgovor na zahtev za pojašnjenje 1 (preuzimanje)

JN 24/2016 Sredstvo za održavanje podova
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 22/2016 - Nabavka fleksibilnog video-endoskopa za kolonoskopiju
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 21/2016 - Nabavka ginekološkog ultrazvučnog aparata
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 17-2016 NABAVKA HRANE I NAPITAKA
obavestenje o zakljucenom ugovoru za p1 (preuzimanje)
obavestenje o zakljucenom ugovoru za p9 (preuzimanje)

JN 18-2016 MEDICINSKI GASOVI
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 20-2016 HLEB I PECIVO
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P1 - hleb (preuzimanje)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P2 - pecivo (preuzimanje)

JN 16/2016 Sanitetski materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 13 (preuzimanje)

JN 16/2016 Sanitetski materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 12 (preuzimanje)

JN 16/2016 Sanitetski materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 11 (preuzimanje)

JN 16/2016 Sanitetski materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 10 (preuzimanje)

JN 16/2016 Sanitetski materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 9 (preuzimanje)

JN 16/2016 Sanitetski materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 8 (preuzimanje)

JN 16/2016 Sanitetski materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 7 (preuzimanje)

JN 16/2016 Sanitetski materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 6 (preuzimanje)

JN 16/2016 Sanitetski materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 5 (preuzimanje)

JN 16/2016 Sanitetski materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4 (preuzimanje)

JN 16/2016 Sanitetski materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3 (preuzimanje)

JN 16/2016 Sanitetski materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 (preuzimanje)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 (preuzimanje)

JN 19/2016 Sredstvo za održavanje podova
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 23/2016 Održavanje medicinske opreme
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 21/2016 - Nabavka ginekološkog ultrazvučnog aparata
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 21/2016 - Nabavka ginekološkog ultrazvučnog aparata
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 17 - NABAVKA HRANE I NAPITAKA
ODLUKA O DODELI UGOVORA (preuzimanje)
odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 19/2016 Sredstvo za održavanje podova
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 20-2016 HLEB I PECIVO
ODLUKA O DODELI UGOVORA (preuzimanje)

18-2016 MEDICINSKI GASOVI
ODLUKA O DODELI UGOVORA (preuzimanje)

JN 22/2016 - Nabavka fleksibilnog video-endoskopa za kolonoskopiju
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 21/2016 - Nabavka ginekološkog ultrazvučnog aparata
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 16/2016 Sanitetski materijal
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 15/2016 - Hiruški konac - Sintetički upredeni resorptivni hirurški konci sa omotačem
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 21/2016 - Nabavka ginekološkog ultrazvučnog aparata
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 22/2016 - Nabavka fleksibilnog video-endoskopa za kolonoskopiju
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 21/2016 - Nabavka ginekološkog ultrazvučnog aparata
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)JNMV 17/2016 Potrošni materijal za tretman infektivnog medicinskog otpada i skupljanje opasnog medicinskog otpada
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 (preuzimanje)

JNMV 17/2016 Potrošni materijal za tretman infektivnog medicinskog otpada i skupljanje opasnog medicinskog otpada
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 (preuzimanje)

JNMV 17/2016 Potrošni materijal za tretman infektivnog medicinskog otpada i skupljanje opasnog medicinskog otpada
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 14/2016 - Naftni derivati
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 15/2016 - Hiruški konac - Sintetički upredeni resorptivni hirurški konci sa omotačem
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 20-2016 Hleb i pecivo
Obavestenje br 1 o izmeni konkursne dokumentacije 20-2016 (preuzimanje)
Izmenjena br 1 konkursna dokumentacija 20-2016 (preuzimanje)

JN 20-2016 Hleb i pecivo
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 19/2016 - Sredstvo za odrzavanje podova
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 16/2016 - SANITETSKI MATERIJAL
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 18-2016 MEDICINSKI GASOVI
poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 14/2016 Rukavice hirurške sa talkom
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 17-2016 Nabavka hrane i napitaka
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 17/2016 Potrošni materijal za tretman infektivnog medicinskog otpada i skupljanje opasnog medicinskog otpada
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 19/2016 - Sredstvo za odrzavanje podova
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 14/2016 Rukavice hirurške sa talkom
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 16/2016 Sanitetski materijal
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JN 16/2016 SANITETSKI MATERIJAL
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 15/2016 - Hiruški konac - Sintetički upredeni resorptivni hirurški konci sa omotačem
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumetacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 11/2016 - Potrošni materijal za održavanje higijene
Odluka o obustavi postupka - Parija 9 (preuzimanje)

JNMV 16/2016 - Rezervni delovi za medicinske uređaje
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

2-PPII-2016 Hirurški materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 15 -2016 ODRZAVANJE PROGRAMA ZA ISPRAVKU ELEKTRONSKE FAKTURE
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 15 -2016 ODRZAVANJE PROGRAMA ZA ISPRAVKU ELEKTRONSKE FAKTURE
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 44 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 43 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 42 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 41 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 40 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 39 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 40 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 39 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 38 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 37 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 36 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 35 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 34 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 33 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 33 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 32 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 31 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 30 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 29 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 28 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 27 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 26 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 25 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 24 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 23 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 22 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 21 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 20 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P19 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P18 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P17 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P16 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P15 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P14 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P13 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P12 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P11 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P10 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P9 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P8 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P7 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 (preuzimanje)

JN 33-2015 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU
Obavestenje o obustavi za partiju 4 (preuzimanje)

JN 15/2016 - Hiruški konac - Sintetički upredeni resorptivni hirurški konci sa omotačem
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

1 PP II/2016 - Održavanje medicinske opreme
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 12/2016 - Implantati u ortopediji
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JNMV 16/2016 - Rezervni delovi za medicinske uređaje
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 14/2016 - Naftni derivati
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

1 PP II/2016 - Održavanje medicinske opreme
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 11/2016 - Digitalne vage
Obaveštenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)

JNMV 14/2016 - Naftni derivati
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 13-2016 - materijal za HD - fizioloski rastvor za pocetak i zavrsetak HD tretmana
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 25-2015 LEKOVI U UPOTREBI UZ CITOSTATSKU TERAPIJU
Obavestenje o obustavi za partiju 1 (preuzimanje)

JN 14/2016 Rukavice hirurške sa talkom
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 15-2016 Odrzavanje pograma za ispravku elektronske fakture
Poziv za podnošenje ponuda JNMV 15-2016 (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija JNMV 15-2016 (preuzimanje)

JNMV 14/2016 - Naftni derivati
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 11/2016 - Potrošni materijal za održavanje higijene
Obaveštenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)

JN 10/2016 Održavanje medicinske opreme
Obaveštenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)

2-PPII-2016 Hirurški materijal
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 33-2015 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU
Odluka o obustavi za partiju 4 (preuzimanje)

JNMV 14/2016 - Naftni derivati
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 13-2016 MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU - fizioloski rastvor za pripremu i završetak HD tretmana sa inf sistemom
Odluka o dodeli ugovora JN 13-2016 (preuzimanje)

JNMV 13/2016 - Kompresor za čiler
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 2-PPII/2016 Zaštitna medicinska sredstva za rastvaranje citostatika
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicnska guma i plastika
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 12/2016 Implantati u ortopediji
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

1 PP II/2016 - Održavanje medicinske opreme
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postrupka (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 13/2016 - Kompresor za čiler
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 33-2015 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU
Obaveštenje o delimičnim poništenju postupka jn - partija 4 (preuzimanje)

JN 25-2015 LEKOVI U UPOTREBI UZ CITOSTATSKU TERAPIJU
Odluka o obustavi (preuzimanje)

JNMV 11/2016 - Digitalne vage
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 11/2016 - Potrošni materijal za održavanje higijene
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 34-2015 MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU po partijama
obavestenja o zakljucenim ugovorima - FRESENIUS (preuzimanje)

JNMV 10/2016 - Sitni građevinsko-zahatski radovi
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 4/2016 - Osiguranje
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 8/2016 Tekstilni proizvodi za operacioni blok i porodilište
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4 (preuzimanje)

JNMV 8/2016 Tekstilni proizvodi za operacioni blok i porodilište
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3 (preuzimanje)

JNMV 8/2016 Tekstilni proizvodi za operacioni blok i porodilište
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 (preuzimanje)

JNMV 8/2016 Tekstilni proizvodi za operacioni blok i porodilište
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 (preuzimanje)

JNMV 12-2016 LEKARSKI PREGLEDI ZAPOSLENIH NA RAD MESTIMA SA POVECANIM RIZIKOM
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 8/2016 HIRURŠKI MATERIJAL
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4 (preuzimanje)

JN 8/2016 HIRURŠKI MATERIJAL
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3 (preuzimanje)

JN 8/2016 HIRURŠKI MATERIJAL
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 (preuzimanje)

JN 8/2016 HIRURŠKI MATERIJAL
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 (preuzimanje)

JN 10/2016 Održavanje medicinske opreme
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 11/2016 - Digitalne vage
Pojašnjenje broj 2 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 5/2016 Izotopski testovi
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 12-2016 LEKARSKI PREGLEDI ZAPOSLENIH NA RAD MESTIMA SA POVECANIM RIZIKOM
Odluka o dodeli ugovora JN 12/2016 (preuzimanje)

JNMV 11/2016 - Digitalne vage
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija 2 (preuzimanje)

JNMV 12-2016 LEKARSKI PREGLEDI ZAPOSLENIH NA RAD MESTIMA SA POVECANIM RIZIKOM
Pojasnjenje br 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 7/2016 - RTG cev za mamograf Siemens Mammomat 1000
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 4/2016 - Održavanje birotehničke opreme
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JN 8/2016 HIRURŠKI MATERIJAL
Obveštenje o obustavi postupka za P 5 (preuzimanje)

JNMV 11/2016 - Digitalne vage
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 10/2016 - Sitni građevinsko-zahatski radovi
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicnska guma i plastika
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 (preuzimanje)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)
Obaveštenje o produženju roka (preuzimanje)

JNMV 11/2016 - Digitalne vage
Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 13-2016 - matewrijal za HD - fizioloski rastvor
Poziv za podnosenje ponuda 13-2016 (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 12-2013 (preuzimanje)

JN 10/2016 Održavanje medicinske opreme
Pojašnjenje broj 5 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 10/2016 Održavanje medicinske opreme
Pojašnjenje broj 4 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 6/2016 Lična dozimetrijska kontrola za zaposlene koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 7/2016 - Nabavka sistema za spiromertiju
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 9-2016 LEKOVI SA LISTE D
Odluka o dodeli ugovora JN 9/2016 (preuzimanje)

JNMV 12-2016 Lekarski pregledi zaposlenih na radnom mestu sa povećanim rizikom
Poziv za podnošenje ponuda JNMV 12-2016 (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 12-2016 (preuzimanje)

JN 10/2016 Održavanje medicinske opreme
Obaveštenje o izmeni KD i datumu otvaranja (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija 2 (preuzimanje)

JN 10/2016 Održavanje medicinske opreme
Pojašnjenje broj 3 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 8/2016 Tekstilni proizvodi za operacioni blok i porodilište
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 10/2016 Održavanje medicinske opreme
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 10/2016 Održavanje medicinske opreme
Pojašnjenje broj 2 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 8/2016 HIRURŠKI MATERIJAL
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JNMV 10/2016 - Sitni građevinsko-zahatski radovi
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 6/2016 - Prirodni gas
Obaveštenje o obustavi postrupka (preuzimanje)

JN 5/2016 Izotopski testovi
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 6/2016 - Prirodni gas
Odluka o obustavi postrupka (preuzimanje)

JNMV 5/2016 - Održavanje bolničkog informacionog sistema ZIS
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 4/2016 - Održavanje birotehničke opreme
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicnska guma i plastika
Izmenjena konkursna dokumentacija 2 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 2 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicnska guma i plastika
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JNMV 6/2016 Lična dozimetrijska kontrola za zaposlene koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 9-2015 Lekovi sa liste D
Obaveštenje br 1 o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena broj 1 konkursna dokumentacija (preuzimanje)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 7/2016 - RTG cev za mamograf Siemens Mammomat 1000
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 8/2016 Tekstilni proizvodi za operacioni blok i porodilište
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 8/2016 Tekstilni proizvodi za operacioni blok i porodilište
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 11/2016 - Potrošni materijal za održavanje higijene
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 12/2016 - Implantati u ortopediji
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)


JN 10/2016 Održavanje medicinske opreme
Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 9/2016 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentcije 1 (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 9-2016 LEKOVI SA LISTE D
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 9-2016 (preuzimanje)

JN 9/2016 Medicinska guma i plastika
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 5/2016 - Održavanje bolničkog informacionog sistema ZIS
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 5/2016 - Održavanje bolničkog informacionog sistema ZIS
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 7/2016 - RTG cev za mamograf Siemens Mammomat 1000
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 7/2016 - RTG cev za mamograf Siemens Mammomat 1000
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 7/2016 - Nabavka spirometra
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 3/2016 - Kancelarijski materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - zbirno (preuzimanje)
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 34-2015 MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovoru za partije 1 (preuzimanje)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 (preuzimanje)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 7 (preuzimanje)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 11 (preuzimanje)

JNMV 5/2016 - Održavanje bolničkog informacionog sistema ZIS
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 4/2016 - Održavanje birotehničke opreme
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 7/2016 - RTG cev za mamograf Siemens Mammomat 1000
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 10/2016 Održavanje medicinske opreme
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 6/2016 Lična dozimetrijska kontrola za zaposlene koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)
Imenjena konkursna dokumentacija 1 (preuzimanje)

JNMV 5/2016 - Održavanje bolničkog informacionog sistema ZIS
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 4/2016 - Održavanje birotehničke opreme
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 6/2016 Lična dozimetrijska kontrola za zaposlene koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 34-2015 MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU po partijama
Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 10 - fiziološki rastvor sa odgovarajućim inf sistemom (preuzimanje)

JN 3/2016 Sredstva za dezinfekciju kože ruku
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 8/2016 HIRURŠKI MATERIJAL
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija 1 (preuzimanje)

JN 7/2016 - Nabavka sistema za spiromertiju
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 30/2015 Medicinsko tehnički materijal
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 8/2016 HIRURŠKI MATERIJAL
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 34-2015 MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovoru za P9 (preuzimanje)

JN 4/2016 - Osiguranje
Odluka o dodeli ugovora JN 4/2016 (preuzimanje)

1-PPI/2016 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4 (preuzimanje)

