Pretraga Opšta bolnica Đorđe Joanović Zrenjanin

Bilten "Glas bolnice"

Tekst o JZPZ

Palijativno zbrinjavanje

Projekat „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji"

Imate pravo!

Kampanja "I plus i minus!"

Produži život

Projekat "Razvoj zdravstva Srbije"

Važna saopštenja - edukacije
Spisak lekara koji su osvojili bodove na kursu:
„SAVREMENI ASPEKTI LEČENJA PRELOMA SKOČNOG ZGLOBA“ 19.11.2010. god.
(download)Spiskove lekara koji su prisustvoli stručnim sastancima KME odrzanim u 2010.god i osvojili bodove možete preuzeti ovde:

Predavanje br. 1
„ISPITIVANJE POVEZANOSTI POLIPA I KARCINOMA ŽELUCA I HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJE“
Predavač: dr spec. Tatjana Radaković
(download)


Predavanje br. 2
„KOMPARATIVNA STUDIJA UČESTALOSTI HSIL I INVAZIVNOG KARCINOMA GRLIĆA MATERICE U SKRINIRANOJ I NESKRINIRANOJ POPULACIJI“
Predavač: : dr spec. Laslo Štajer
(download)

Predavanje br. 3
„SAVREMENE SMERNICE U TERAPIJI KANCERSKOG BOLA“
Predavač: dr spec. Goran Latovljev
(download)

Predavanje br. 4
„OPIOFOBIJA KAO PREPREKA USPEŠNOM LEČENJU KANCERSKOG BOLA“
Predavač: Prim. dr Nedeljka Boškov
(download)

Predavanje br. 5
„ZNAČAJ ELEKTROMIOGRAFSKOG PREGLEDA U DIJAGNOSTIKOVANJU I PRAĆENJU HRONIČNE INFLAMATORNE DEMIJELINACIONE POLINEUROPATIJE“
Predavač: Dr Igor Damjan
(download)

Predavanje br. 6
„REZULTATI OPERATIVNOG LEČENJA PRELOMA VRATA BUTNE KOSTI“
Predavač: Doc dr med sci Dobrivoje Martinov
(download)


Na osnovu člana 154. st. 2. t.6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'' 107/05) Zdravstveni savet Republike Srbije je doneoO D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) prispelih na osnovu javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta i u sredstvima javnog informisanja 4.12.2009. godine (broj odluke: 153-02-2112/2009-02)Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima koji su navedeni u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE, koje cine prilog ove odluke (dokumenti pod nazivom: „Zbirna tabela KE LEKARSKE KOMORE JANUAR 2010.xls“.

Tabela se može preuzeti sa sajta Lekarske Komore Srbije ili sajta Zdravstvenog Saveta Srbije.Naša ustanova je u ovom prijavnom roku (od 1. do 15. Januara) akreditovala sledećih 10 programa:

1.METADONSKI PROGRAM POSLE GODINU DANA – dr spec. D. Žegarac - Zarić2.LEČENJE IRITABILNOG CREVNOG SINDROMA
mr med sci. D. Slankamenac3.SAVREMENE SMERNICE U TERAPIJI KANCERSKOG BOLA
Autor: dr Goran Latovljev,4.Značaj elektromiografskog pregleda u
dijagnostikovanju i praćenju hronične inflamatorne
demijelinacione polineuropatije
Igor DAMJAN5.KOMPARATIVNA STUDIJA UČESTALOSTI HSIL I INVAZIVNOG KARCINOMA GRLIĆA MATERICE U SKRINIRANOJ I NESKRINIRANOJ POPULACIJI.
Autor: Laslo Štajer6.HRONIČNI SINUZITIS KOD DECE SA ASTHMOM
Dr Ljiljana Stanulov7.OPIOFOBIJA KAO PREPREKA USPEŠNOM LEČENJU KANCERSKOG BOLA
Prim. dr Nedeljka Boškov8.NOVI PRISTUP LEČENJU SCH – ŠANSA ZA BUDUĆNOST
dr spec. R. Knežević9.ISPITIVANJE POVEZANOSTI POLIPA I KARCINOMA ŽELUCA I HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJE
dr spec. Tatjana Radaković10. REZULTATI OPERATIVNOG LEČENJA PRELOMA VRATA BUTNE KOSTI
Doc Dr med sci Dobrivoje Martinov


O D L U K U


o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) prispelih na osnovu javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta i u sredstvima javnog informisanja 4.12.2009. godine (broj odluke: 153-02-2112/2009-02) u aprilskom roku 2010. godine

Naša ustanova je u ovom roku akreditovala sledeće programe:

Strucni sastanci:

1. Prva godišnjica pejsmejker centra Zrenjanin
Dr Zoltan Lazar


Kursevi:


1. Prevencija venske tromboembolijske bolesti u bolničkim uslovima

2. Savremeni aspekti lečenja preloma skočnog zgloba


AZUS
Brojač

Zahvalnica Građanima

IN MEMORIAMGlavni meni

Novi nacionalni vodiči

Bilten psihijatrijskog odelenja

Opšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License. | Designed by Bojan Vukov