1-PPI/2016 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3 (preuzimanje)

1-PPI/2016 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 (preuzimanje)

1-PPI/2016 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 8 (preuzimanje)

1-PPI/2016 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 7 (preuzimanje)

1-PPI/2016 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 6 (preuzimanje)

JN 6/2016 - Prirodni gas
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 2/2016 - Prirodni gas
Obaveštenje o obustavi postrupka (preuzimanje)

JN 5/2016 Izotopski testovi
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 3/2016 - Kancelarisjki materijal
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 34-2015 MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU po partijama
Odluka o obustavi za partiju broj 10 (preuzimanje)

JN 32 - MLEKO I MLEČNI PROIZVODI
Obaveštenje o zaključenim ugovoru (preuzimanje)

JN 1/2016 - Održavanje higijene prostorija i mašinsko pranje podova
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 26-2015 NAMIRNICE
Obaveštenje o zaključenim uovorima (preuzimanje)

JN 33-2015 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Obavestenje o obustavi postupka za partiju 5 (preuzimanje)

JN 33-2015 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Obaveštenje o zaključenim ugovoru P1 (preuzimanje)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 (preuzimanje)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3 (preuzimanje)

JN 23-2015 gel kartice sa inkorporiranim serumima - reagensi i materijal za rad na opremi Diamed
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 31-2015 SVEŽE POVRĆE I VOĆE PO PARTIJAMA
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 (preuzimanje)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 (preuzimanje)

JN 4/2016 - Osiguranje
Odgovor na zahtev za pojašnjenje 5 (preuzimanje)

JN 34-2015 MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU po partijama
Odluka o dodeli ugovora za JN 34-2015 (preuzimanje)

JN 3/2016 Sredstva za dezinfekciju kože ruku
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 1/2016 - Tehnički materijal
Obaveštenje o obustavi postrupka (preuzimanje)

JNMV 1/2016 - Tehnički materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JN 2/2016 Prirodni gas
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 4-2016 - Osiguranje
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija 2 (preuzimanje)

JN 33-2015 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava za partiju 4 - kese za uzimanje krvi (preuzimanje)

JN 30/2015 MTM
Izmena Odluke o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 4-2016 - Osiguranje
Pojašnjenje broj 4 konkursne dokumentacije 4-2016 (preuzimanje)

1-PPI/2016 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 17/2015 Izrada projekta-Analiza poslovanja i modernizacija radne metodologije
Obaveštenje o zaključenim ugovoru (preuzimanje)

JN 33-2015 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Odluka o obustavi za partiju broj 5 (preuzimanje)

JN 30/2015 MTM
Izmena odluke o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 30/2015 MTM
Izmena odluke o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 20/2015 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P9 (preuzimanje)

JN 4/2016 - Osiguranje
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 4/2016 - Osiguranje
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 3/2016 - Kancelarijski materijal
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 2/2016 - Prirodni gas
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 33-2015 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Odluka o dodeli ugovora za JN 33-2015 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU po partijama (preuzimanje)

JN 30/2015 MTM
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 4/2016 - Osiguranje
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 1/2016 - Održavanje higijene prostorija i mašinsko pranje podova
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

1-PPI/2016 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JN 4/2016 - Osiguranje
Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 4/2016 - Osiguranje
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 3/2016 Sredstva za dezinfekciju kože ruku
Izmenjena konkursna dokumentacija 1 (preuzimanje)

JN 3/2016 Sredstva za dezinfekciju kože ruku
Obaveštenje o izmeni konkursene dokumentacije 1 (preuzimanje)

JN 3/2016 Sredstva za dezinfekciju kože ruku
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 (preuzimanje)

JN 3/2016 Sredstva za dezinfekciju kože ruku
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JNMV 2/2016 - Cirkularni stapler
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 20/2015 - Cirkularni stapler
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 34-2015 MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU po partijama
Obaveštenje broj 4 o izmeni konkursne dokumentacije za JN 34-2015 (preuzimanje)
Izmenjena broj 4 konkursna dokumentacija 34-2015 (preuzimanje)
Obavestenje broj 3 o produzenju roa za podnosenje ponuda (preuzimanje)

JN 3/2016 Sredstva za dezinfekciju kože ruku
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 34-2015 MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU po partijama
Pojasnjenje broj 7 konkursne dokumentacije 34-2015 (preuzimanje)

JN 34-2015 MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU po partijama
Pojasnjenje broj 6 konkursne dokumentacije 34-2015 (preuzimanje)

JN 34-2015 MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU po partijama
Obaveštenje broj 3 o izmeni konkursne dokumentacije 34-2015 (preuzimanje)
Izmenjena broj 3 konkursna dokumentacija 34-2015 (preuzimanje)
Obavestenje broj 2 o produzenju roa za podnosenje ponuda (preuzimanje)

JN 34-2015 MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU po partijama
Pojasnjenje broj 5 konkursne dokumentacije 34-2015 (preuzimanje)

JNMV 1/2016 - Tehnički materijal
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 1/2016 - Održavanje higijene prostorija i mašinsko pranje podova
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 1/2016 - Održavanje higijene prostorija i mašinsko pranje podova
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 31-2015 SVEŽE POVRĆE I VOĆE PO PARTIJAMA
Odluka o dodeli ugovora za JN 31-2015 (preuzimanje)

JN 24/2015 - Hiruški konci
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JNMV 23/2015 - Kancelarijski materijal
Obaveštenje o obustavi postupka - zbirno (preuzimanje)

JNMV 23/2015 - Kancelarijski materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JN 24/2015 - Hiruški konci
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 24/2015 - Hiruški konci
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JN 34-2015 MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU po partijama
Pojašnjenje broj 4 konkursne dokumentacije 34-2015 (preuzimanje)

JN 34-2015 MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU po partijama
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 34-2015 MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU po partijama
Obavestenje broj 2 o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena broj 2 konkursna dokumentacija 34-2015 (preuzimanje)

JN 33-2015 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Pojašnjenje broj 3 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 1/2016 - Održavanje higijene prostorija i mašinsko pranje podova
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 2/2016 - Prirodni gas
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 2/2016 - Cirkularni stapler
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 1/2016 - Održavanje higijene prostorija i mašinsko pranje podova
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 32/2015 Mleko i mlečni proizvodi
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 2/2016 - Cirkularni stapler
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 34-2015 MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU po partijama
Pojasnjenje broj 2 konkursne dokumentacije 34-2015 (preuzimanje)
Pojašnjenje broj 3 konkursne dokumentacije 34-2015 (preuzimanje)

JN 33-2015 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Pojašnjenje broj 2 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 24/2015 Nabavka ćebadi i jastuka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 Jastuci (preuzimanje)

JN 28-2015 HLEB
Obaveštenje o zaključenim ugovoru (preuzimanje)

JN 33-2015 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 33-2015 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Obaveštenje broj 4 o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena broj 4 konkursna dokumentacija 33-2015 (preuzimanje)

JN 33-2015 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 19/2015 Hemikalije po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P12 (preuzimanje)

JNMV 19/2015 Hemikalije po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P10 (preuzimanje)

JNMV 19/2015 Hemikalije po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P9 (preuzimanje)

JNMV 19/2015 Hemikalije po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P7 (preuzimanje)

JNMV 19/2015 Hemikalije po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6 (preuzimanje)

JNMV 19/2015 Hemikalije po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5 (preuzimanje)

JNMV 19/2015 Hemikalije po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4 (preuzimanje)

JNMV 19/2015 Hemikalije po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3 (preuzimanje)

JNMV 19/2015 Hemikalije po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 (preuzimanje)

JNMV 19/2015 Hemikalije po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 (preuzimanje)

JN 33-2015 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU
Obavestenje broj 3 o izmeni konkursne dokumentacije 33-2015 (preuzimanje)
Izmenjena broj 3 konkursna dokumentacija 33-2015 (preuzimanje)

JN 34-2015 MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU po partijama
Obavestenje broj 1 o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena br 1 konkursna dokumentacija 34-2015 (preuzimanje)

JN 34-2015 MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU po partijama
Pojasnjenje broj 1 konkursne dokumentacije 34-2015 (preuzimanje)

JNMV 1/2016 - Tehnički materijal
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)


JNMV 1/2016 - TEHNIČKI MATERIJAL
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 25-2015 LEKOVI U UPOTREBI UZ CITOSTATSKU TERAPIJU PO PARTIJAMA
Obavestenje o obustavi postupka za partiju 2 (preuzimanje)

JNMV 23/2015 - Kancelarijski materijal
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JNMV 23/2015 - Kancelarijski materijal
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 1/2016 - Održavanje higijene prostorija i mašinsko pranje podova
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 21/2015 - Nabavka digitalnih termometara i TA aparata
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-zbirno (preuzimanje)

JN 32-2015 MLEKO I MLEČNI PROIZVODI
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2 (preuzimanje)

JNMV 24/2015 Nabavka ćebadi i jastuka
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 24/2015 Nabavka ćebadi i jastuka
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 25-2015 LEKOVI U UPOTREBI UZ CITOSTATSKU TERAPIJU PO PARTIJAMA
Odluka o obustavi za partiju broj 2 (preuzimanje)

JN 33-2015 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Obaveštenje broj 2 konkursne dokumentacije 33-2015 (preuzimanje)
Izmenjena broj 2 konkursna dokumentacija 33-2015 (preuzimanje)

JN 30/2015 - Medicinsko-tehnički materijal
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 26-2015 NAMIRNICE PO PARTIJAMA
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 25 - lekovi u upotrebi uz citostatsku terapiju po partijama
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 30/2015 - Medicinsko-tehnički materijal
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 34-2015 MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU po partijama
Poziv za podnošenje ponuda za JN 34-2015 (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija za JN 34-2015 (preuzimanje)

JN 33-2015 MATERIJSL I TESTOVI PO PARTIJAMA
Obavestenje broj 1 o izmeni konkursne dokumentacije 33-2015 (preuzimanje)
Izmenjena br 1 konkursna dokumentacija 33-2015 (preuzimanje)

JNMV 19/2015 Hemikalije po partijama
Obaveštenje o obustavi postupka P 8 i P 11 (preuzimanje)

JN 28-2015 HLEB
Odluka o dodeli ugovora za JN 28-2015 Hleb (preuzimanje)

JNMV 20/2015 - Cirkularni stapler
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 30/2015 - Medicinsko-tehnički materijal
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumetacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 32-2015 MLEKO I MLEČNI PROIZVODI
Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 30/2015 - Medicinsko tehnički materijal
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 (preuzimanje)

JN 33-2015 Materijal i testovi za transfuziju
Poziv za podnosenje ponuda 33-2015 (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 33-2015 (preuzimanje)

JN 21/2015 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 21/2015 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 21/2015 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 21/2015 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 21/2015 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 21/2015 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 21/2015 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 21/2015 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 21/2015 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 21/2015 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 21/2015 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 21/2015 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 21/2015 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 18/2015 - Nabavka mobilnog RTG aparata sa C lukom
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 22/2015 - Tehnički materijal
Obaveštenje o obustavi postupka - zbirno (preuzimanje)

JNMV 22/2015 - Tehnički materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 19/2015 Hemikalije po partijama
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JNMV 20/2015 - Cirkularni stapler
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)


JNMV 23/2015 - Kancelarijski materijal
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije(preuzimanje)
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 31-2015 SVEZE POVRCE I VOCE po partijama
poziv za podnosenje ponuda 31-2015 (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija 31-2015 (preuzimanje)

JNMV 24/2015 - Nabavka ćebadi i jastuka
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 19/2015 Hemikalije po partijama
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 30/2015 - Medicinsko-tehnički materijal
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 30/2015 - Medicinsko-tehnički materijal
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 (preuzimanje)

JN 19/2015 Nabavka ultrazvučnog kolor-dopler aparata
Obaveštenje o zaključenim ugovoru (preuzimanje)

JNMV 23/2015 - Kancelarijski materijal
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 32-2015 MLEKO I MLECNI PROIZVODI
Poziv za podnosenje ponuda za JN 32-2015 (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 20/2015 - Cirkularni stapler
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

30 - Medicinsko-tehnički materijal
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 24/2015 Hirurški konci
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 20/2015 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 10 (preuzimanje)

JN 20/2015 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 (preuzimanje)

JN 27/2015 Sredstva za dezinfekciju kože ruku u zonama visokog rizika
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 22-2015 hleb i pecivo
Obaveštenje o zaključenim ugovoru za part 2 - pecivo (preuzimanje)

JNMV 22/2015 Tehnički materijal
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JNMV 22/2015 Tehnički materijal
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 21/2015 Nabavka digitalnih termometara i TA aparata
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 19/2015 Hemikalije po partijama
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 19/2015 Hemikalije po partijama
Izmenjen poziv (preuzimanje)

JNMV 19/2015 Hemikalije po partijama
Obaveštenje o produženju roka (preuzimanje)

JNMV 19/2015 Hemikalije po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JNMV 19/2015 Hemikalije po partijama
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 19/2015 Hemikalije po partijama
Poziv za dostavljanje ponuda (preuzimanje)

JN 27/2015 Sredstva za dezinfekciju kože ruku u zonama visokog rizika
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 19/2015 Nabavka ultrazvučnog kolor dopler aparata
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 18/2015 Nabavka mobilnog RTG aparata sa C lukom
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 24/2015 - Hirurški konci
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 25-2015 LEKOVI U UPOTREBI UZ CITOSTATSKU TERAPIJU PO PARTIJAMA
Poziv za podnošenje ponuda JN 25-2015 (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija JN 25-2015 (preuzimanje)

JN 23-2015 Gel kartice sa inkorporiranim serumima - reagensi i materijal za serološku obradu krvi na poluautomatskoj opremi DiaMed - ID Micro typing system - Saxo ID Reader i Swing Twin sampler
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 17/2015 - Izrada projekta - Analiza poslovanja i modernizacija radne metodolije i poslovnih procesa Opšte bolnice Zrenjanin
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 26-2015 NAMIRNICE PO PARTIJAMA
Poziv za podnošenje ponuda JN 26-2015 (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija JN 26 - Namirnice po partijama (preuzimanje)

JNMV_22_2015 Tehnički materijal
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 20/2015 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika po partijama
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (preuzimanje)

JN 28-2015 HLEB
Obavestenje br 1 o izmeni konkursne dokumnetacije (preuzimanje)
Izmenjena 1 konkursna dokumentacija za JN 28-2015 (preuzimanje)

JN 21/2015 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju po partijama
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 18/2015 Nabavka bolničke posteljine
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JNMV 18/2015 Nabavka bolničke posteljine
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 27-2015 Sredstva za dezinfekciju kože ruku u zonama visokog rizika
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 27-2015 Sredstva za dezinfekciju kože ruku u zonama visokog rizika
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 28 - HLEB
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija JN 28 - HLEB (preuzimanje)

JN 22 HLEB I PECIVO
Obavestenje o obustavi postupka za partiju 1 (preuzimanje)

JN 24/2015 - Hirurški konci
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 24/2015 - Hirurški konci
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 16/2015 - Tehnički materijal
Obaveštenje o zaključenim ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JN 20/2015 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika po partijama
Obaveštenje o obustavi postupka P 5 (preuzimanje)

JNMV 21/2015 - Nabavka digitalnih termometara i TA aparata
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 20/2015 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika po partijama
Odluka o izmnei odluke o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 20/2015 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika po partijama
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 17/2015 - Analiza poslovanja i modernizacija radne metodologije i poslovnih procesa Opšte bolnice Đorđe Joanović Zrenjanin
Poziv za dostavljanje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 24/2015 - Hirurški konci
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 22-2015 HLEB I PECIVO
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)
Odluka o obustavi partije broj 1 (preuzimanje)

JN 24/2015 - Hirurški konci
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Obaveštenje i izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 20/2015 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika po partijama
Odluka o obustavi postupka za P 5 (preuzimanje)

JN 20/2015 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika po partijama
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 24/2015 - Hiruški konci
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 21/2015 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JN 18/2015 - Nabavka mobilnog RTG aparata sa C lukom
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 18/2015 - Nabavka mobilnog RTG aparata sa C lukom
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 19/2015 - Nabavka ultrazvučnog kolor-dopler aparata
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 18/2015 - Nabavka bolničke posteljine
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 16/2015 - Tehnički materijal
Obaveštenje o obustavi postupka - zbirno (preuzimanje)

JN 19/2015 - Nabavka ultrazvučnog kolor-dopler aparata
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 (preuzimanje)

JN 18/2015 - Nabavka mobilnog RTG aparata sa C lukom
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 18/2015 - Nabavka mobilnog RTG aparata sa C lukom
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 18/2015 - Nabavka mobilnog RTG aparata sa C-lukom
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumenatcije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 23-2015 Gel kartice sa inkorporiranim serumima reagensi i materijal za serolosku obradu krvi na poluautomatskoj opremi DiaMed ID Micro typing system Saxo ID Reader i Swing Twin sampler
Poziv za podnošenje ponuda 23-2015 (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija JN 23-2015 (preuzimanje)

JN 17/2015 LEKOVI
obavestenje o obustavi postupka partija 10 (preuzimanje)
obavestenje o obustavi postupka partija 24 (preuzimanje)
obavestenje o obustavi postupka partija 31 (preuzimanje)

JNMV 16/2015 - Tehnički materijal
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JNMV 15/2015 - Ugradni potrošni materijal u hirurgiji
Obaveštenje o zaključenim ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JN 21/2015 Reagensi i testovi za Kliničko-biohemijsku laboratoriju po partijama
Poziv za dpodnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)


JN 18/2015 - Nabavka mobilnog RTG aparata sa C-lukom
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 20/2015 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika po partijama
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 20/2015 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika po partijama
Izmenjen poziv (preuzimanje)

JN 20/2015 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika po partijama
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 19/2015 - Nabavka ultrazvučnog kolor-dopler aparata
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 20/2015 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 (preuzimanje)

JN 20/2015 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JN 9-2015 NABAVKA HRANE I NAPITAKA PO PARTIJAMA
Zbirno obavestenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)

JN 22-2015 HLEB I PECIVO po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija JN 22-2015 (preuzimanje)

JNMV 16/2015 - Tehnički materijal
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)
partija 1(preuzimanje)
partija 2(preuzimanje)
partija 3(preuzimanje)
partija 4(preuzimanje)
partija 5(preuzimanje)
partija 6(preuzimanje)
partija 7(preuzimanje)
partija 8(preuzimanje)
partija 9(preuzimanje)
partija 10(preuzimanje)


JNMV 15/2015 Ugradni potrošni materijal u hirurgiji
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)
Odluka o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 15/2015 - Sredstvo za održavanje podova
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 13-2015 MEDICINSKI GASOVI
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 14/2015 SANITETSKI MATERIJAL
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 11 (preuzimanje)

JN 14/2015 SANITETSKI MATERIJAL
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 10 (preuzimanje)

JN 14/2015 SANITETSKI MATERIJAL
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 9 (preuzimanje)

JN 14/2015 SANITETSKI MATERIJAL
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 8 (preuzimanje)

JN 14/2015 SANITETSKI MATERIJAL
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 7 (preuzimanje)

JN 14/2015 SANITETSKI MATERIJAL
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 6 (preuzimanje)

JN 14/2015 SANITETSKI MATERIJAL
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 5 (preuzimanje)

JN 14/2015 SANITETSKI MATERIJAL
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4 (preuzimanje)

JN 14/2015 SANITETSKI MATERIJAL
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3 (preuzimanje)

JN 14/2015 SANITETSKI MATERIJAL
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 (preuzimanje)

JN 14/2015 SANITETSKI MATERIJAL
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 (preuzimanje)

JNMV 14/2015 - Održavanje i čišćenje kruga bolnice
Obaveštenje o zaključenim ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JN 20/2015 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 16/2015 - Održavanje medicinske opreme - Reverzne osmoze
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 15/2015 Ugradni potrošni materijal u hirurgiji
Izmenjen poziv (preuzimanje)

JNMV 15/2015 Ugradni potrošni materijal u hirurgiji
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 15/2015 Ugradni potrošni materijal u hirurgiji
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 15/2015 Ugradni potrošni materijal u hirurgiji
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JNMV 15/2015 Ugradni potrošni materijal u hirurgiji
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 (preuzimanje)

JNMV 14/2015 Odražvanje i čišćenje kruga bolnice
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 17-2015 LEKOVI
Obavestenje br 5 o izmeni konkursne dokumnetacije (preuzimanje)
Izmenjena broj 5 konkursna dokumentacija za JN 17-2015 (preuzimanje)
Obaveštenje broj 2 o produženju roka za podnošenje ponuda za JN 17-2015 (preuzimanje)

JN 17/2015 LEKOVI
Pojašnjenje broj 3 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 15/2015 Ugradni potrošni materijal u hirurgiji
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JN 17/2015 LEKOVI
Obaveštenje br 4 o izmeni konkursne dokumentacije 17-2015 (preuzimanje)
Izmenjena 4 konkursna dokumentacija za JN 17-2015 (preuzimanje)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN 17-2015 (preuzimanje)

JN 17/2015 LEKOVI
IZMENJENI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JN 17-2015 LEKOVI (preuzimanje)

JN 17/2015 LEKOVI
Obaveštenje 3 o izmeni konkursne dokumentacije 17-2015 LEKOVI (preuzimanje)
Izmenjena 3 konkursna dokumentacija za JN 17-2015 (preuzimanje)

JN 17/2015 LEKOVI
Pojašnjenje broj 2 konkursne dokumentacije 17-2015 (preuzimanje)

JNMV 15/2015 - Ugradni potrošni materijal u hirurgiji
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 14/2015 - Održavanje i čišćenje kruga bolnice
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 17/2015 LEKOVI
Obavestenje br 2 o izmeni konkursne dokumnetacije (preuzimanje)
Izmenjena br 2 konkursna dokumentacija 17-2015 (preuzimanje)

JNMV 11/2015 Lekarski pregledi zaposlenih koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Obaveštenje o z aključenom ugovoru (preuzimanje)

4-PPII/2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 15/2014 - Nabavka UZ aparata
Obaveštenje o zaključenim ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JN 17/2015 LEKOVI
Obavestenje br 1 o izmeni konkursne dokumnetacije (preuzimanje)
Prva izmenjena konkursna dokumentacija za JN 17-2015 (preuzimanje)

JN 9-2015 NABAVKA HRANE I NAPITAKA PO PARTIJAMA
Obavestenje o obustavi postupka (preuzimanje)
obavestenje o obustavi (preuzimanje)
obavestenje o obustavi (preuzimanje)
obavestenje o obustavi (preuzimanje)
obavestenje o obustavi (preuzimanje)

JN 17 LEKOVI
POJASNJENJE BROJ 1 (preuzimanje)

JNMV 10/2015 - Mikrobiologija
Obaveštenje o zaključenim ugovoru (preuzimanje)

JN 17-2015 Lekovi
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 17/2015 LEKOVI
Poziv za podnošenje ponuda 17-2015 (preuzimanje)

JNMV 13/2015 - Demontaža polomljenih stakala
Obaveštenje o zaključenim ugovoru (preuzimanje)

JN 5/2015 Implantati u ortopediji
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 5/2015 - Implantati u ortopediji
Obaveštenje o zaključenim ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JN 4-PP II /2015
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 12/2015 Potršni materijal za trtman infektivnog medicinskog otpada
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 15/2015 - Sredstvo za održavanje podova
Odgovor na zahtev za pojašnjenje (preuzimanje)

JNMV 13/2015 - Demontaža polomljenih stakala
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkurnsna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 13/2015 - Demontaža polomljenih stakala
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 14/2015 SANITETSKI MATERIJAL
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 14/2015 SANITETSKI MATERIJAL
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JN 14/2015 SANITETSKI MATERIJAL
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 16/2015 - Održavanje medicinske opreme
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 4-PP II /2015
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 4-PP II /2015
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 4-PP II /2015
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JN 4-PP II /2015
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 11/2015 Lekarski pregledi zaposlenih koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 11/2015 Lekarski pregledi zaposlenih koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JNMV 11/2015 Lekarski pregledi zaposlenih koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JN 12/2015 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4 (preuzimanje)

JN 12/2015 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3 (preuzimanje)

JN 12/2015 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 (preuzimanje)

JN 13-2015 MEDICINSKI GASOVI
Konkursna dokumentacija 13-2015 (preuzimanje)

JN 13-2015 MEDICINSKI GASOVI
Poziv za podnošenje ponuda 13-2015 (preuzimanje)

JN 12/2015 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
OIbaveštenje o obustavi postupka P 2 (preuzimanje)

JNMV 12/2015 Potršni materijal za trtman infektivnog medicinskog otpada
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 12/2015 Potršni materijal za trtman infektivnog medicinskog otpada
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 7/2015 - Nabavka vrećastih filtera klase G
Obaveštenje o zaključenim ugovoru (preuzimanje)

JN 9-2015 NABAVKA HRANE I NAPITAKA PO PARTIJAMA
Pojašnjenje broj 2 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

1-PP I/2015 - Održavanje medicinske opreme
Obaveštenje o zaključenim ugovoru (preuzimanje)

JNMV 11/2015 Lekarski pregledi zaposlenih koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Konkursna dukomentacija (preuzimanje)

JNMV 11/2015 Lekarski pregledi zaposlenih koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 15/2015 - Sredstvo za održavanje podova
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 10/2015 - Mikrobiologija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkurnsna dokumentacija (preuzimanje)

JN 14/2015 SANITETSKI MATERIJAL
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 14/2015 SANITETSKI MATERIJAL
Poziv za podnošnje ponuda (preuzimanje)

JNMV 10/2015 - Mikrobiologija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 10/2015 - Mikrobiologija
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 9-2015 NABAVKA HRANE I NAPITAKA PO PARTIJAMA
Obavestenje br 1 o izmeni konkursne dokumnetacije (preuzimanje)
Izmenjena 1 konkursna dokumentacija za JN 9-2015 (preuzimanje)

JNMV 9/2015 - Naftni derivati
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 9-2015 NABAVKA HRANE I NAPITAKA PO PARTIJAMA
Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 11/2015 Hirurški materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 (preuzimanje)

JN 11/2015 Hirurški materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 (preuzimanje)

JNMV 4/2015 Lekovi sa D liste
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 14 (preuzimanje)

JNMV 4/2015 Lekovi sa D liste
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 13 (preuzimanje)

JNMV 4/2015 Lekovi sa D liste
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 12 (preuzimanje)

JNMV 4/2015 Lekovi sa D liste
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 11 (preuzimanje)

JNMV 4/2015 Lekovi sa D liste
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 10 (preuzimanje)

JNMV 4/2015 Lekovi sa D liste
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 9 (preuzimanje)

JNMV 4/2015 Lekovi sa D liste
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 8 (preuzimanje)

JNMV 4/2015 Lekovi sa D liste
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 7 (preuzimanje)

JNMV 4/2015 Lekovi sa D liste
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 5 (preuzimanje)

JNMV 4/2015 Lekovi sa D liste
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4 (preuzimanje)

JNMV 4/2015 Lekovi sa D liste
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3 (preuzimanje)

JNMV 4/2015 Lekovi sa D liste
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 (preuzimanje)

JNMV 4/2015 Lekovi sa D liste
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 (preuzimanje)

JNMV 8/2015 REDOVNO ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE LIFTOVA TISEN
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 9-2015 NABAVKA HRANE I NAPITAKA PO PARTIJAMA
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija JN 9-2015 (preuzimanje)

JN 10/2015 - Održavanje medicinske opreme
Obaveštenje o zaključenim ugovoru (preuzimanje)

JN 2-PP II /2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 5 (preuzimanje)

JN 1/2015 - Prirodni gas za potrebe Opšte bolnice Đorđe Joanović Zrenjanin
Obaveštenje o zaključenim ugovoru (preuzimanje)

JN 7/2015 - Potrošni materijal za održavanje higijene
Obaveštenje o zaključenim ugovoru (preuzimanje)

JN 4/2015 - Održavanje medicinske opreme
Obaveštenje o zaključenim ugovoru (preuzimanje)

JN 10/2015 - Održavanje medicinske opreme
Obaveštenje o zaključenim ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JN 2-2015 - Infuzioni rastvori - kontrastna sredstva - lekovi za enteralnu ishranu -metadon kapi i povidon jod sa pozitivne liste lekova koju priznaje RFZO po partijama
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 5/2015 Implantati u ortopediji
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjenena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 2-PP II /2015
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)
Obaveštenje o obustavipostupka (preuzimanje)
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 5/2015 Implantati u ortopediji
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JN 12/2015 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 12/2015 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 40 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 38 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 37 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 36 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 35 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 34 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 33 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 31 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 30 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 29 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 28 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 27 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 26 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 25 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 24 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 23 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 22 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 20 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 18 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 16 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 15 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 14 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 13 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 11 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 10 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 9 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 7 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 6 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 5 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 (preuzimanje)

JN 3/2015 HIRURŠKI MATERIJAL
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 5 (preuzimanje)

JN 3/2015 HIRURŠKI MATERIJAL
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3 (preuzimanje)

JN 3/2015 HIRURŠKI MATERIJAL
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 (preuzimanje)

JN 3/2015 HIRURŠKI MATERIJAL
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 (preuzimanje)

JN 15/2014 - Nabavka UZ aparata
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača (preuzimanje)

3-PP II/2015-Potrošni materijal za održavanje higijene-Sredstva za održavanje podova
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

3-PP II/2015-Potrošni materijal za održavanje higijene-Sredstva za održavanje podova
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 8/2015 Održavanje i servisiranje liftova
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 7/2015 - Nabavka vrećastih filtera klase G
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 7/2015 - Nabavka vrećastih filtera klase G
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

1-PP II/2015 - Odrzavanje medicinske opreme
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 2-PP II /2015
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 5/2015 Implantati u ortopediji
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

3-PP II/2015-Potrošni materijal za održavanje higijene-Sredstva za održavanje podova
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 6-2015 Lekarski pregledi zaposlenih na radnom mestu sa povećanim rizikom
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 4-2015 LEKOVI SA D LISTE PO PARTIJAMA
Obavestenje o obustavi postupka za P15 i P16 (preuzimanje)

JN 7/2015 - Potrošni materijal za održavanje higijene
Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 5 (preuzimanje)

JN 11/2015 Hirurški materijal
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 11/2015 Hirurški materijal
Poziv za podnošenja ponuda (preuzimanje)

JN 3/2015 HIRURŠKI MATERIJAL
Obaveštenje o obustavi postupka P 6 (preuzimanje)

JN 3/2015 HIRURŠKI MATERIJAL
Obaveštenje o obustavi postupka P 4 (preuzimanje)

JN 8/2015 IZOTOPSKI TESTOVI
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 5/2015 Krevetski čaršavi
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

2-PPII/2015 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

2-PPII/2015 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka (preuzimanje)

1 PP II/2015 - Održavanje medicinske opreme
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 10/2015 - Održavanje medicinske opreme
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 4/2015 - Održavanje medicinske opreme
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Izmenjene tabele za prvih 6 partija (preuzimanje)

JN 7/2015 - Potrošni materijal za održavanje higijene
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 7/2015 - Potrošni materijal za održavanje higijene
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 3/2015 - Održavanje bolničkog informacionog sistema CT HIS1
Obaveštenje o zaključenim ugovoru (preuzimanje)

JN 4/2015 - Održavanje medicinske opreme
Rešenje o usvojenom zahtevu za zaštitu prava ponuđača (preuzimanje)

JN 7/2015 - Potrošni materijal za održavanje higijene
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 6-2015 Lekarski pregledi zaposlenih na radnom mestu sa povećanim rizikom
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija JNMV 6-2015 (preuzimanje)

JN 4/2015 - Održavanje medicinske opreme
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača (preuzimanje)

JN 3/2015 HIRURŠKI MATERIJAL
Pojašjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)


JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 1/2015 - Održavanje birotehničke opreme po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JNMV 2/2015 - Sitni građevinsko zanatski radovi na održavanju objekata u krugu OB Đorđe Joanović
Obaveštenje o zaključenim ugovoru (preuzimanje)

JN 8/2015 IZOTOPSKI TESTOVI
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 8/2015 IZOTOPSKI TESTOVI
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 7/2015 - Potrošni materijal za održavanje higijene
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 4/2015 - Održavanje medicinske opreme
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 5/2015 Krevetski čaršavi
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 5/2015 Krevetski čaršavi
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 5/2015 Krevetski čaršavi
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 4/2015 - Održavanje medicinske opreme
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 7/2015 - Potrošni materijal za održavanje higijene
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Pojašjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JN 4/2015 - Održavanje medicinske opreme
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 38-2014 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 4 (preuzimanje)

JNMV 3/2015 - Održavanje bolničkog informacionog sistema CT HIS1
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 4-2015 LEKOVI SA D LISTE PO PARTIJAMA
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 4-2015 LEKOVI SA D LISTE PO PARTIJAMA
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 4/2015 - Održavanje medicinske opreme
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 8/2015 IZOTOPSKI TESTOVI
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 8/2015 IZOTOPSKI TESTOVI
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 3/2015 HIRURŠKI MATERIJAL
KONKURSNA DOKUMENTACIJA (preuzimanje)

JN 3/2015 HIRURŠKI MATERIJAL
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 6/2015 Medicnska guma i plastika
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija(preuzimanje)


JN 4/2015 - Održavanje medicinske opreme
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 1/2015 - Prirodni gas za potrebe Opšte bolnice Đorđe Joanović Zrenjanin
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 40/2014 - Medicinsko-tehnički materijal po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JN 38-2014 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Zbirno obavestenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)

JN 2-2015 Infuzioni rastvori - kontrastna sredstva - lekovi za enteralnu ishranu - metadon kapi i povidon jod sa pozitivne liste lekova koju priznaje RFZO po partijama
Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

2-2015 - Infuzioni rastvori - kontrastna sredstva - lekovi za enteralnu ishranu - metadon kapi i povidon jod sa pozitivne liste lekova koju priznaje RFZO po partijama
izmenjena konkursna dokumentacija br 1 (preuzimanje)

JN 2-2015 - Infuzioni rastvori - kontrastna sredstva - lekovi za enteralnu ishranu -metadon kapi i povidon jod sa pozitivne liste lekova koju priznaje RFZO po partijama
Obavestenje br 1 o izmeni konkursne dokumnetacije (preuzimanje)

JNMV 1/2015 - Održavanje birotehničke opreme po partijama
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 2/2015 - Infuzioni rastvori kontrastna sredstva lekovi za enteralnu ishranu metadon kapi i povidon jod sa pozitivne liste lekova koju priznaje RFZO po partijama
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 2/2015 - Sitni građevinsko zanatski radovi na održavanju objekata u krugu OB Đorđe Joanović
Obveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 2/2015 - Sitni građevinsko zanatski radovi na održavanju objekata u krugu OB Đorđe Joanović
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 1/2015 - Prirodni gas za potrebe Opšte bolnice Đorđe Joanović Zrenjanin
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 30/2014 MLEKO I MLEČNI PROIZVODI
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 35/2014 LEKOVI PO PARTIJAMA
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 48 Pharmaswiss (preuzimanje)

JN 35/2014 LEKOVI PO PARTIJAMA
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 50 Pharmaswiss (preuzimanje)

JN 35/2014 LEKOVI PO PARTIJAMA
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 30 Pharmaswiss (preuzimanje)

JN 35/2014 LEKOVI PO PARTIJAMA
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 49 Pharmaswiss (preuzimanje)

JN 35/2014 LEKOVI PO PARTIJAMA
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 59 Pharmaswiss (preuzimanje)

JN 41/2014 - Održavanje medicinske opreme po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovoru - zbirno (preuzimanje)

JN 34/2014 NABAVKA HRANE I NAPITAKA PO PARTIJAMA
Zbirno obavestenje o obustavi postupka po partijama (preuzimanje)

JN 35-2014 Lekovi po partijama
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 57 (preuzimanje)

JN 35-2014 Lekovi po partijama
OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA ZA P 25 (preuzimanje)

JN 34/2014 NABAVKA HRANE I NAPITAKA PO PARTIJAMA
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

5-PPII/2014 LEKOVI U UPOTREBI UZ CITOSTATSKU TERAPIJU -METOTREKSAT TBL
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 35/2014 LEKOVI PO PARTIJAMA
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 42/2014 - Održavanje higijene prostorija i mašinsko pranje podova
Obaveštenje o zaključenim ugovoru (preuzimanje)

JN 40/2014 MEDICINSKO-TEHNIČKI MATERIJAL
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 39/2014 Hirurški konci po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JNMV 29/2014 - Usluga mobilne telefonije
Obaveštenje o zaključenim ugovoru (preuzimanje)

1 REZ JN Kancelarijski materijal -po partijama -Rezervisana javna nabavka
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 26/2014 HIRURŠKI MATERIJAL
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 15/2014 - Nabavka UZ aparata
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača (preuzimanje)

JN 36/2014 - Spoljni fixator po Hoffmanu za Ortopediju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

1-REZ-JN/2014- Kancelarijski materijal po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 38-2014 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA broj 3 (preuzimanje)

JN 38-2014 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Obavestenje br 3 o izmeni konkursne dokumnetacije (preuzimanje)

JN 31-2014 Reagensi i testovi za kliničko biohemijsku laboratoriju
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 38-2014 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Pojašnjenje broj 5 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 38-2014 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Pojašnjenje broj 4 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 40/2014 - Medicinsko - tehnički materijal po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 40/2014 - Medicinsko-tehnicki materijal po partijama
Pojašnjenje konkursne dolumentacije (preuzimanje)

JNMV 29/2014 Usluga mobilne telefonije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 (preuzimanje)

JN 40/2014 - Medicinsko - tehnicki materijal po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 31-2014 Lekarski pregledi zaposlenih koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 31-2014 Lekarski pregledi zaposlenih koji rade u zoni jonizujućih zračenja
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 38-2014 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 38-2014 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Obavestenje br 2 o izmeni konkursne dokumnetacije i o produženju roka za davanje ponuda (preuzimanje)

JNMV 27/2014 - Održavanje automatike kotlova po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovoru zbirno Partija 1 i 2 (preuzimanje)

JN 38-2014 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Pojašnjenje broj 3 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 38-2014 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2 (preuzimanje)

JN 22/2014 Hirurški konci po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 30-2014 MLEKO I MLEČNI PROIZVODI
OBAVESTENJE O NASTAVLJANJU POSTUPKA JN I O NOVOM DATUMU OTVARANJA PONUDA (preuzimanje)

JN 38/2014 - Materijal i testovi za transfuziju po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 40/2014 - Medicinsko - tehnički materijal po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 40/2014 - Medicinsko - tehnički materijal po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 29/2014 - Usluga mobilne telefonije
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 25/2014 HEMIKALIJE
Obaveštenje o zakjljučenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 29/2014 - Usluga mobilne telefonije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 42/2014 - Održavanje higijene prostorija i mašinsko pranje podova
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 38-2014 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
izmenjena konkursna dokumentacija br 1 (preuzimanje)

JN 38-2014 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Obavestenje br 1 o izmeni konkursne dokumnetacije (preuzimanje)

JN 40/2014 - Medicinsko - tehnicki materijal po partijama
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)


JNMV 29/2014 - Usluga mobilne telefonije
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 39/2014 Hirurški konci po partijama
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 39/2014 Hirurški konci po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 39/2014 Hirurški konci po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 40/2014 MEDICINSKO-TEHNIČKI MATERIJAL PO PARTIJAMA
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JNMV 28/2014 - Novogodišnji paketići po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 39/2014 Hirurški konci po partijama
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 39/2014 Hirurški konci po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 39/2014 Hirurški konci po partijama
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 39/2014 Hirurški konci po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 28/2014 - Novogodišnji paketići po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 27/2014 - Održavanje automatike kotlova po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 25/2014 HEMIKALIJE po partijama
Obaveštenje o obustavi postupka P 8 (preuzimanje)

JN 40/2014 - Medicinsko - tehnicki materijal po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 39/2014 Hirurški konci po partijama
Poziv za dostavljanje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN - Hirurški konci po partijama
Obaveštenje o obustavi postupka za partije 2 i 3 (preuzimanje)

JN 38-2014 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Konkursna dokumentacija 38-2014 (preuzimanje)

JN 38-2014 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU PO PARTIJAMA
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 26/2014 - Odrzavanje reverzno-osmotske stanice RO DEMIO 25 kapaciteta 25 L/H
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjen poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 26/2014 - Odrzavanje reverzno-osmotske stanice RO DEMIO 25 kapaciteta 25 L/H
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 15/2014 - Nabavka UZ aparata
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjen poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 32/2014 Sredstva za pranje i dezinfekciju kože ruku i tela u zonama visokog rizika
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 15/2014 - Nabavka UZ aparata
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 15/2014 - Nabavka UZ aparata
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

4-PPII/2014 Lekovi - lokalni anestetici - lidokain hlorid amp 2 posto
Obavestenje o obustavi postupka (preuzimanje)

5-PPII/2014 LEKOVI U UPOTREBI UZ CITOSTATSKU TERAPIJU -METOTREKSAT TBL
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 33/2014 - Nabavka medicinske opreme za reanimobil po partijama
Obavestenje o obustavi postupka - zbirno (preuzimanje)

JNMV 24/2014 - Održavanje automatike kotlova po partijama
Obavestenje o obustavi postupka Partija 1 i 2 - zbirno (preuzimanje)


JN 26/2014 - Odrzavanje reverzno-osmotske stanice RO DEMIO 25 kapaciteta 25 L/H
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 15/2014 - Nabavka UZ aparata
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 15/2014 - Nabavka UZ aparata
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjen poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)


JN 37/2014 Sveže povrće i voće po partijama
Konkursna dokumentacija 37/2014 (preuzimanje)

JN 37/2014 Sveže povrće i voće po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 22/2014 Hirurški konci po partijama
Obaveštenje o roku za dostavljanje ponuda (preuzimanje)

JN 29/2014 Ostali ugradni materijal u ortopediji po partijama
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 15/2014 - Nabavka UZ aparata
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 15/2014 - Nabavka UZ aparata
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 20/2014 Gel kartice sa inkorporiranim serumima reag i mat za serol obradu krvi na poluautomat opremi Diamed ID MTS Saxo ID reader i Swing Twin sampler
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 29/2014 Ostali ugradni materijal u ortopediji po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 24/2014 - Analiza poslovanja i modernizacija radne metodologije i poslovnih procesa Opšte bolnice Đorđe Joanović Zrenjanin
Obaveštenje o zaključenim ugovoru (preuzimanje)

JN 15/2014 - Nabavka UZ aparata
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

5-PPII/2014 LEKOVI U UPOTREBI UZ CITOSTATSKU TERAPIJU -METOTREKSAT TBL
Konkursna dokumentacija 5-PPII/2014 (preuzimanje)

5-PPII/2014 LEKOVI U UPOTREBI UZ CITOSTATSKU TERAPIJU -METOTREKSAT TBL
Obavestenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda (preuzimanje)

4-PPII/2014 Lekovi - lokalni anestetici - lidokain hlorid amp 2 posto
Konkursna dokumentacija 4-PPII/2014 (preuzimanje)

4-PPII/2014 Lekovi - lokalni anestetici - lidokain hlorid amp 2 posto
Obavestenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda (preuzimanje)

JN 15/2014 - Nabavka UZ aparata
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 19/2014 - LEKOVI U UPOTREBI UZ CITOSTATSKU TERAPIJU PO PARTIJAMA
Obavestenje o obustavi postupka za P4 (preuzimanje)

JN 18/2014 LEKOVI po partijama
Obavestenje o obustavi postupka za P20 (preuzimanje)

JN 31-2014 Reagensi i testovi za kliničko biohemijsku laboratoriju
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8 (preuzimanje)

JN 36/2014 - Spoljni fixator po Hoffmanu za Ortopediju
Poziv za dostavljanje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 31/2014 Realensi i testovi za kliničko biohemijsku laboratoriju

Izmenjena Konkursna dokumentacija(preuzimanje)

Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Obaveštenje o produženju roka (preuzimanje)
Poziv za dostavljanje ponuda (preuzimanje)

1 REZ JN Kancelarijski materijal -po partijama -Rezervisana javna nabavka

Poziv za dostavljanje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 32/2014 Sredstva za pranje i dezinfekciju kože ruku i tela u zonama visokog rizika
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 32/2014 Sredstva za pranje i dezinfekciju kože ruku i tela u zonama visokog rizika
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentaicje (preuzimanje)

JN 32/2014 Sredstva za pranje i dezinfekciju kože ruku i tela u zonama visokog rizika
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 (preuzimanje)

JN 19/2014 - LEKOVI U UPOTREBI UZ CITOSTATSKU TERAPIJU PO PARTIJAMA
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 5 (preuzimanje)

JN 31-2014 Reagensi i testovi za kliničko biohemijsku laboratoriju
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 (preuzimanje)

JN 28/2014 - Održavanje medicinske opreme - digitajzer AGFA CR-35X
Obaveštenje o zaključenim ugovoru (preuzimanje)

JN 19/2014 - LEKOVI U UPOTREBI UZ CITOSTATSKU TERAPIJU PO PARTIJAMA
Zbirno obavestenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)

JN 31-2014 Reagensi i testovi za kliničko biohemijsku laboratoriju
Pojasnjenje konkursne dokumentacije 4 (preuzimanje)

JN 35-2014 Lekovi po partijama
Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 18/2014 Lekovi
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 25-2014 VAZELINSKE GAZE
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 35-2014 Lekovi po partijama
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 35-2014 Lekovi po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 27/2014 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 (preuzimanje)

JNMV 25/2014 HEMIKALIJE
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 25/2014 HEMIKALIJE
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 23/2014 Rušenje objekta akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe NN elektro mreže
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 15/2014 - Nabavka UZ aparata
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 30/2014 - Mleko i mlečni proizvodi
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača (preuzimanje)

JN 34/2014 NABAVKA HRANE I NAPITAKA PO PARTIJAMA
Poziv za podnošenje ponuda JN 34/2014 (preuzimanje)

JN 34/2014 NABAVKA HRANE I NAPITAKA PO PARTIJAMA
Konkursna dokumentacija 34/2014 (preuzimanje)

JN 27/2014 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o obustavi P 2 (preuzimanje)

JNMV 24/2014 - Održavanje automatike kotlova po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 30-2014 MLEKO I MLEČNI PROIZVODI
Pojašnjenje broj 2 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 32/2014 Sredstva za pranje i dezinfekciju kože ruku i tela u zonama visokog rizika
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 31-2014 Reagensi i testovi za kliničko biohemijsku laboratoriju
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentaicje (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija(preuzimanje)

JN 31-2014 Reagensi i testovi za kliničko biohemijsku laboratoriju
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 (preuzimanje)

JN 31-2014 Reagensi i testovi za kliničko biohemijsku laboratoriju
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 (preuzimanje)

JN 30-2014 MLEKO I MLEČNI PROIZVODI
Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije (preuzimanje)


JN 31-2014 Reagensi i testovi za kliničko biohemijsku laboratoriju
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentaicje (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija(preuzimanje)


JN 31-2014 Reagensi i testovi za kliničko biohemijsku laboratoriju
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JN 32/2014 Sredstva za pranje i dezinfekciju kože ruku i tela u zonama visokog rizika
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 32/2014 Sredstva za pranje i dezinfekciju kože ruku i tela u zonama visokog rizika
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 31-2014 Reagensi i testovi za kliničko biohemijsku laboratoriju
Poziv za podošenje ponuda (preuzimanje)
Konbkursna dokumentacija (preuzimanja)

JN 33/2014 - Nabavka medicinske opreme za reanimobil po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 16/2014 -NABAVKA HRANE I NAPITAKA po partijama
Zbirno obavestenje o obustavi postupka po partijama (preuzimanje)

JN 14/2014 - Nabavka medicinske opreme za reanimobil po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovori (preuzimanje)

JN 26/2014 HIRURŠKI MATERIJAL po partijama
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača potpun (preuzimanje)

JN 21/2014 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika po partijama
Obaveštenje o obustavi postupka P 3 (preuzimanje)

JN 26/2014 HIRURŠKI MATERIJAL po partijama
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača (preuzimanje)


3 -PPII-2014 Popravka UZ sonde GE Healthcare
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 30-2014 MLEKO I MLEČNI PROIZVODI
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 30-2014 MLEKO I MLEČNI PROIZVODI
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 23/2014 Rušenje objekta akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe NN elektro mreže
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 23/2014 - Zamena donjeg dela ekranskog sistema na kotlu TE-108/V
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)


JN 25/2014 VAZELINSKE GAZE
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 25/2014 VAZELINSKE GAZE
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 26/2014 - Hirurški materijal po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 29/2014 - Ostali ugradni materijal u ortopediji po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 28/2014 - Održavanje medicinske opreme - digitajzer AGFA CR-35X
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 23/2014 - Zamena donjeg dela ekranskog sistema na kotlu TE-108/V
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 27/2014 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 23/2014 - Zamena donjeg dela ekranskog sistema na kotlu TE-108/V
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 21/2014 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 (preuzimanje)

JN 23/2014 Rušenje objekta akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe NN elektro mreže
Obilazak objekta (preuzimanje)

3-PP II - Popravka UZ sonde
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

3-PP II - Popravka UZ sonde
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 26/2014 HIRURŠKI MATERIJAL po partijama
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 26/2014 HIRURŠKI MATERIJAL po partijama
Pozivza podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 17/2014 - Ugradni i potrošni materijal u hirurgiji - po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 25/2014 Vazelinske gaze
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 25/2014 Vazelinske gaze
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 13/2014 Održavanje medicinske opreme po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 25/2014 Vazelinske gaze
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 25/2014 Vazelinske gaze
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 23/2014 Rušenje objekta akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe NN elektro mreže
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)
Poziv za dostavljanje ponuda (preuzimanje)

JN 24/2014 Izrada projekta Analiza poslovanja i modernizacija radne metodologije i poslovnih procesa Opšte bolnice Đorđe Joanović Zrenjanin
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 24/2014 Izrada projekta - Analiza poslovanja i modernizacija radne metodologije i poslovnih procesa Opšte bolnice Đorđe Joanović Zrenjanin
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 22/2014 Održavanje i čišćenje kurga bolnice
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 21/2014 USLUGE INTERNETA
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 22/2014 Hirurški konci po partijama
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača (preuzimanje)

JN 16/2014 -NABAVKA HRANE I NAPITAKA po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 14/2014 Nabavka medicinske opreme za reanimobil po partijama
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 14/2014 - Nabavka medicinske opreme za reanimobil po partijama
Obaveštenje o obustavi postupka zbirno (preuzimanje)

JN 22/2014 Hirurški konci po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 22/2014 Hirurški konci po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 20/2014 Gel kartice sa inkorporiranim serumima reag i mat za serol obradu krvi na poluautomat opremi Diamed ID MTS Saxo ID reader i Swing Twin sampler
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 20/2014 Gel kartice sa inkorporiranim serumima reag i mat za serol obradu krvi na poluautomat opremi Diamed ID MTS Saxo ID reader i Swing Twin sampler
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 20/2014 - Hirurški instrumenti po partijama
Obaveštenje o obustavi postupka za P2 (preuzimanje)

JN 11/2014 SANITETSKI MATERIJAL po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 7-2014 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima ZBIRNO (preuzimanje)

JN 21/2014- SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU U ZONAMA VISOKOG I NISKOG RIZIKA -po partijama
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 21/2014- SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU U ZONAMA VISOKOG I NISKOG RIZIKA -po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 16/2014 -NABAVKA HRANE I NAPITAKA po partijama
IZMENJENA konkursna okumentacija 16-2014 (preuzimanje)

JN 16/2014 -NABAVKA HRANE I NAPITAKA po partijama
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 16-2014 (preuzimanje)

JN 21/2014 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 21/2014 Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog i niskog rizika
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 19/2014 - LEKOVI U UPOTREBI UZ CITOSTATSKU TERAPIJU PO PARTIJAMA
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 19/2014 - LEKOVI U UPOTREBI UZ CITOSTATSKU TERAPIJU PO PARTIJAMA
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 12/2014 Tehnički materijal -po partijama- ponovljeni postupak
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 22/2014 Hirurški konci po partijama
Poziv za dostavljanje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 18/2014 LEKOVI po partijama
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 18/2014 LEKOVI po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 19/2014 - Održavanje postrojenja za preradu vode za potrebe postupka hemodijalize
Obaveštenje o zaključenim ugovori (preuzimanje)

JN 16/2014 -NABAVKA HRANE I NAPITAKA po partijama
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 16/2014 -NABAVKA HRANE I NAPITAKA po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 17/2014 Potrošni materijal za tretman infektivnog medicinskog otpada
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

Medicinska guma i plastika JN 7/2014
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)

JNMV 22/2014 - Održavanje i čišćenje kruga bolnice
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 21/2014 - Internet
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjen poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 21/2014 - Internet
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 20/2014 - Hirurški instrumenti po partijama
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjen poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 20/2014 - Hirurški instrumenti po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 21/2014 - Internet
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 9-2014 Podloge diskovi i testovi za potrebe mikrobiologije po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JNMV 20/2014 - Hirurški instrumenti po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 14/2014 - Nabavka medicinske opreme za reanimobil po partijama
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 14/2014 - Nabavka medicinske opreme za reanimobil po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 14/2014 - Nabavka medicinske opreme za reanimobil po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 17/2014 - Ugradni i potrošni materijal u hirurgiji po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 18/2014 TEKSTILNI PROIZVODI ZA OPERACIONI BLOK po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 14/2014 - Nabavka medicinske opreme za reanimobil po partijama
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 14/2014 - Nabavka medicinske opreme za reanimobil po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 17/2014 Potrošni materijal za tretman infektivnog medicinskog otpada
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 17/2014 Potrošni materijal za tretman infektivnog medicinskog otpada
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 17/2014 Potrošni materijal za tretman infektivnog medicinskog otpada
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 17/2014 Potrošni materijal za tretman infektivnog medicinskog otpada
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 11/2014 SANITETSKI MATERIJAL po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JN 17/2014 - Ugradni i potrošni materijal u hirurgiji - po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 17/2014 - Ugradni i potrošni materijal u hirurgiji - po partijama
Poziv za dostavljanje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 10/2014 Rušenje objekta akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe NN elektro mreže
Obaveštenje o obustavi (preuzimanje)

JN 14/2014 - Nabavka medicinske opreme za reanimobil po partijama
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 14/2014 - Nabavka medicinske opreme za reanimobil po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 19/2014 - Održavanje postrojenja za preradu vode za potrebe postupka hemodijalize
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 16/2014 - Odrzavanje medicinske opreme - kolonoskop enoskopski stub i izvor hladnog svetla
Obavestenje o zaključenim ugovorima - zbirno (preuzimanje)

JNMV 19/2014 - Održavanje postrojenja za preradu vode za potrebe postupka hemodijalize
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 19/2014 - Održavanje postrojenja za preradu vode za potrebe postupka hemodijalize
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 14/2014 - Nabavka medicinske opreme za reanimobil po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 13/2014 - Održavanje medicinske opreme po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 9/2014-Podloge diskovi i testovi za potrebe mikrobiologije po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 11/2014 SANITETSKI MATERIJAL po partijama
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 11/2014 SANITETSKI MATERIJAL po partijama
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 11/2014 SANITETSKI MATERIJAL po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 12/2014 Tehnički materijal - ponovljeni postupak po partijama
Poziv (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)
Drugi deo konkursne dokumentacije tabele -partije (preuzimanje)

JN 7/2014 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 (preuzimanje)

JN 4/2014 Tehnički materijal - ponovljeni postupak po partijama
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 7 2014 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 (preuzimanje)

JN 7-2014 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 (preuzimanje)

JN 10/2014 Rušenje objekta akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe NN elektro mreže
Obaveštenje o obilasku objekta (preuzimanje)

JNMV 15/2014 - Održavanje medicinske opreme
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 (preuzimanje)

JN 7-2014 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JN Meso po partijama
Obaveštenje o obustavi P2 (preuzimanje)

JN Meso po partijama
Obaveštenje o obustavi P1 (preuzimanje)

JNMV 18/2014 TEKSTILNI PROIZVODI ZA OPERACIONI BLOK po partijama
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 18/2014 TEKSTILNI PROIZVODI ZA OPERACIONI BLOK po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 10/2014 - Rušenje objekta akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe NN elektro mreže
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)
Poziv za dostavljanje ponuda(preuzimanje)

JNMV 14/2014 - Održavanje medicinske opreme po partijama
Obaveštenje o obustavi postupka po partijama (preuzimanje)

JNMV 15/2014 - Održavanje medicinske opreme po partijama
Obavestenje o obustavi postupka - Partija 2 (preuzimanje)

JNMV 10/2014 - Održavanje medicinske opreme po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima - zbirno (preuzimanje)

JN 6-2014 LEKOVI po partijama
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 15/2014 - Odrzavanje medicinske opreme
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 9/2014-Podloge diskovi i testovi za potrebe mikrobiologije po partijama
Poziv za dostavljanje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 7/2014 - Medicinska guma i plastika
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 15/2014 - Odrzavanje medicinske opreme
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JNMV 15/2014 (preuzimanje)

JNMV 16/2014 - Odrzavanje medicinske opreme - kolonoskop - enoskopski stub i izvor hladnog svetla
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 15/2014 - Odrzavanje medicinske opreme
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 4/2014 - Tehnički materijal -ponovljeni postupak po partijama
KONKURSNA DOKUMENTACIJA (preuzimanje)
Tabela - partije (preuzimanje)

JN 4/2014 - Tehnički materijal -ponovljeni postupak po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 3/2014 Tehnički materijal po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 2/2014 - Potrošni materijal za održavanje higijene po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JNMV 8-2014 Lekarski pregledi zaposlenih na radnom mestu sa povećanim rizikom
OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU (preuzimanje)

JNMV 14/2014 - Održavanje medicinske opreme
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 5/2014 LEKOVI SA D LISTE PO PARTIJAMA
Zbirno obavestenje o zakljucenom ugovoru FARMALOGIST (preuzimanje)

JNMV 11/2014 - Medicinski potrošni materijal po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 1/2014 - Implantati u ortopediji po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 8/2014 MESO po partijama
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 8/2014 MESO po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 9/2014 Punjenja za višekratne linearne staplere
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 5/2014 MESO po partijama
Obaveštenje o obustavi postupka P 2 (preuzimanje)

JN 5/2014 MESO po partijama
Obaveštenje o obustavi postupka P 1 (preuzimanje)

JNMV 5-2014 LEKOVI SA D LISTE po partijama
Zbirno obavestenje o zakljucenim ugovorima INO-PHARM (preuzimanje)

JNMV 11/2014 Medicinski potrošni materijal po partijama
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)

JNMV 13/2014 KREVETSKI ČARŠAVI
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 13/2014 KREVETSKI ČARŠAVI
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 10/2014 - Održavanje medicinske opreme po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 5-2014 LEKOVI SA D LISTE po partijama
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za P9 (preuzimanje)

JNMV 5-2014 LEKOVI SA D LISTE po partijama
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za P4 (preuzimanje)

JNMV 5-2014 LEKOVI SA D LISTE po partijama
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za P1 (preuzimanje)

JNMV 6/2014 - Održavanje medicinske opreme po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 12/2014 Redovno održavanje i servisiranje liftova
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 (preuzimanje)

JNMV 12/2014 REDOVNO ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE LIFTOVA
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 12/2014 REDOVNO ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE LIFTOVA
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 12/2014 REDOVNO ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE LIFTOVA
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 3/2014 Tehnički materijal po partijama
Obaveštenje o obustavi (preuzimanje)

JN 2/2014 - Potrošni materijal za održavanje higijene po partijama
Obaveštenje o obustavi partije 7-Insekticid (preuzimanje)

JNMV 12/2014 Redovno održavanje i servisiranje liftova
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

Obaveštenje o obustavi partije 7-Insekticid (preuzimanje)

JNMV 12/2014 REDOVNO DRŽAVANJE I SERVISIRANJE LIFTOVA
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JNMV 12/2014 REDOVNO DRŽAVANJE I SERVISIRANJE LIFTOVA
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JNMV 12/2014 REDOVNO DRŽAVANJE I SERVISIRANJE LIFTOVA
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

JNMV 12-2014 Redovno održavanje i servisiranje liftova
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 12-2014 Redovno održavanje i servisiranje liftova
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 10/2014 - Održavanje medicinske opreme po partijama
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 10/2014 - Održavanje medicinske opreme po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

1-PP I/2014 - Održavanje medicinske opreme
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 3/2014 Tehnički materijal po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 7/2013 - Nabavka DARC računara za CT aparat GE Bright Speed 16
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 11/2014 - Medicinski potrošni materijal po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 9-2014 Punjenja za višekratne linearne staplere
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 3/2014 Tehnički materijal po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 9-2014 Punjenja za višekratne linearne staplere
Poziv za dostavljanje ponude (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 2/2014 Medicinski potrošni materijal po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JNMV 04/2014 - Održavanje bolničkog informacionog sistema CT HIS1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 3-2014 ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 3/2014 Tehnički materijal po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 8-2014 Lekarski pregledi zaposlenih na radnom mestu sa povećanim rizikom
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 8-2014 Lekarski pregledi zaposlenih na radnom mestu sa povećanim rizikom
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 3/2014 Tehnički materijal po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 7/2014 NABAVKA DARC računara za CT aparat
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 7/2014 NABAVKA DARC računara za CT aparat
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude (preuzimanje)

JNMV 7/2014 NABAVKA DARC računara za CT aparat
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumnetacije (preuzimanje)

JN 6-2014 LEKOVI po partijama
IZMENJENA konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 6-2014 LEKOVI po partijama
Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 18-2013 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Partiju 1 (preuzimanje)

JN 18-2013 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za P1 (preuzimanje)

JN 6-2014 LEKOVI po partijama
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 6-2014 LEKOVI po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 7/2013 - Nabavka DARC računara za CT aparat GE Bright Speed 16
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 5/2014 MESO po partijama
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 5/2014 MESO po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 3/2014 Tehnički materijal po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 1/2014 - Implantati u ortopediji po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 7/2014 - Nabavka DARC računara za CT aparat GE Bright Speed 16
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 6/2014 Održavanje medicinske opreme po partijama
Konkusna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 6/2014 Održavanje medicinske opreme po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 1/2014 - Implantati u ortopediji po partijama
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda (preuzimanje)
Izmenjen poziv (preuzimanje)

JN 1/2014 - Implantati u ortopediji po partijama
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 1/2014 - Implantati u ortopediji po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 3/2014 - Tehnički materijal po partijama
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)
Tabele - partije (preuzimanje)
Poziv (preuzimanje)

JN 2/2014 - Potrošni materijal za održavanje higijene po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 19/2013 - Rušenje objekta ginekologije - Prizemna montažna baraka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 5-2014 LEKOVI SA D LISTE po partijama
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 5-2014 LEKOVI SA D LISTE po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 04/2014 - Održavanje bolničkog informacionog sistema CT HIS1
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 22-2013 Kupovina vozila na lizing po partijama
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 22/2013 - Kupovina vozila na lizing po partijama
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

1-PP II/2014 - Dodatni radovi na adaptaciji odeljenja psihijatrije
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 2/2014 Potrošni materijal za održavanje higijene po partijama
Obavestenje o izmeni dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)


JN 2/2014 - Potrošni materijal za održavanje higijene po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumenatacije (preuzimanje)

JNMV 02/2014 - Medicinski potrošni materijal po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 01/2014 - Transport bolničke opreme - Humanitarna donacija iz Nemačke
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 02/2014 - Medicinski potrošni materijal po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 02/2014 - Medicinski potrošni materijal po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 02/2014 - Medicinski potrošni materijal po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 02/2014 -Potrošni materijal za održavanje higijene po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 02/2014 - Medicinski potrošni materijal po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 02/2014 - Medicinski potrošni materijal po partijama
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjen poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumenatcija (preuzimanje)

JNMV 3-2014 ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 3-2014 ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 1/2014 - Implantati u ortopediji -po partijama
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 02/2014 - Medicinski potrošni materijal po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

1 PP II/2014 - Dodatni radovi na adaptaciji psihijatrije
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 01/2014 - Transport bolničke opreme - Humanitarna donacija iz Nemačke
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 18/2013 - Nabavka uređaja za digitalizaciju rendgen slike AGFA CR35-Xopcijom opšte radiografije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 1 PP II/2014 - Dodatni radovi na adaptaciji Odeljenja psihijatrije
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 31 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 29 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 28 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 27 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 23 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 21 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 20 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 15 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 13 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 11 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 5 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 34 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 16 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 8 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 19 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 24 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 18 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 37 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 12 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 26 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 14 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 25 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 30 (preuzimanje)

JNMV 19/2013 RUŠENJE OBJEKTA GINEKOLOGIJE
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 7 (preuzimanje)

JNMV 19/2013 -Rušenje objekta ginekologije prizemna montažna zgrada
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 5 (preuzimanje)

01PP II/2014 DODATNI RADOVI NA ADAPTACIJI ODELJENJA PSIHIJATRIJE
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

01PP II/2014 DODATNI RADOVI NA ADAPTACIJI ODELJENJA PSIHIJATRIJE
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 21-2013 Odrzavanje medicinske opreme
Obaveštenje o prodmeni datuma otvaranja (preuzimanje)

5-PP I -2013 Lekovi za lečenje neoplazmi po partijama
OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU PARTIJA 4 (preuzimanje)

JNMV 19/2013 - Rušenje objekta ginekologije - Prizemna montažna baraka
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 1 PP II/2014 - Dodatni radovi na adaptaciji Odeljenja psihijatrije
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)
Obaveštenje o pokretanju postupka (preuzimanje)

JN 21/2013 - Održavanje medicinske opreme aparati za hemodijalizu anesteziju respiratori i stacionarni inkubatori po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 17/2013 Medicinska guma i plastika
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 4/2013 - ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME po partijama
Obaveštenja o zaključenom ugovoru - Partije 1 2 3 4 (preuzimanje)

JNMV 19/2013 - Rušenje objekta ginekologije - Prizemna montažna baraka
Zaključak o obustavljanju zahteva za zaštitu prava (preuzimanje)
Obaveštenje o obustavljanju zahteva za zaštitu prava (preuzimanje)
Izmenjen poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obavestenje o zakljucenom ugovoru P 38 (preuzimanje)
Obavestenje o zakljucenom ugovoru P 39 (preuzimanje)
Obavestenje o zakljucenom ugovoru P 32 (preuzimanje)
Obavestenje o zakljucenom ugovoru P 22 (preuzimanje)
Obavestenje o zakljucenom ugovoru P 6 (preuzimanje)
Obavestenje o zakljucenom ugovoru P 9 (preuzimanje)

JN 21-2013 Odrzavanje medicinske opreme
Konkursna dokumentacija IZMENJENA (preuzimanje)

JN 21/2013 Odrzavanje medicinske opreme-aparati za hemodijalizu anesteziju respiratori i stacionarni inkubatori po partijama
Poziv-izmenjen (preuzimanje)

JN 21-2013 Odrzavanje medicinske opreme
Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 21/2013 - Održavanje medicinske opreme aparati za hemodijalizu anesteziju respiratori i stacionarni inkubatori po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P17 (preuzimanje)

JNVV 18-2013 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU
Obavestenje o zakljucenim ugovorima za partiu 3 4 5 6 (preuzimanje)

JN 21/2013 - Održavanje medicinske opreme aparati za hemodijalizu anesteziju respiratori i stacionarni inkubatori po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 21/2013 - Održavanje medicinske opreme aparati za hemodijalizu anesteziju respiratori i stacionarni inkubatori po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 22/2013 - Kupovina vozila na lizing - po partijama
Novi Poziv (preuzimanje)
Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda (preuzimanje)

JNMV 19/2013 Rušenje objekta ginekologije - prizemna montažna zgrada
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača (preuzimanje)

JNMV 19/2013 RUŠENJE OBJEKTA GINEKOLOGIJE - PRIZEMNA MONTAŽNA BARAKA
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 3 (preuzimanje)

JN 21/2013 - Održavanje medicinske opreme aparati za hemodijalizu anesteziju respiratori i stacionarni inkubatori po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)Izvestaj o sprovedenom postupku javne nabavke broj JN 16/2013 - Hiruski materijal po partijama
Izvestaj o sprovedenom postupku (preuzimanje)

JNVV 18-2013 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU
OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU PARTIJA 2 (preuzimanje)

JN 22/2013- Kupovina vozila na lizing po partijama
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o obustavi P 36 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o obustavi P 35 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o obustavi P 33 (preuzimanje)

JNVV 12-2013 LEKOVI PO PARTIJAMA
ZBIRNO OBAVESTENJE o zakljucenim ugovorima sa PHARMASWISS Beograd DRUGI DEO (preuzimanje)

Izvestaj o sprovedenom postupku javne nabavke broj JN 20/2013 - Molerski limarski i podopolagački radovi po partijama
Izvestaj o sprovedenom postupku (preuzimanje)

5-PP I -2013 Lekovi za lečenje neoplazmi po partijama
OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU P5 (preuzimanje)

JNVV 12-2013 LEKOVI PO PARTIJAMA
Obavestenje o zakljucenom ugovoru sa INOPHARM Beograd (preuzimanje)

JNVV 18-2013 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU za PARTIJU BROJ 1
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za partiju 1 (preuzimanje)

JNVV 18-2013 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU za PARTIJU BROJ 1
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za partiju 1 (preuzimanje)

JNMV 19/2013 - Rušenje objekta ginekologije - Prizemna montažna baraka
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

Izvestaj o sprovedenom postupku javne nabavke broj JN 19/2013 - Reanimobil
Izvestaj o sprovedenom postupku (preuzimanje)

JNMV 19/2013 - Rušenje objekta ginekologije -prizemna montažna zgrada
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 18/2013 - Materijal i testovi za transfuziju po partijama - Partija 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNVV 18-2013 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU
Partija 1 - oavestenje o roku za podnosenje i otvaranje ponuda (preuzimanje)

JNMV 14/2013 - Generalno čišćenje rezervoara za skaldištenje rezervnog goriva i odnošenje na za to zakonski određeno mesto
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 20/2013 - MOLERSKI LIMARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI po partijama
Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 2 (preuzimanje)

JN 20/2013 - MOLERSKI LIMARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 i Partija 3 (preuzimanje)JNVV 12-2013 Lekovi po partijama
Zbirno obavestenje o zakljucenim ugovorima sa FARMALOGIST BG - TRECI DEO (preuzimanje)

JNVV 12-2013 Lekovi po partijama
Zbirno obavestenje o zakljucenim ugovorima sa FARMALOGIST BG - DRUGI DEO (preuzimanje)

JNVV 12-2013 LEKOVI PO PARTIJAMA
Zbirno obavestenje o zakljucenim ugovorima sa FARMALOGIST BG - PRVI DEO (preuzimanje)

JNMV 19/2013 - Rušenje objekta ginekologije - Prizemna montažna baraka
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 13/2013 HEMIKALIJE po partijama
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA (preuzimanje)

JNVV 12-2013 Lekovi po partijama
ZBIRNO OBAVESTENJE O ZAKLJUCENIM UGOVORIMA SA PHARMASWISS BGD (preuzimanje)

JNMV 18/2013 - Nabavka uređaja za digitalizaciju rendgen slike AGFA CR35-X opcijom opšte radiografije
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 13/2013 MEDICINSKO -TEHNIČKI MATERIJAL po partijama
Obavestenje o obustavi postupka 1 (preuzimanje)

JN 13/2013 MEDICINSKO -TEHNIČKI MATERIJAL po partijama
Obavestenje o obustavi postupka (preuzimanje)

JN 21/2013 - Održavanje medicinske opreme - aparati za hemodijalizu, anesteziju, respiratori i stacionarni inkubatori po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 22/2013 - Kupovina vozila na lizing po partijama
Poziv za JN 22/2013 (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija za JN 22/2013 (preuzimanje)

JNVV 18-2013 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU
OBAVESTENJE O ODUSTAJANJU OD ZAHTEVA ZA ZASTITU PRAVA (preuzimanje)

JNMV 4/2013 - ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNVV 12-2013 LEKOVI PO PARTIJAMA
ZBIRNO OBAVESTENJE O ZAKLJUCENIM UGVORIMA sa B BRAUN Beograd (preuzimanje)

6-PP I/2013 Nabavka hrane i napitaka po partijama
ZBIRNO OBAVESTENJE O ZAKLJUCENIM UGVORIMA (preuzimanje)

JNMV 4/2013 - ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNVV 12-2013 LEKOVI PO PARTIJAMA
ZBIRNO OBAVESTENJE O ZAKLJUCENIM UGVORIMA sa PHOENIX PHARMA Beograd (preuzimanje)

5-PP I -2013 Lekovi za lečenje neoplazmi po partijama
ZBIRNO OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA (preuzimanje)

JNVV 12-2013 LEKOVI PO PARTIJAMA
ZBIRNO OIBAVESTENJE O ZAKLJUCENIM UGOVORIMA SA MAKLER BGD (preuzimanje)

JNVV 12-2013 LEKOVI PO PARTIJAMA
ZBIRNO OBAVESTENJE O ZAKLJUCENIM UGVORIMA SA ERMA BGD (preuzimanje)

JNVV 12/2013 Lekovi po partijama
Obavestenje o zakljucenim ugovorima sa Phoenix pharma Bg (preuzimanje)

JNMV 4/2013 - ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME po partijama
Izmenjen poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 4/2013 - ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 15/2013 - Nabavka naftnih derivata putem debitnih kartica po partijama
Obavestenje o odustavi postupka - partija 3 (preuzimanje)

JNMV 15/2013 - Nabavka naftnih derivata putem debitnih kartica po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JNMV 4/2013 - ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

6-PP I/2013 Nabavka hrane i napitaka po partijama
OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA (preuzimanje)

JN 19/2013 - REANIMOBIL
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

10-PPII-2013 Pregovaracki postupak-Testovi za testiranje krvi na transmisivne bolesti Elisa tehnikom na automatskom aparatu
OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA (preuzimanje)

10-PPII-2013 Pregovaracki postuoak-Testovi za testiranje krvi na transmisivne bolesti Elisa tehnikom na automatskom aparatu
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 16/2013 - Lekarski pregledi zaposlenih po partijama
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 2 (preuzimanje)

10-PPII-2013 Pregovaracki postuoak-Testovi za testiranje krvi na transmisivne bolesti Elisa tehnikom na automatskom aparatu
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

10-PPII-2013 Pregovaracki postuoak-Testovi za testiranje krvi na transmisivne bolesti Elisa tehnikom na automatskom aparatu
OBAVESTENJE o pokretanju pregovarackog postupka 10-PPII-2013 (preuzimanje)

JNMV 16/2013 - Lekarski pregledi zaposlenih po partijama
Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 1 (preuzimanje)

Izvestaj o sprovedenom postupku javne nabavke broj JN 15/2013 - CT cev i HV generator za aparat Bright Speed 16 - General Elektric
Izvestaj o sprovedenom postupku (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije 6 (preuzimanje)

JN 11/2013 -Hirurški konci - po partijama -Obaveštenje o zaključenom ugovoru
- Partija 7 - Polyglactin 910 USP 1 (preuzimanje)


JN 17/2013 - MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 17/2013 - MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 17/2013 - MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
OBAVEŠTENJE (preuzimanje)

JN 4-PPI/2013 REAGENSI I TESTOVI ZA KLINIČKO-BIOHMEIJSKU LBORATORIJU PO PARTIJAMA
Obavestenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 7-PPII/2013 REAGENSI ZA GASNI ANALIZATOR ABL80 FLEX
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 20/2013 - MOLERSKI LIMARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI po partijama
Obaveštenje o promeni sata otvaranja ponuda (preuzimanje)

Izvestaj o sprovedenom postupku javne nabavke broj JN 14/2013 - Ostali ugradni materijal u ortopediji po partijama
Izvestaj o sprovedenom postupku (preuzimanje)

Izvestaj o sprovedenom postupku javne nabavke broj JN 11/2013 - Hiruski konci po partijama
Izvestaj o sprovedenom postupku (preuzimanje)

JNMV 12/2013 IZVOĐENJE MAŠINSKO IZOLATERSKIH RADOVA NA MONTAŽI CEVOVODA
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije 4 (preuzimanje)

JNVV 12-2013 LEKOVI PO PARTIJAMA
Obavestenje o obustavi postupka po partijama (preuzimanje)

JN 19/2013 - REANIMOBIL
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za 11/2013 -Hirurški konci - po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JNMV 17/2013 - Održavanje medicinske opreme po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 13/2013 HEMIKALIJE po partijama
Obaveštenje o obustavi postupka P 11 (preuzimanje)

JNMV 13/2013 HEMIKALIJE po partijama
Obaveštenje o obustavi postupka P 8 (preuzimanje)

JNVV 18-2013 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNVV 18-2013 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU
Pojasnjenje konkursne dokumentacije br 2 (preuzimanje)

JNVV 18-2013 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU
Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava u postupku javne nabavke (preuzimanje)

JNMV 14/2013 - Generalno čišćenje rezervoara za skaldištenje rezervnog goriva i odnošenje na za to zakonski određeno mesto
Obaveštenje o promeni sata otvaranja ponuda (preuzimanje)

JNMV 17/2013 - Održavanje medicinske opreme po partijama
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumenatacija (preuzimanje)

JNVV 18-2013 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 14/2013 - Generalno čišćenje rezervoara za skaldištenje rezervnog goriva i odnošenje na za to zakonski određeno mesto
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za 14/2013 -Ostali ugradni materijal u ortopediji - po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 15/2013 CT cev i HV generator za CT aparat
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije 3 (preuzimanje)

JN 4-PPI/2013 REAGENSI I TESTOVI ZA KLINIČKO-BIOHMEIJSKU LBORATORIJU PO PARTIJAMA
Obaveštenje o obustavi postupka za P 6 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije 2 (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije 1 (preuzimanje)

9 - PP II/2013 -Hirurški konci- Sterilni flaster za zarastanje rana bez ušivanja
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JN 17/2013 - MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA PO PARTIJAMA
Konkursna dokumentacija
(preuzimanje)

9-PP II/2013- Sterilni flaster za zarastanje rana bez ušivanja
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 13/2013 - MEDICINSKO-TEHNIČKI MATERIJAL po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 13/2013 - MEDICINSKO-TEHNIČKI MATERIJAL po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 17/2013 MEDICINSKA GUMA I PLASTIKA po partijama
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 16/2013 - Lekarski pregledi zaposlenih po partijama
OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA za podnosenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 16/2013 - Lekarski pregledi zaposlenih po partijama
OBAVESTENJE O IZMENI KONKURSNE KOKUMENTACIJE (preuzimanje)

JNMV 16/2013 - Lekarski pregledi zaposlenih po partijama
IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA (preuzimanje)

JN 13/2013 - MEDICINSKO-TEHNIČKI MATERIJAL po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 13/2013 - MEDICINSKO-TEHNIČKI MATERIJAL po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 20/2013 - Molerski, limarski i podopolagački radovi po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija(preuzimanje)

JNVV 10/2013 - LEKOVI ZA LEČENJE NEOPLAZMI
Obavestenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)

JN 13/2013 - MEDICINSKO-TEHNIČKI MATERIJAL po partijama
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 13/2013 - MEDICINSKO-TEHNIČKI MATERIJAL po partijama
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 13/2013 - MEDICINSKO-TEHNIČKI MATERIJAL po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 7-PPII/2013 REAGENSI ZA GASNI ANALIZATOR ABL80 FLEX
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JN 19/2013 - REANIMOBIL
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 9/2013 - Nabavka potrošnog materijala za pacijent monitore
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 11/2013 - Generalno čišćenje rezervoara za skladištenje rezervnog goriva
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)

5-PPI/2013 LEKOVI ZA LEČENJE NEOPLAZMI po partijama
Obaveštenje (preuzimanje)

JNMV 15/2013 - Nabavka naftnih derivata putem debitnih kartica po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 13/2013 - MEDICINSKO-TEHNIČKI MATERIJAL po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 15/2013 - Nabavka naftnih derivata putem debitnih kartica po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 13/2013 HEMIKALIJE po partijama
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 13/2013 HEMIKALIJE po partijama
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 16/2013 - Lekarski pregledi zaposlenih po partijama
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 16/2013 - Lekarski pregledi zaposlenih po partijama
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)

JN 13/2013 - MEDICINSKO-TEHNIČKI MATERIJAL po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)JN 13/2013 - MEDICINSKO-TEHNIČKI MATERIJAL po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 18/2013 MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 13/2013 MEDICINSKO-TEHNIČKI MATERIJAL po partijama
Obaveštenje o izmeni konkurske dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 13/2013 MEDICINSKO-TEHNIČKI MATERIJAL po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 16/2013 HIRURŠKI MATERIJAL po partijama
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 16/2013 HIRURŠKI MATERIJAL po partijama
Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 13/2013 - MEDICINSKO-TEHNIČKI MATERIJAL po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 15/2013 - Nabavka naftnih derivata putem debitnih kartica po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JVVV 11/2013 - Hirurški konci po partijama
Obaveštenje o obustavi postupka za P10 Sterilni flaster za zarastanje rana bez ušivanja (preuzimanje)

JN 8 PP II/2013 - Održavanje medicinske opreme - anestezija i reanimacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 10/2013 - Sitni građevinski i bravarsko-mehaničarski radovi
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)
Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 2 (preuzimanje)

JN 7-PPII/2013 REAGENSI ZA GASNI ANALIZATOR ABL80 FLEX
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 7-PPII/2013 REAGENSI ZA GASNI ANALIZATOR ABL80 FLEX
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponud (preuzimanje)

6-PP II/2013 Reagensi za serološku obradu krvi na specijalnoj opremi DiaMed - DiaMed ID Micro Typing System
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JN 16/2013 HIRURŠKI MATERIJAL po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumenacije (preuzimanje)

JNMV 12/2013 Izvođenje mašinsko-izolaterskih radova na montaži cevovoda u Opštoj bolnici Đorđe Joanović Zrenjanin
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 12/2013 Izvođenje mašinsko-izolaterskih radova na montaži cevovoda u Opštoj bolnici Đorđe Joanović Zrenjanin
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JN 13/2013 MEDICINSKO -TEHNIČKI MATERIJAL po partijama
Izmenjena konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 13/2013 MEDICINSKO -TEHNIČKI MATERIJAL po partijama
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 13/2013 - MEDICINSKO-TEHNIČKI MATERIJAL po partijama
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 13/2013 - MEDICINSKO-TEHNIČKI MATERIJAL po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNVV 3-2013 NABAVKA HRANE I NAPITAKA po partijama
Obavestenje o zakljucenim ugovorima II deo (preuzimanje)

6-PP I/2013 Nabavka hrane i napitaka po partijama
Konkursna dokumentacija u pregovrackom postupku sa objavljivanjem poziva 6-PP I/2013 (preuzimanje)

6-PP I/2013 Nabavka hrane i napitaka po partijama
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)


2- PP I/2013 - Kancelarijski materijal - po partijama - Rezervisana javna nabavka
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

JN 13/2013 - MEDICINSKO-TEHNIČKI MATERIJAL po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 16/2013 HIRURŠKI MATERIJAL po partijama
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JN 16/2013 HIRURŠKI MATERIJAL po partijama
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JNMV 11/2013 - Generalno čišćenje rezervoara za skladištenje rezervnog goriva
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

5-PP I -2013 Lekovi za lečenje neoplazmi po partijama
Konkursna dokumentacija u pregovarackom postupku sa objavljivanjem poziva (preuzimanje)

5-PP I -2013 Lekovi za lečenje neoplazmi po partijama
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)

JNVV 10/2013 - LEKOVI ZA LEČENJE NEOPLAZMI
OBAVESTENJE o obustavi po partijama (preuzimanje)

JN 9/2013 -Rušenje objekta ginekologije i akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe termo podstanice i distributivno polje NN elektro mreže
Obaveštenje o obustavi postupka (preuzimanje)

JNVV 12-2013 LEKOVI PO PARTIJAMA
Pojasnjenje broj 4 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 8/2013 RTG FILMOVI I MATERIJAL po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima (preuzimanje)

4-PPI/2013 - REAGENSI I TESTOVI ZA KLINIČKO-BIOHEMIJSKU LABORATORIJU po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumenacije (preuzimanje)

4-PPI/2013 - REAGENSI I TESTOVI ZA KLINIČKO-BIOHEMIJSKU LABORATORIJU po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumenacije (preuzimanje)

JNVV 15/2013 - Nabavka CT cevi i HV generatora za CT aparat Bright Speed 16 General Elektric
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNVV 3-2013 NABAVKA HRANE I NAPITAKA po partijama
OBAVESTENJA O OBUSTAVI POSTUPKA po partijama (preuzimanje)


JNVV 11/2013- Hirurški konci po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije JNVV11/2013 -Hirurški konci (preuzimanje)

4-PPI/2013 - REAGENSI I TESTOVI ZA KLINIČKO-BIOHEMIJSKU LABORATORIJU po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNVV - 12/2013 Lekovi po partijama
Obaveštenje o drugoj izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
JNVV - 12/2013 Lekovi po partijama
Druga izmena konkursne dokumentacije (preuzimanje .zip arhive)


4-PPI/2013 - REAGENSI I TESTOVI ZA KLINIČKO-BIOHEMIJSKU LABORATORIJU po partijama
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

4-PPI/2013 - REAGENSI I TESTOVI ZA KLINIČKO-BIOHEMIJSKU LABORATORIJU po partijama
DOKUMENTACIJA 2 (preuzimanje)

JNVV 14/2013 - Ostali ugradni materijal u ortopediji - po partijama
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNVV 11/2013 - Hirurški konci po partijama
Izmenjena konkursna dokumentacija za JNVV 11/2013- Hirurški konci (preuzimanje)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNVV 8/2013 - Ugradni i potrošni materijal u hirurgiji - po partijama
Obaveštenje o zaključenim ugovorima za JNVV 8/2013 -Ugradni i potrošni materijal u hirurgiji - po partijama (preuzimanje)

JNVV 12-2013 LEKOVI PO PARTIJAMA
JNVV 12/2013 LEKOVI po partijama - Pojasnjenje broj 3 konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNVV 12-2013 LEKOVI PO PARTIJAMA
TRECI deo ispravljene konk dok LEKOVI po partijama 12-2013 (preuzimanje)

JNVV 12-2013 LEKOVI PO PARTIJAMA
DRUGI deo ispravljene konk dok LEKOVI po partijama 12-2013 (preuzimanje)

JNVV 12-2013 LEKOVI PO PARTIJAMA
PRVI deo ispravljene konk dok LEKOVI po partijama 12-2013 (preuzimanje)

JNVV 12-2013 LEKOVI PO PARTIJAMA
Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije i poziva za 12-2013 lekovi po partijama (preuzimanje)

JNVV 12/2013 Lekovi po partijama
Izmenjeni poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JNVV 15/2013 - Nabavka CT cevi i HV generatora za CT aparat Bright Speed 16 General Elektric
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 9/2013 - Nabavka potrošnog materijala za pacijent monitore po partijama
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)JNVV 12-2013 LEKOVI PO PARTIJAMA
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)


JNMV 10/2013 - Sitni građevinski i bravarsko-mehaničarski radovi
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNVV 3-2013 NABAVKA HRANE I NAPITAKA
Obavestenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)

JNVV 14/2013 - Ostali ugradni materijal u ortopediji- po partijama
Izmena Konkursne dokumentacije za JNVV 14/2013 - Ostali ugradni materijal u ortopediji - po partijama (preuzimanje)
Dopis Ispravljena Kokursna dokumentacija za JNVV 14/2013 - Ostali ugradni materijal u ortopediji - po partijama (preuzimanje)

JNVV 12-2013 LEKOVI PO PARTIJAMA
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNVV 14-2013 - Ostali ugradni materijal u ortopediji - po partijama
Poziv za JNVV 14/2013 - Ostali ugradni materijal u ortopediji (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija za JNVV 14/2013 - Ostali ugradni materijal u ortopediji po partijama (preuzimanje)

JNMV 9/2013 - Nabavka potrošnog materijala za pacijent monitore
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumenatacija (preuzimanje)

4 PPI 2013 REAGENSI I TESTOVI ZA KLINIČKO BIOHEMIJSKU LABORATORIJU po partijama
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

4 PPI 2013 REAGENSI I TESTOVI ZA KLINICKO BIOHEMIJSKU LABORATORIJU po partijama
Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)

JNVV 07/2013 - Izrada studije - projekta - analiza stanja i procesna modernizacija poslovanja Opšte bolnice
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 9/2013 - Nabavka potrošnog materijala za pacijent monitore
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumenatacija (preuzimanje)

JNVV 1/2013 REAGENSI I TESTOVI ZA KLINIČKO - BIOHEMIJSKU LABORATORIJU po partijama
Obaveštenje o obustavi (preuzimanje)

JNVV 9/2013 - Rušenje objekta ginekologije i akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe termo podstanice i distributivno polje NN elektro mreže
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNVV 2-2013 MEDICINSKA OPREMA PO PARTIJAMA
Obavestenje o zakljucenim ugovorima (preuzimanje)

JNVV 12-2013 LEKOVI PO PARTIJAMA
Konkursna dokumentacija (preuzimanje .zip arhive)
JNVV 12-2013 LEKOVI PO PARTIJAMA
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

JNVV 5/2013 SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU U ZONAMA VISOKOG RIZIKA
Obavestenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNVV 11/2013 - Hirurški konci
Poziv za JNVV 11/2013 - Hirurški konci (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija za JNVV 11/2013 - Hirurški konci (preuzimanje)

JNVV 4/2013 SANITETSKI MATERIJAL PO PARTIJAMA
Obavestenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNVV 9/2013 - Rušenje objekta ginekologije i akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe termo podstanice i distributivno polje NN elektro mreže
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 9/2013 - Nabavka potrošnog materijala za pacijent monitore
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNVV 1/2013 REAGENSI I TESTOVI ZA KLINIČKO - BIOHEMIJSKU LABORATORIJU po partijama
Obavestenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNVV 9/2013 - Rušenje objekta ginekologije i akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe termo podstanice i distributivno polje NN elektro mreže
Obaveštenje o izmenjenom Pozivu (preuzimanje)
Novi poziv (preuzimanje)

JNVV 9/2013 - Rušenje objekta ginekologije i akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe termo podstanice i distributivno polje NN elektro mreže
Obaveštenje o izmenjenom Pozivu (preuzimanje)
Novi Poziv (preuzimanje)

3-PPI/2013 SANITETSKI MATERIJAL - Vazelinske gaze
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

3-PPI/2013 SANITETSKI MATERIJAL - Vazelinske gaze
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)

6-PP II/2013 Reagensi za serološku obradu krvi na specijalnoj opremi DiaMed - DiaMed ID Micro Typing System
Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNMV 7/2013 - Krevetski čaršavi
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 8/2013 RTG FILMOVI I MATERIJAL po partijama
KONKURSNA DOKUMENTACIJA (preuzimanje)

JNMV 8/2013 RTG FILMOVI I MATERIJAL po partijama
POZIV ZA JNMV 8/2013 RTG FILMOVI I MATERIJAL po partijama (preuzimanje)

JNVV 9/2013 - Rušenje objekta ginekologije i akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe termo podstanice i NN elektro mreže
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)
Obaveštenje o obilasku objekta (preuzimanje)

JN 6/2013 - MEDICINSKA OPREMA - Kardiotokograf aparat za ginekološko odeljenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 06/2013 održavanje i čišćenje kruga bolnice
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzimanje)

6-PP II/2013 - Reagensi i materijal za serolosku obradu krvi na specijalnoj opremi DiaMed- DiaMed - ID - Micro Typing Sys tem
Obavestenje o pokretanju pregovrackog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponud (preuzimanje)

6-PP II/2013 - Reagensi i materijal za serolosku obradu krvi na specijalnoj opremi DiaMed- DiaMed - ID - Micro Typing Sys tem
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNVV 10/2013 - LEKOVI ZA LEČENJE NEOPLAZMI - Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNVV 10/2013 - Lekovi za lečenje neoplazmi
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

1-REZ JN/2013 KANCELARIJSKI MATERIJAL po partijama
Obavestenje o obustavi postupka (preuzimanje)

JNVV 4/2013 SANITETSKI MATERIJAL PO PARTIJAMA
Obaveštenje o obustavi postupka za P2 Vazelinske gaze (preuzimanje)

JNVV 8/2013 UGRADNI I POTROŠNI MATERIJAL U HIRURGIJI po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumenacije (preuzimanje)

JNVV 8/2013 - UGRADNI I POTROŠNI MATERIJAL U HRURGIJI po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumenacije (preuzimanje)

JNMV 7/2013 - Krevetski čaršavi
Novi Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Izmenjena konkursna dokumenatacija (preuzimanje)
Obaveštenja o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)

Obavestenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača u postupku broj JNVV 9/2013 - Rušenje objekta ginekologije i akuserstva
Obaveštenje (preuzimanje)

Pojasnjenje konkursne dokumentacije za JNVV 9/2013 - Rušenje objekta ginekologije i akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe termo podstanice i NN elektro mreže u Zrenjaninu
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

Pojasnjenje konkursne dokumentacije za JNVV 9/2013 - Rušenje objekta ginekologije i akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe termo podstanice i NN elektro mreže u Zrenjaninu
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7/2013 - KREVETSKI ČARŠAVI
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNVV 8/2013 - UGRADNI I POTROŠNI MATERIJAL U HRURGIJI po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

Obaveštenje potencijalnim ponuđačima JNVV 9/2013 - Rušenje objekta ginekologije i akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe termo podstanice i NN elektro mreže o obilasku objekta
Obaveštenje (preuzimanje)

Pojasnjenje konkursne dokumentacije za JNVV 9/2013 - Rušenje objekta ginekologije i akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe termo podstanice i NN elektro mreže u Zrenjaninu
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 7/2013 - Krevetski čaršavi
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 7/2013 - Krevetski čaršavi
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNVV 9/2013 - Rušenje objekta ginekologije i akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe termo podstanice i NN elektro mreže
Pojasnjenje konkursne dokumentcije JNVV 9/2013 (preuzimanje)

Pojasnjenje konkursne dokumentacije JNVV 9/2013- Radovi na rušenju objekta ginekologije i akušrstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe termo podstanice i NN elekro mreže u Zrenjaninu
Pojasnjenje konkursne dokumentcije JNVV 9/2013 (preuzimanje)

Pojasnjenje konkursne dokumentacije za JNVV 9/2013 - Rušenje objekta ginekologije i akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe termo podstanice i NN elektro mreže u Zrenjaninu
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNVV 9/2013 - Rušenje objekta ginekologije i akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe termo podstanice i NN elektro mreže
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNVV 9/2013 - Rušenje objekta ginekologije i akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe termo podstanice i NN elektro mreže
Konkursna dokumentacija izmenjena (preuzimanje)

JNVV 8/2013 - Ugradni i potrošni materijal u hirurgiji - po partijama
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNVV 9/2013 - Rušenje objekta ginekologije i akušerstva sa rekonstrukcijom suterena za potrebe termo podstanice i NN elektro mreže
Konkursna dokumentacija ispravljena (preuzimanje)
Dopis - Ispravka dokumentacije (preuzimanje)
Dopis- Obilazak objekta (preuzimanje)
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 6/2013 - Održavanje i čišćenje kruga bolnice
Pojašnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNVV 8/2013 - Ugradni i potrosni materijal u hirurgiji - po partijama
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

Pojasnjenje konkursne dokumentacije - JNVV 3/2013 - Hrana i napitci
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNVV 6/2013-Medicinska oprema - Kardiotokograf aparat za ginekolosko odeljenje
Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 6/2013 - Održavanje i čišćenje kruga bolnice
Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
Konkursna dokumentacija (preuzimanje)

JNVV 10/2013 Lekovi za lečenje neoplazmi
-Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
-Konkursna Dokumentacija (preuzimanje)

JNVV 9/2013 - Rušenje zgrade ginekologije
-Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
-Konkursna Dokumentacija (preuzimanje)

JNVV 8/2013 - Ugradni i potrošni materijal u hirurgiji
-Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
-Konkursna Dokumentacija (preuzimanje)

JNVV 7/2013 - Izrada studije – projekta – Analiza stanja i procesna modernizacija poslovanja Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin
-Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
-Konkursna Dokumentacija (preuzimanje)
-Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
-Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)
-Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNVV 6/2013-Medicinska oprema - Kardiotokograf aparat za ginekolosko odeljenje
-Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
-Konkursna Dokumentacija (preuzimanje)
-Objasnjenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
-Izmenjena konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JNMV 5/2013-Potrosni materijal za tretman medicinskog otpada
-Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
-Konkursna Dokumentacija (preuzimanje)

JNVV 5/2013-Sredstva za dezinfekciju u zonama visokog rizika po partijama
-Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
-Konkursna Dokumentacija (preuzimanje)

JNVV 4/2013-Sanitetski materijal po partijama
-Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
-Konkursna dokumentacija (preuzimanje)
-Odgovor - Zem Farm (preuzimanje)
-Odgovor - Gosper (preuzimanje)
-Odgovor - Grosis 1 (preuzimanje)
-Odgovor - Grosis 2 (preuzimanje)
-Odgovor - Grosis 3 (preuzimanje)
-Odgovor - Grosis 4 (preuzimanje)
-Odgovor - Grosis 5 (preuzimanje)

JNVV 3/2013-Hrana i napitci
-Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
-Konkursna Dokumentacija (preuzimanje)
-Odgovor Gomex (preuzimanje)
-Odgovor MARA Sombor (preuzimanje)
-Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)
-Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)
-Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije (preuzimanje)
-Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)
-Pojasnjenje konkursne dokumentacija (preuzimanje)

JNMV 3/2013 - Lekarski pregledi zaposlenih po partijama
- Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
- Konkursna dokumentacija (preuzimanje)
- Obavestenje o obustavi postupka 3-2013 (preuzimanje)

JNVV 1-REZ JN/2013 - Kancelarijski materijal- po partijama- Rezervisana javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda(preuzimanje)
- Konkursna dokumentacija (preuzimanje)
- Odgovor na pitanje - Stamparija Vuk Karadzic 1(preuzimanje)
- Odgovor na pitanje - Stamparija Vuk Karadzic 2(preuzimanje)

JNVV 1/2013 - Reagensi i testovi za kliničko-biohemijsku laboratoriju - po partijama
- Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
- Konkursna dokumentacija (preuzimanje)
- Odgovor - Primax (preuzimanje)
- Odgovor na pitanje - Promedia 1 (preuzimanje)
- Odgovor na pitanje - Promedia 2 (preuzimanje)
- Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije(preuzimanje)
- Poziv za podnosenje ponuda (preuzimanje)
- Izmenjena konkursna dokumentacija (preuzimanje)
- Pojasnjenje konkursne dokumentacije (preuzimanje)

JN 5-PP II 2013 - Obaveštenje o pokretanju postupka (preuzimanje)
- Konkursna dokumentacija (preuzimanje)
- Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)

JNVV 2/2013 - Medicinska oprema po partijama
- Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
- Konkursna dokumentacija (preuzimanje)
- Pojasnjenje konkursne dokumentacija (preuzimanje)

JN PP II 04/2013 - Obaveštenje o pokretanju postupka (preuzimanje)
- Konkursna dokumentacija (preuzimanje)
- Odluka o dodeli ugovora (preuzimanje)
- Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 02/2013 - Stručna pomoć pri fakturisanju zdravstvenih usluga, lekova i medicinskih sredstava u 2013. godini
- Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
- Konkursna dokumentacija (preuzimanje)
- Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

JNMV 01/2013 - Podloge, diskovi, testovi i serumi za potrebe Mikrobiologije - po partijama
- Poziv za podnošenje ponuda (preuzimanje)
- Konkursna dokumentacija (preuzimanje)
- Obavestenje o zakljucenom ugovoru (preuzimanje)

AZUS
Brojač

Zahvalnica Građanima

IN MEMORIAMGlavni meni

Novi nacionalni vodiči

Bilten psihijatrijskog odelenja

Opšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License. | Designed by Bojan Vukov